Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 264 văn bản

2

Quyết định 16/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 317: 2004 "Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 317: 2004 "BLỐC BÊ TÔNG NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/ 2003/ NĐ - CP ngày 04 / 4 / 2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ biên bản

Ban hành: 11/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 21/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 60 : 2003 "TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Ban hành: 28/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 41/2005/QĐ-BXD về TCXD VN 360:2005 "bê tông nặng - xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

41/2005/QD-BXD,Quyết định 41 2005,Bộ Xây dựng,TCXD VN 360:2005,Độ thấm ion clo,Xác định độ thấm ion clo,Bê tông nặng,Đo điện lượng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 15/2004/QĐ-BXD ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 316:2004 "Blốc bê tông nhẹ - yêu cầu kỹ thuật" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 316: 2004 ''BLỐC BÊ TÔNG NHẸ - YÊU CẦU KỸ THUẬT'' BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ biên bản ngày 21/5/2004 của Hội đồng Khoa học kỹ

Ban hành: 10/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 12/2004/QĐ-BXD ban hành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 287: 2004; 288 : 2004 và 289 : 2004 về các công trình hoá thể thao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 3 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 287: 2004; 288 : 2004 VÀ 289 : 2004 VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HOÁ THỂ THAO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ  Nghị định số 36/ 2003/ NĐ - CP ngày 04 / 04 /  2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ban hành: 12/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 10/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 311 : 2004 "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

10/2004/QD-BXD,Quyết định 10 2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,TCXD VN 311 2004,Phụ gia khoáng hoạt tính cao,Tro trấu nghiền mịn,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 09/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 305: 2004 "Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 305: 2004 "BÊ TÔNG KHỐI LỚN - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ  Nghị định số 36/ 2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 08/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 313: 2004 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 313: 2004 "KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG NỨT DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU NÓNG ẨM" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 05/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 281: 2004 "Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

05/2004/QD-BXD,Quyết định 05 2004,Bộ Xây dựng,Nhà văn hóa thể thao,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,TCXD VN 281 2004,Nguyên tắc cơ bản để thiết kế,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 04/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 303: 2004 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I. Công tác lát và láng trong xây dựng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 303: 2004 "CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. PHẦN I. CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY DỰNG" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 / 04 / 2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

Ban hành: 12/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 03/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 312 : 2004 "Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

03/2004/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 312 : 2004 "ĐÁ VÔI - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ HỌC" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/ NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

Ban hành: 10/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 02/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 306: 2004 "Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 306: 2004 "NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - CÁC THÔNG SỐ VI KHÍ HẬU TRONG PHÒNG" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ  Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 / 04 /  2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

Ban hành: 25/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 01/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 296: 2004 "Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/2004/QD-BXD,Quyết định 01 2004,Bộ Xây dựng,TCXD VN 296: 2004,Các yêu cầu về an toàn,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2004/QĐ-BXD

Ban hành: 11/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

15

Quyết định 28/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 308: 2003 "Ximăng pooc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

28/2003/QD-BXD,Quyết định 28 2003,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn,Tiêu chuẩn Việt Nam,TCXD VN 308: 2003,Ximăng pooc lăng hỗn hợp,Phụ gia khoáng,Hàm lượng phụ gia khoáng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số:

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

16

Quyết định 26/2003/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 307: 2003 ''Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn'' do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

26/2003/QD-BXD,Quyết định 26 2003,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,TCXD VN 307:2003 ,Bê tông đã đóng rắn,Phương pháp xác định hàm lượng xi măng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

17

Quyết định 23/2003/QĐ-BXD ban hành 3 Tiêu chuẩn về cách nhiệt chuyển dịch từ tiêu chuẩn ISO thành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 298 : 2003 ; 299 : 2003 và 300 : 2003 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 3 TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH NHIỆT CHUYỂN DỊCH TỪ TIÊU CHUẨN ISO THÀNH 3 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 298 : 2003 ; 299 : 2003 VÀ 300 : 2003 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ - CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

Ban hành: 15/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 15/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 301: 2003 "Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

15/2003/QD-BXD,Quyết định 15 2003,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,TCXD VN 301: 2003,Xác định độ ẩm đất,Đất xây dựng,Xác định độ chặt đất,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc ***** Số : 

Ban hành: 24/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 14/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 286: 2003 "Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" do Bộ Xây dựng ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 286: 2003 '' ĐÓNG VÀ ÉP CỌC - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU '' BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ  Nghị định số 36/ 2003/ NĐ - CP ngày 04 / 04 /  2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn

Ban hành: 05/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 12/2003/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 293: 2003 ''Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế'' do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

12/2003/QD-BXD,Quyết định 12 2003,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,TCXD VN 293: 2003 ,Chống nóng cho nhà ở,Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 20/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183