Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6772:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 34068 văn bản

121

Quyết định 74/2000/QĐ-UB về hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 74/2000/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HẠN MỨC ĐẤT Ở CHO

Ban hành: 20/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

122

Quyết định 1209/2000/QĐ-TCBĐ về việc ban hành tiêu chuẩn ngành của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 1209/2000/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH TỔNG CỤC

Ban hành: 19/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2008

123

Quyết Định 145/2000/QĐ-TTG về quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 145/2000

Ban hành: 19/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

124

Thông tư 07/2000/TT-BCN hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2000/TT-BCN Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 07/2000/TT-BCN NGÀY 19 THÁNG 12

Ban hành: 19/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

125

Thông tư 116/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 116/2000/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM

Ban hành: 19/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

126

Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ ban hành tạm thời Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện của Tổng trưởng Tổng cục Bưu điện

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1210/2000/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TẠM THỜI BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ

Ban hành: 19/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

127

Quyết định 73/2000/QĐ-UB điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2000 (lần 2) do Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2000/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 19 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN

Ban hành: 19/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

128

Quyết định 3424/2000/QĐ-UB về quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3424/2000/QĐ-UB Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH

Ban hành: 19/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

129

Quyết định 200/2000/QĐ-BTC bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 200/2000/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2000 BÃI BỎ MỨC THU LỆ PHÍ HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG

Ban hành: 18/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

130

Quyết định 71/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ XẾP

Ban hành: 18/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

131

Quyết định 70/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY MỸ HÀO THUỘC CÔNG TY

Ban hành: 18/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

132

Quyết định 72/2000/QĐ-UB về Quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2000/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 18/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

133

Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 516/2000/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO ÁP DỤNG

Ban hành: 18/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

134

Quyết định 73/2000/QĐ-UB quy định giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2000/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIỮ GÌN VỆ

Ban hành: 18/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

135

Thông tư 22/2000/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2000/NĐ-CP thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2000/TT-BTM Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 22/2000/TT-BTM NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM

Ban hành: 15/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

136

Nghị định 77/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 77/2000/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC

Ban hành: 15/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

137

Nghị định 76/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoáng sản sửa đổi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 76/2000/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2000

Ban hành: 15/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

138

Quyết định 56/2000/QĐ-UB quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội do Tỉnh Quảng Nam ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2000/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 15 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP CỨU TRỢ XÃ HỘI.

Ban hành: 15/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

139

Quyết định 28/2000/QĐ-BXD về bảng giá ca máy khảo sát xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM độc lập - tự do - hạnh phúc ******* Số: 28/2000/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY KHẢO SÁT XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 15/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2007

140

Quyết định 144/2000/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp phục vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 144 /2000

Ban hành: 14/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94