Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6772:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 34068 văn bản

181

Quyết định 4525/2000/QĐ-UB ban hành quy định về quản lý chất lượng tôm giống của tỉnh Bến Tre

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4525/2000/QĐ-UB Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT

Ban hành: 06/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

182

Quyết định 4522/2000/QĐ-UB quy định mức tiền lương, tiền công tối đa trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế do tỉnh Bến Tre ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4522/2000/QĐ-UB Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG, TIỀN

Ban hành: 06/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

183

Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 72/2000/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ

Ban hành: 05/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

184

Quyết định 193/2000/QĐ-BTC thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu; sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ********* Số: 193/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 193/2000/QĐ/BTC NGÀY 05 THÁNG

Ban hành: 05/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

185

Quyết định 3711/2000/QĐ-BGTVT về việc giao nhiệm vụ quản lý sông cho Cục Đường sông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3711/2000/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 3711/2000/QĐ-BGTVT NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ SÔNG

Ban hành: 05/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

186

Quyết định 98/2000/QĐ-UB về thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với đối tượng thuộc diện cứu trợ xã hội do tỉnh Nghệ An ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ

Ban hành: 05/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

187

Quyết định 139/2000/QĐ-TTg về Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 139/2000/QĐ-TTG NGÀY 04

Ban hành: 04/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

188

Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT về quản lý mã số vạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2373/2000/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2373/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2000

Ban hành: 01/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

189

Quyết định 69/2000/QĐ-BCN về Quy phạm an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 69/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY PHẠM AN TOÀN TRONG CÁC HẦM LÒ THAN VÀ

Ban hành: 01/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

190

Quyết định 3371/2000/QĐ-UB về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐAK LAK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3371/2000/QĐ-UB Ngày 01 tháng 2 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC DẠY

Ban hành: 01/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2012

191

Nghị quyết số 18/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2000 do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2000/NQ-CP Hà Nội , ngày 30 tháng 11 năm 2000 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 18/2000/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2000PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2000 Ngày 27 tháng 11 năm 2000

Ban hành: 30/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

192

Quyết định 104/2000/QĐ-UB bổ sung Điều 1 Quyết định 06/1998/QĐ-UB về hệ số điều chỉnh (K) để xác định giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 1 - QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/1998/QĐ-UB NGÀY 25/4/1998 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ HỆ SỐ

Ban hành: 30/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

193

Quyết định 3422/2000/QĐ-UB Quy định về quản lý hành nghề khoan giếng và khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3422/2000/QĐ-UB Tân An, ngày 30 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH “VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 30/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

194

Quyết định 589/2000/QĐ-TCHQ về việc xây dựng bổ sung giá tối thiểu mặt hàng bánh, kẹo do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 589/2000/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 589/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC XÂY DỰNG BỔ SUNG GIÁ TỐI THIỂU

Ban hành: 29/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

Ban hành: 29/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

196

Quyết định 68/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài trực thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI TRỰC THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ban hành: 29/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

197

Quyết định 31/2000/QĐ-BVHTT về Quy chế thi người đẹp (hoa hậu, hoa khôi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin ban hành

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2000/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA- THÔNG TIN SỐ 31/2000/QĐ-BVHTT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ THI NGƯỜI ĐẸP

Ban hành: 28/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

198

Quyết định 135/2000/QĐ-TTg phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 135/2000

Ban hành: 28/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

199

Quyết định 137/2000/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 137/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHO VIỆN NGHIÊN

Ban hành: 28/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

200

Quyết định 136/2000/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001-2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 136/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 136/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CHĂM SÓC SỨC

Ban hành: 28/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94