Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 264 văn bản

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2008

42

Quyết định 35/2002/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 291 : 2002 "Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

35/2002/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 291 : 2002 "NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH XÂY DỰNG - ĐÁ VÔI" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

Ban hành: 12/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

43

Quyết định 571/QĐ-BXD năm 2007 công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và chất lượng công trình thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

- Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát 22 TCN 278:01 - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông TCXD 171:89 - Đo điện trở đất

Ban hành: 16/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

44

Quyết định 35/2001/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCVN 261:2001 "Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

dựng; Căn cứ biên bản số 121/BB-HĐ KHKT ngày 02/10/2001 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài tiêu chuẩn- Nghiên cứu xây dựng TCXD: Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế - Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 01 Tiêu chuẩn Ngành Xây

Ban hành: 26/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

45

Quyết định 03/1999/QĐ-BXD ban hành tiêu chuẩn xây dựng chất kết dính Vôi - Đá bazan - yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Điều 1. Nay bàn hành kèm theo Quyết định này 01 tiêu chuẩn ngành Xây dựng: TCXD 231: 1999 "Chất kết dính Vôi - Đá Bazan - yêu cầu kỹ thuật". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, ông Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá và các đơn vị

Ban hành: 15/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

46

Quyết định 30/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 349: 2005 "cát nghiền cho bê tông và vữa" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCVN 1772-1: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 1: Phương pháp lấy mẫu. TCVN 1772-2: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 2: Phương pháp xác định thành phần hạt. TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét. TCXD 238: 1999, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng

Ban hành: 25/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

47

Quyết định 4711/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 1 Quyết định 3425/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội

số 4966/TTrLS: TC-XD ngày 16/8/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của Thành phố như sau: “13. Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, gồm: Thu gom, vận chuyển và duy trì vệ sinh môi trường trên

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

48

Quyết định 298/QĐ-BXD năm 2009 về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1 THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG - Đo điện trở đất TCXDVN 46:07 - Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT) TCXD 174:89 - Thí nghiệm xuyên động (DCP) ASTM D1586:92

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2009

49

Quyết định 230/QĐ-BXD năm 2013 công nhận năng lực thực hiện phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCVN 6492:2011 106 -Xác định hàm lượng CO2 tự do và ăn mòn TCXD 81:1981 107 -Xác định HCO3- và CO32- TCXD 81:1981 108 -Xác định độ cứng Cacbonat TCXD 81:1981

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

50

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2009

51

Quyết định 18/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 350 : 2005 "Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận: - Như điều 3 - VP Chính Phủ - Công báo - Bộ Tư pháp - Vụ Pháp chế - Lưu VP&Vụ KHCN K/T BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Liên TCXD VN TIÊU

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

52

Quyết định 06/QĐ-TWH năm 2010 ban hành Tập định mức - đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại do Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam ban hành

trưởng (Nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam; Căn cứ điều lệ hoạt động và chức năng nhiệm vụ của Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam; Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng: TCXD 204.1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06 tháng 01 năm 1998; Căn cứ danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2010

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

54

Thông báo số 182/BXD-KHCN về việc tập huấn quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

xây dựng mới ban hành ngày 01/7/2008; - Tình hình hoạt động và yêu cầu về nâng cao năng lực quản lí các phòng thí nghiệm chuyên ngành XD; - TCXD VN 297 : 2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận; Chức năng nhiệm vụ của các trưởng phòng LAS xây dựng; Đối tượng tham dự tập huấn: Trưởng phòng, phó trưởng

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

55

Quyết định 28/2001/QĐ-BXD ban hành định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

ngành nghiệm thu đề tài tiêu chuẩn “ Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị” Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Ông Giám đốc Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 01 Tiêu chuẩn Ngành Xây dựng: TCXD 259: 2001 “Tiêu chuẩn

Ban hành: 13/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2010

56

Quyết định 104/2000/QĐ-BNN-KHCN ban hành Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng bêtông các công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm và súng bật nẩy của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

TCXD 171-1989 : Xác định cường độ nén của bêtông bằng phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy. TCXD 225-1997 : Kiểm tra độ đồng nhất của bêtông bằng máy đo siêu âm. TCXD. 84 : 14 : Nguyên tắc sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra và hiệu chỉnh máy đo siêu âm. TCXD.03 : 85 : Nguyên tắc sử dụng, bảo dưỡng, kiểm

Ban hành: 13/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

57

Quyết định 379/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

bằng phương pháp siêu âm TCXD 165:88 7 bê tông nhựa - Xác định khối lượng thể tích ( dung trọng) 22 TCN 62:84 -Xác định KL TT và KLR của các phối liệu trong hỗn hợp BTN

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2009

58

Quyết định 347/QĐ-BXD năm 2009 về công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXD 174:89 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226: 99 - Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai 22TCN 02-71 - Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

59

Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2009 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

pháp uốn và uốn lại TCXD 224:98 8 Thử nghiệm tại hiện trường - Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai 22TCN 02-71 - Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

60

Thông tư 01/2007/TT-UBDT hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban dân tộc ban hành

tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn II là các công trình, dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình 135 giai đoạn II được quy định tại tiểu mục 1.2, 2.1 và 2.2.2 tại mục I phần II của Thông tư liên tịch số 676 /2006/TTLT-UBDT- KHĐT- TC-XD- NNPTNT ngày 8 tháng 8 năm 2006 về Hướng dẫn thực hiện chương trình Phát triển kinh

Ban hành: 04/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250