Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 264 văn bản

61

Quyết định 422/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

- PP thử nghiệm XĐ modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép lớn 22TCN 211:06 - XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman 22TCN 251:98 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226: 99

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

62

Quyết định 400/QĐ-BXD năm 2009 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

tại hiện trường - Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai 22TCN 02-71 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226: 99 - Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh

Ban hành: 14/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2009

63

Quyết định 2984/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

39 Kết cấu BT & BTCT, H­ướng dẫn công tác bảo trì TCXDVN 318-2004 40 Bê tông nặng, yêu cầu bảo dư­ỡng TCVN 5592-91 41 Kết cấu hàn TCVN 4394,4395: 86; TCVN 5400-5403: 91; TCXD 165-88; 22 TCN 280-01;

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

64

Chỉ thị 01/2006/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trình công cộng số: QCXDVN 01: 2002 và các bộ tiêu chuẩn số: TCXD Việt Nam 246:2002, TCXD VN 265:2002, TCXD VN 266:2002. Rà soát, sửa đổi các bộ quy chuẩn nêu trên phù hợp với người tàn tật. 8. Bộ Giao thông vận tải Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc thiết kế, xây dựng các công trình mới, nâng cấp, cải tạo

Ban hành: 09/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

65

Quyết định 713/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

(600x600) mm, theo hệ thống rồi thoát vào hệ thống thoát nước chung (các khối luợng chính của hệ thống thoát nước theo báo cáo thẩm định). - Thiết kế cấp, thoát nước theo tiêu chuẩn TCXD51-1984, TCXD 33-1985 của Bộ Xây dựng. - Xây dựng hệ thống đường ống phân phối và hệ thống ống dịch vụ dạng mạch vòng đường kính D90; nguồn nước từ mạng cấp nước

Ban hành: 25/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

66

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND Chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Tờ trình số: 159 /TTrLS -TC-XD ngày 24 tháng 11 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu; cụ thể như sau: 1. Diện tích đất bồi thường: - Đất ở nông thôn: Mỗi hộ gia đình ở nông thôn được bồi thường không

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

67

Quyết định 393/QĐ-BXD năm 2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QCVN 40:2011/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; TCXD 397:2007, Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử; TCVN 5691, Xi măng pooc lăng trắng; TCVN 9191, Đá vôi – Phương pháp phân tích hóa học; TCVN 9339:2012, Bê tông và vữa xây dựng – Phương pháp

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

68

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

69

Quyết định 253/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch năm 2009 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

sạch; Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính – Xây dựng tại Tờ trình số: 86/LN- TC.XD ngày 14 tháng 01 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt

Ban hành: 06/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

70

Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2009 về quy định giá bán nước sạch sinh hoạt do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch; Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính – Xây dựng tại Tờ trình số: 86/LN- TC.XD ngày 14 tháng 01

Ban hành: 06/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

71

Quyết định 4188/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3939/2010/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

đê số 2448/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh); - Hồ chứa nước, Đập dâng nước, Trạm bơm tưới tiêu có quy mô từ cấp 4 trở lên (theo phân cấp tại Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD/VN 285-2002); - Kênh mương loại II; - Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ đầu

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2012

72

Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành

qui hoạch được duyệt. - Đê cấp 4 (Theo Quyết định phân cấp đê số 2448/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn v/v phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh); - Hồ chứa nước, Đập dâng nước, Trạm bơm tưới tiêu có quy mô từ cấp 4 trở lên (theo phân cấp tại Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 285-2002);

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2012

73

Quyết định 27/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 320: 2004 “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

chất thải nguy hại trong các bãi chôn lấp chất thải. Danh mục chất thải được phép chôn lấp nêu trong phụ lục 1 của tiêu chuẩn này. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn: · TCXD 51:1984: Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế · TCXD 33:1985: Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế ·

Ban hành: 09/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

74

Hướng dẫn 154/HD-SXD về công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

công trình là: - Sử dụng súng bật nẩy (TCXDVN 162-2004); - Sử dụng máy siêu âm bê tông (TCXD 225-1998); - Kết hợp siêu âm và súng bật nẩy (TCXD 171-1980) Ngoài ra còn có thể dùng phương pháp khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông (TCVN 3118-1993) và sử dụng máy siêu âm

Ban hành: 08/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2012

75

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam

lấy gỗ có đường kính 25cm trở lên đo từ gốc đến độ cao 1m áp dụng nhóm gỗ và mức giá theo Thông báo giá VLXD của Liên Sở TC-XD - Cây lấy củi tính áp dụng giá củi theo Thông báo giá VLXD của Liên Sở TC-XD 2 Luồng bương Cây ĐK từ 6 đến

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

76

Quyết định 16/2007/QĐ- BXD ban hành TCXDVN 391 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

for Natural Moist Curing 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về Bảo dưỡng ẩm tự nhiên, bằng cách phủ ẩm và tưới nước cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong sản xuất và thi công, chịu tác động trực tiếp của các yếu tố khí hậu Việt Nam. 2 Tài liệu viện dẫn TCXD 191: 1996 – Bê tông và vật liệu bê tông-

Ban hành: 25/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

77

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích xã hội hóa giảm tiền thuê đất đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành

liệu, cơ điện tử…) Quận Cái Răng 200 học sinh, sinh viên 20.000m2 Được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

78

Quyết định 2168/QĐ-SXD năm 2010 phê duyệt dự toán bổ sung theo Công văn 920/BXD-KTXD hạng mục: Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ Dự án đầu tư xây dựng: Khu nhà ở sinh viên tại thành phố Thanh Hóa do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

dựng Thanh Hoá về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết hạng mục Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 27/2009/TCXD ngày 28/12/2009 giữa Ban quản lý các dự án công trình xây dựng – Sở xây dựng Thanh Hoá với Tổng Công ty cổ phần xây dựng Thanh Hoá về việc thi công xây dựng hạng

Ban hành: 16/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

79

Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc lĩnh vực Dạy nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

chất và thiết bị dạy nghề a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể: - Diện tích đất

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

80

Quyết định 14/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 194: 2006 "Nhà cao tầng -Công tác khảo sát địa kỹ thuật" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

cao tầng. - Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 194 : 1997. 2. Tài liệu viện dẫn TCXD 160 : 1987,  Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc; TCVN 4419 : 1987,  Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản; TCXD 112 : 1984, Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng

Ban hành: 24/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250