Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCXD 238-99 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77 văn bản

1

Quyết định 21/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 60 :

Ban hành: 28/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

- Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu 57. TCXD 236 : 1999 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền 58. TCXD 237 : 1999 Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung 59. TCXD 238 : 1999

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

3

Quyết định 02/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 306: 2004 "Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2004/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 306:

Ban hành: 25/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 "Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

19 Xác định hàm lượng hạt đập vỡ trong sỏi dăm đập từ cuội TCVN 1772: 1987 Cân kỹ thuật (0,01g), kính lúp 20 Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm – silic TCXD 238: 1999 Cân kỹ thuật (0,01g), cân phân tích

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 14/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 286: 2003 "Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" do Bộ Xây dựng ban hành

TCXD VN 286: 2003 '' ĐÓNG VÀ ÉP CỌC - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU '' BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ  Nghị định số 36/ 2003/ NĐ - CP ngày 04 / 04 /  2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cử biên bản số 460A/ BB -HĐKHKT ngày 3 / 4 / 2002  của Hội đồng Khoa học kỹ thuật

Ban hành: 05/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 359/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXD 174:89 - Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT) ASTM D2573-94 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226: 99 - Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2009

7

Quyết định 28/1999/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Cốt liệu Bê tông - Phương pháp hoá học xác định khả năng phản ứng Kiềm Silic do Bộ Xây dựng ban hành

TÔNG - PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG KIỀM SILIC "( TCXD 238 : 1999 ) BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/ 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cửa Bộ Xây dựng. - Căn cứ Biên bản số 113 / BB - HĐKHKT ngày 25 / 8 / 1999 của Hội đồng KHKT chuyên ngành

Ban hành: 20/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

8

Quyết định 3286/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế và thi công - Dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 25, đoạn đầu cầu Lệ Bắc - đèo Tô Na (Km 99+432 - Km 111 +205) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

MỤC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ, MỞ RỘNG, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 25, ĐOẠN ĐẦU CẦU LỆ BẮC (ĐÈO TÔ NA, TỈNH GIA LAI (KM 99+432 ( KM 111+205) BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của

Ban hành: 29/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2008

Ban hành: 16/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

10

Hướng dẫn 01/HD-SXD lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

TRÌNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2007/NĐ-CP NGÀY 13/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công

Ban hành: 22/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

11

Quyết định 30/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 349: 2005 "cát nghiền cho bê tông và vữa" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

dùng chế tạo bê tông và vữa. 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 1772-1: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 1: Phương pháp lấy mẫu. TCVN 1772-2: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 2: Phương pháp xác định thành phần hạt. TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét. TCXD 238: 1999, Cốt liệu cho bê tông và vữa -

Ban hành: 25/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 298/QĐ-BXD năm 2009 về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

điện trở đất TCXDVN 46:07 - Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT) TCXD 174:89 - Thí nghiệm xuyên động (DCP) ASTM D1586:92 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226:

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2009

13

Quyết định 230/QĐ-BXD năm 2013 công nhận năng lực thực hiện phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCVN 7572-18:06 35 -Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ TCVN 7572-20:06 36 -Xác định gốc dốc tự nhiên của cát ASTM D1883:99 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

15

Quyết định 379/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

thấm K ASTM D2434-00 5 Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông - Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan TCVN 6477:99 - Xác định cường độ nén TCVN

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2009

16

Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2009 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

- Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT) ASTM D2573-94 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226: 99 - Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXDVN 269: 02 Ghi chú:

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

17

Quyết định 347/QĐ-BXD năm 2009 về công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

- Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT) TCXD 174:89 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226: 99 - Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai 22TCN 02-71 - Độ ẩm;

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

18

Quyết định 422/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

bằng tấm ép lớn 22TCN 211:06 - XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman 22TCN 251:98 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226: 99 Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

19

Quyết định 400/QĐ-BXD năm 2009 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXD 226: 99 - Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXDVN 269: 02 Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)

Ban hành: 14/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2009

20

Quyết định 415/QĐ-BXD năm 2009 công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

giới hạn bền khi nén TCVN 3118:93 3 Thử cốt liệu bê tông và vữa - Xác định hàm lượng mica TCVN 7572-20 :06 - PP xác định góc dốc tự nhiên của cát ASTM D1883-99

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.83.37