Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6772:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 33710 văn bản

101

Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 792/2000/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 792/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DẤU

Ban hành: 25/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

102

Chỉ thị 27/2000/CT-TTg về tổ chức đón tết Tân Tỵ năm 2001 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2000/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT TÂN TỴ NĂM 2001 Tết Tân Tỵ năm 2001 đến với nhân dân ta trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực

Ban hành: 25/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

103

Quyết định 148/2000/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 148/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 148/2000/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 TIẾP TỤC THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NHUYỄN

Ban hành: 25/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

104

Quyết định 3479/2000/QĐ-UB quy định giá vé giữ xe ô tô tại các điểm đỗ xe công cộng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3479/2000/QĐ-UB Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH ''VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ VÉ GIỮ XE Ô

Ban hành: 25/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

105

Quyết định 76/2000/QĐ-BCN chuyển Phân xưởng IV- Nhà máy Lưới thép Bình Tây thành Công ty cổ phần Lưới thép Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN PHÂN XƯỞNG IV- NHÀ MÁY LƯỚI THÉP

Ban hành: 25/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

106

Quyết định 209/2000/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho ngân sách xã do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 209/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 209/2000/QĐ-BTC NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Ban hành: 25/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

107

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 do Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao ban hành

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2000/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2000 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 23/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

108

Thông tư 118/2000/TT-BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 118/2000/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM

Ban hành: 22/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

109

Quyết định 147/2000/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 147/2000/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN

Ban hành: 22/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

110

Quyết định 75/2000/QĐ-BCN giao điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐỊA CHẤT NĂM 2000 CHO

Ban hành: 22/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

111

Quyết định 74/2000/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Hợp tác đào tạo và xuất khẩu lao động do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG

Ban hành: 22/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

112

Quyết định 73/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNHTHÀNH

Ban hành: 22/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

113

Quyết định 72/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY HOÀ BÌNH THÀNH CÔNG TY

Ban hành: 22/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

114

Quyết định 203/2000/QĐ-BTC về mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 203/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 203/2000/QĐ-BTC NGÀY 21 THÁNG 12NĂM 2000 BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ GIÁM ĐỊNH NỘI DUNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP

Ban hành: 21/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

115

Thông tư 21/2000/TT-BYT hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề Y tư nhân do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:21/2000/TT-BYT Hà Nội,ngày21 tháng12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 21/2000/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN

Ban hành: 21/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

116

Quyết định 204/2000/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 204/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 204/2000/QĐ/BTC NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN VÀ THUẾ SUẤT CỦA MẶT HÀNG

Ban hành: 21/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

117

Thông Tư 117/2000/TT-BTC bổ sung Thông tư 40/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTG về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117/2000/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM

Ban hành: 21/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

118

Quyết định 74/2000/QĐ-UB về hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 74/2000/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HẠN MỨC ĐẤT Ở CHO

Ban hành: 20/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

119

Quyết định 50/2000/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch chương trình 135 và dự án định canh định cư do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2000/QĐ-UB Hòa Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỐN CÁC

Ban hành: 20/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

120

Quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông ban hành

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 34/2000/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN SỐ 34/2000/QĐ-BVHTT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ

Ban hành: 20/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.43.11