Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14610 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-1:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan

TCVN6355-1:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-1:2009,***,Xác định kích thước,Xác định khuyết tật ,Gạch xây,Phương pháp thử,TCVN 6355-1:2009 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-1 : 2009 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ Lời nói đầu TCVN 6355-1+8 : 2009 thay thế TCVN 6355 : 1998 TCVN 6355-1+8 : 2009 do Viện Vật liệu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-2:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ nén

TCVN6355-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-2:2009,***,Xác định cường độ nén,Gạch xây,Phương pháp thử,TCVN 6355-2:2009,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-2:2009 PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Bricks – Test Methods Part 2: Determination of compressive strength 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-3:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ uốn

TCVN6355-3:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-3:2009,***,Xác định cường độ uốn,Phương pháp thử,Gạch xây,TCVN 6355-3:2009,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-3:2009 PHẦN 3: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ UỐN Bricks – Test Methods – Part 3: Determination of bending strength 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-4:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước

TCVN6355-4:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-4:2009,***,Xác định độ hút nước,Phương pháp thử,Gạch xây,TCVN 6355-4:2009,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-4:2009 PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC Bricks – Test Methods – Part 4: Determination of water absorption 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-5:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng thể tích

TCVN6355-5:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-5:2009,***,Xác định khối lượng thể tích,Gạch xây,Phương pháp thử,TCVN 6355-5:2009,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-5:2009 PHẦN 5: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Bricks – Test Methods – Part 5: Determination of bulk density 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-6:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ rỗng

TCVN6355-6:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-6:2009,***,Gạch xây,Xác định độ rỗng,Phương pháp thử,TCVN 6355-6:2009,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-6:2009 PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG Bricks – Test Methods – Part 6: Determination of void volume 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-7:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định vết tróc do vôi

TCVN6355-7:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-7:2009,***, Xác định vết tróc do vôi,Phương pháp thử,Gạch xây,TCVN 6355-7:2009,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-7:2009 PHẦN 7: XÁC ĐỊNH VẾT TRÓC DO VÔI Bricks – Test Methods – Part 7: Determination of pitting due to lime 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-8:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối

TCVN6355-8:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-8:2009,***,Gạch xây,Xác định sự thoát muối,Phương pháp thử,TCVN 6355-8:2009,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-8:2009 PHẦN 8: XÁC ĐỊNH SỰ THOÁT MUỐI Bricks – Test Methods – Part 8: Determination of effloressence 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-8:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối

TCVN6355-8:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-8:1998,***,Gạch xây,Xác định sự thoát muối,Phương pháp thử,TCVN 6355-8:1998 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-8 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH SỰ THOÁT MUỐI Bricks – Method of test - Part 8: Determination of efflorescence 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-7:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định vết tróc do vôi

TCVN6355-7:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-7:1998,***,Gạch xây, Xác định vết tróc do vôi,Phương pháp thử,TCVN 6355-7:1998 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-7 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH VẾT TRÓC DO VÔI Bricks – Method of test - Part 7: Determination of pitting due to lime 1. Phạm vi

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-6:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ rỗng

TCVN6355-6:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-6:1998,***,Xác định độ rỗng,Phương pháp thử,Gạch xây,TCVN 6355-6:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-6 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG Bricks – Method of test - Part 6: Determination of voil area 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-5:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng thể tích

TCVN6355-5:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-5:1998,***,Gạch xây,Xác định khối lượng thể tích,Phương pháp thử, TCVN 6355-5:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-5 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Bricks – Method of test - Part 5: Determination of density 1. Phạm vi áp

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-4:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng

TCVN6355-4:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-4:1998,***,Xác định khối lượng riêng,Gạch xây,Phương pháp thử,TCVN 6355-4:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-4 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Bricks – Method of test - Part 4: Determination of specific gravity 1. Phạm vi áp

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-3:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước

TCVN6355-3:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-3:1998,***,Xác định độ hút nước,Phương pháp thử,Gạch xây,TCVN 6355-3:1998 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-3 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC Bricks – Method of test - Part 3: Determination of water absortion 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-2:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ uốn

TCVN6355-2:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-2:1998,***,Xác định cường độ uốn,Gạch xây,Phương pháp thử,TCVN 6355-2:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-2 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ UỐN Bricks – Method of test - Part 2: Determination of bend strength 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-1:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định cường độ nén do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6355-1:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6355-1:1998,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định cường độ nén,Gạch xây,Phương pháp thử,TCVN 6355-1:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355 - 1998 GẠCH XÂY - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Bricks – Method of test - Part 1: Determination of compressive

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN4653-2:2009 (ISO 2597-2:2008) về Quặng sắt- Xác định tổng hàm lượng sắt- Phần 2: Phương pháp chuẩn độ sau khi khử bằng titan (III) clorua

TCVN4653-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4653-2:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4653-2:2009 ISO 2597-2:2008 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG SẮT - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ SAU KHI KHỬ BẰNG TITAN (III) CLORUA Iron ores - Determination of total iron content - Part 2: Titrimetric methods after

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8092:2009 (ISO 7010:2003) về Ký hiệu đồ họa - Màu sắc an toàn và biển báo an toàn - Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng

TCVN8092:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8092:2009,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8092:2009 ISO 7010:2003 KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safe signs used in workplaces

Ban hành: 31/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8226:2009 về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000

TCVN8226:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8226:2009,***,Công trình thủy lợi,khảo sát mặt cắt ,Quy phạm đo vẽ mặt cắt bình đồ địa hình,Xây dựng

Ban hành: 21/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008) về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN7996-2-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-12:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.200.218.187