Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 264 văn bản

21

Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 "Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

12 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 297 : 2003 "PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG - TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

22

Quyết định 09/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 295 : 2003 "Vật liệu chịu lửa – Gạch kiềm tính Manhedi spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 295 : 2003 ''VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH KIỀM TÍNH MANHEDI SPINEL VÀ MANHEDI CROM DÙNG CHO LÒ QUAY'' BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ biên bản

Ban hành: 01/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

23

Quyết định 08/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 276 : 2003 ''Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế'' do Bộ Xây dựng ban hành

03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 276 : 2003 ''CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ'' BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn

Ban hành: 26/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

24

Quyết định 04/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 294:2003 "Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 294 : 2003 '' BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ KIỂM TRA KHẢ NĂNG CỐT THÉP BỊ ĂN MÒN '' BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 15 / CP ngày 04 / 03 / 1994 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ biên bản số 139 / BXD - KHCN ngày 10 /

Ban hành: 10/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

25

Quyết định 09/2002/QĐ-BXD về tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 270: 2002 "Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

ngày 22 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 270 : 2002 "KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY GẠCH ĐÁ". BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Ban hành: 22/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

26

Quyết định 02/2002/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 264:2002 “Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

02/2002/QD-BXD,Quyết định 02 2002,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,Tiêu chuẩn xây dựng,Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD VN 264: 2002,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

27

Quyết định 04/2002/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 266: 2002 "Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/2002/QD-BXD,Quyết định 04 2002,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,TCXD VN 266: 2002 ,Người tàn tật tiếp cận sử dụng,Hướng dẫn xây dựng,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

28

Quyết định 33/2001/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 263:2001 “Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 263:2001 “LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY ĐIỆN CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP”. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ban hành: 24/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

29

Quyết định 31/2001/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 262:2001 “Bê tông nặng - phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu và bê tông" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

19 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 262:2001 “BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORUA TRONG CỐT LIỆU VÀ BÊ TÔNG.”. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

Ban hành: 19/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

30

Quyết định 24/2001/QĐ-BXD ban hành tiêu chuẩn xây dựng TCXD 258:2001 "Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

24/2001/QD-BXD,Quyết định 24 2001,Bộ Xây dựng,TCXD 258:2001 ,Hỗn hợp vữa xi măng không co,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2001/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 08

Ban hành: 30/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

31

Quyết định 18/2001/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 255:2001 “Máy đào và chuyển đất - Máy xúc lật - Phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

18/2001/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 255 : 2001 “MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - MÁY XÚC LẬT - PHƯƠNG PHÁP ĐO CÁC LỰC GẦU XÚC VÀ TẢI TRỌNG LẬT” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng,

Ban hành: 08/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

32

Quyết định 07/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 315 : 2004 "Công trình thuỷ điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm: đê quây và kênh dẫn dòng thi công" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

07/2004/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 315 : 2004 "CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TẠM: ĐÊ QUÂY VÀ KÊNH DẪN DÒNG THI CÔNG" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

33

Quyết định 27/1999/QĐ-BXD tiêu chuẩn xây dựng TCXD 235: 1999 về Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà do Bộ Xây dựng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG "DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC PPB VÀ VIÊN BLỐC BÊ TÔNG DÙNG LÀM SÀN VÀ MÁI NHÀ" TCXD 235: 1999 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/ 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cửa Bộ Xây dựng. - Căn cứ Biên bản số 125

Ban hành: 14/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

34

Thông tư 261-UB/KTh năm 1973 về bản "Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công” (TCXD.57 - 73) do Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước ban hành

Số: 261-UB/KTh Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1973 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN “TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG” (TCXD.57 - 73) Kể từ khi ban hành “Quy phạm tạm thời thiết kế tường chắn đấtD (QP. 23-65) áp dụng chung cho các công trình thủy lợi giao thông và kiến trúc

Ban hành: 15/08/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

35

Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Nghị DANH MỤC TIÊU CHUẨN HẾT HIỆU LỰC (đợt 1) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 212/QĐ-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2013) 1. TCXD 44:1970 Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ 2. TCXD 45:1978 Tiêu

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

36

Quyết định 359/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

nghiệm XĐ modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép lớn 22TCN 211:06 - XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman 22TCN 251:98 - Đo chuyển vị ngang của công trình TCXD 203:97

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2009

37

Quyết định 28/1999/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Cốt liệu Bê tông - Phương pháp hoá học xác định khả năng phản ứng Kiềm Silic do Bộ Xây dựng ban hành

28/1999/QD-BXD,Quyết định 28 1999,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng,Thử cốt liệu bê tông,Xác định khả năng phản ứng kiềm ,Xác định khả năng phản ứng kiềm silic,Phản ứng Kiềm Silic,Phản ứng Kiềm,TCXD 238:1999,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

38

Hướng dẫn 205/SXD-QLXD công tác quản lý chất lượng thiết kế, thi công và nghiệm thu móng cọc bê tông cốt thép cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

chế đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường các công trình lân cận trong hoạt động xây dựng. - Các tiêu chuẩn thiết kế: + TCXD 160 : 1987: Khảo sát kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc; + TCXD 189 : 1996: Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế; + TCXD 190 : 1996: Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

39

Hướng dẫn 52/HD-SXD áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn được thay thế trong thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

thông - TC thiết kế - TC Quốc gia TCVN 8794:2011 trường trung học - Yêu cầu thiết kế 4 Trường dạy nghề - TCXD 60:1974 trường dạy nghề - TC thiết kế - TCXDVN 60:2003 trường dạy nghề - TC thiết kế II KHÁCH SẠN -

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

40

Quyết định 06/1998/QĐ-BXD ban hành theo tiêu chuẩn ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

lệ quản lý đầu tư và xâydựng. Xét đề nghị của Vụ khoa học – công nghệ, Bộ xây dựng QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này 03 tiêu chuẩn của ngành xây dựng 1/ TCXD 204: 1998 Bảo vệ công trình xây dựng - phòng chống mối cho công trình xây dựng mới 2/ TCXD 205: 1998 Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế. 3/ TCXD

Ban hành: 06/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250