Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6772:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 33665 văn bản

201

Thông tư 20/2000/TT-BYT hướng dẫn về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền để đăng ký kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kinh doanh thuốc y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2000/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 20/2000/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ

Ban hành: 28/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

202

Quyết định 4386/2000/QĐ-UB về thu thuế môn bài năm 2001 do Tỉnh Bến Tre ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4386/2000/QĐ-UB Bến Tre, ngày 28 tháng11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC THU THUẾ MÔN BÀI NĂM 2001" UỶ BAN

Ban hành: 28/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

203

Quyết định 53/2000/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức quản lý chợ biên giới tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2000/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 28 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUI CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỢ

Ban hành: 28/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

204

Quyết định 94/2000/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí, lệ phí tại chợ ga Vinh tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2000/QĐ-UB ngày 27 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU PHÍ, LỆ

Ban hành: 27/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

205

Thông tư 114/2000/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ Ngân sách Nhà nước do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 114/2000/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM

Ban hành: 27/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

206

Thông tư 113/2000/TT-BTC hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 113/2000/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2000

Ban hành: 27/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

207

Thông tư 19/2000/TT-BYT hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2000/TT-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 19/2000/TT-BYT NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG

Ban hành: 24/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

208

Quyết định 189/2000/QĐ-BTC về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 189/2000/QĐ-BTC NGÀY 24

Ban hành: 24/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

209

Quyết định 125/2000/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung quyết định 618/QĐ-UB do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÓA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2000/QĐ-UB Đàlạt, ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT

Ban hành: 24/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

210

Quyết định 134/2000/QĐ-TTg chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ

Ban hành: 24/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

211

Quyết định 133/2000/QĐ-TTg chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật tư Tân Bình thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY VẬT TƯ TÂN BÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 24/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

212

Quyết định 132/2000/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 132/2000

Ban hành: 24/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

213

Quyết định 323/2000/QĐ.UB về sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với một số loại xe máy chủ yếu (xe mới) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 323/2000/QĐ.UB Lào Cai, ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Ban hành: 24/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

214

Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 71/2000/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2000 QUY

Ban hành: 23/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

215

Chỉ thị 24/2000/CT-TTg triển khai sử dụng xăng không pha chì ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2000/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG XĂNG KHÔNG PHA CHÌ Ở

Ban hành: 23/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

216

Nghị định 70/2000/NĐ-CP về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2000/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ

Ban hành: 21/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

217

Quyết định 186/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí qua cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 186/2000/QĐ/BTC NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ CẦU QUÁN HÀU - QUỐC LỘ 1A

Ban hành: 21/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

Ban hành: 21/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

219

Quyết định 131/2000/QĐ-TTg thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình đường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, HẦM QUA ĐÈO HẢI VÂN, CẢNG CÁI LÂN, CẦU BÃI

Ban hành: 21/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

220

Thông tư 112/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 112/2000/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM

Ban hành: 21/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 52.204.98.217