Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6772:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 33699 văn bản

161

Thông tư 16/2000/TT-BXD hướng dẫn quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2000/TT-BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 16/2000/TT-BXD NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

162

Quyết định 198/2000/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 164/2000/QĐ-BTC về Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 198/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 198/2000/QĐ/BTC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 164/2000

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

163

Thông tư 115/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 115/2000/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

164

Quyết định 131/2000/QĐ-UB phê duyệt qui hoạch các lò giết mổ gia súc tập trung từ năm 2001 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/2000/QĐ-UB Ngày 11 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH CÁC LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

165

Quyết định 59/2000/QĐ-UBBT về điều chỉnh mức tiền thuê đất cho một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2000/QĐ-UBBT Phan thiết, ngày 11 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC TIỀN THUÊ ĐẤT CHO

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

166

Quyết định 7906/2000/QĐ-KHKD ban hành bảng giá cước lắp đặt máy điện thoại cố định, facsimile, telex, kênh thuê riêng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7906/2000/QĐ-KHKD Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH BẢNG GIÁ CƯỚC LẮP ĐẶT MÁY ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH,

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

167

Chỉ thị 439/2000/CT-BGTVT về tổ chức vận tải phục vụ Tết Tân Tỵ (2001) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 439/2000/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC VẬN TẢI PHỤC VỤ TẾT TÂN TỴ (2001) Tết Tân Tỵ năm nay nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân sẽ

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

168

Luật Phòng, chống ma túy 2000

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 23/2000

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

169

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

170

Quyết định 132/2000/QĐ-UB về Kế hoạch triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 132/2000/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH

Ban hành: 08/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

171

Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 75/2000/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ

Ban hành: 08/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

172

Quyết định 140/2000/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 140/2000

Ban hành: 08/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

173

Quyết định 27/2000/QĐ-BXD về điều kiện kinh doanh xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2000/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 27/2000/QĐ-BXD NGÀY 08

Ban hành: 08/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

174

Quyết định 47/2000/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn công trình vốn các nguồn thu để lại năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2000/QĐ-UB Hòa Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ

Ban hành: 07/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

175

Quyết định 130/2000/QĐ-UB Quy chế họat động của Ban chỉ đạo phòng,chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lâm Đồng

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2000/QĐ-UB ngày 07 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ban hành: 07/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

176

Quyết định 128/2000/QĐ-UB quy định mức trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/2000/QĐ-UB Đàlạt, ngày 06 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY

Ban hành: 06/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

177

Nghị định 73/2000/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 73/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2000 BAN

Ban hành: 06/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

178

Chỉ thị 25/2000/CT-TTg về sử dụng súng của lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trong khi thi hành công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2000/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC SỬ DỤNG SÚNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VÀ CÁC LỰC LƯỢNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG KHI

Ban hành: 06/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

179

Nghị định 74/2000/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ

Ban hành: 06/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

180

Quyết định 4525/2000/QĐ-UB ban hành quy định về quản lý chất lượng tôm giống của tỉnh Bến Tre

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4525/2000/QĐ-UB Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT

Ban hành: 06/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.243.26.210