Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6772:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 33681 văn bản

141

Quyết định 144/2000/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp phục vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 144 /2000

Ban hành: 14/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

142

Quyết định 49/2000/QĐ-UB thành lập trạm y tế xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2000/QĐ-UB Hòa Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ

Ban hành: 13/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

143

Quyết định 48/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm ma tuý của tỉnh Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2000/QĐ-UB Hòa Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ

Ban hành: 13/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

144

Chỉ thị 26/2000/CT-TTg về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2000/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2001 - 2005 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG Ngày 19

Ban hành: 13/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

145

Quyết định 682/2000/QĐ-TCHQ bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 682/2000/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 682/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC MẶT

Ban hành: 13/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

146

Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số: 681/2000/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 681/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 13

Ban hành: 13/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

147

Quyết định 1732/2000/QĐ-BTM về Quy chế về hàng hoá của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1732/2000/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1732/2000/QĐ-BTM NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ HÀNG HOÁ CỦA VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Ban hành: 13/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

148

Quyết định 653/2000/QĐ-TĐC hướng dẫn chung về nội dung và thủ tục xây dựng tiêu chuẩn cơ sở do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 653/2000/QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2000

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

149

Quyết định 100/2000/QĐ-UB về cơ chế khen thưởng đối với thành tích lao động sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2000/QĐ-UB Ngày 12 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC THÀNH

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

150

Quyết định 5628/2000/QĐ-UB về Quy định chính sách khuyến nông, khuyến lâm do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5628/2000/QĐ-UB Nha Trang, ngày 12 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2011

151

Quyết định 134/2000/QĐ-UB về Quy định chính sách đầu tư và hỗ trợ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2000/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

152

Quyết định 2424/2000/QĐ-BKHCNMT về Quy định tạm thời về công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Bản công bố; b) Dấu phù hợp tiêu chuẩn; Dấu phù hợp tiêu chuẩn có thể được trình bày trực tiếp trên hàng hoá và/hoặc bao bì hàng hoá, trong catalô hoặc hướng dẫn sử dụng hàng hoá. 2.3. Hình thức của Dấu phù hợp tiêu chuẩn được quy định tại Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5680:2000. Tuỳ theo kích cỡ hàng hoá hoặc bao bì hàng hoá, Dấu phù hợp

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

153

Quyết định 2425/2000/QĐ-BKHCNMT ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2425/2000/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2425/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2000

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

154

Quyết định 55/2000/QĐ-UB quy định mức trợ cấp mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến do Tỉnh Quảng Nam ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2000/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 12 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUI ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ ĐỐI

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

155

Quyết định 105/2000/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động 06 thanh niên Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 105/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

156

Chỉ thị 2426/2000/CT-BKHCNMT về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương năm 2001 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2426/2000/CT-BKHCNMT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2001 Pháp lệnh Đo lường (sửa đổi) và Pháp

Ban hành: 12/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

157

Quyết định 3827/2000/QĐ-UB sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3827/2000/QĐ-UB Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

158

Chỉ thị 55/2000/CT-UB về một số biện pháp khuyến khích tiêu thụ hàng công nghiệp địa phương do tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2000/CT-UB Ngày 11 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH TIÊU THỤ HÀNG CÔNG NGHIỆP

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

160

Quyết định 142/2000/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 142/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 142/2000/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.220.93