Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14094 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 59.397 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 16.315 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-1:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-1 : 2009 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ Lời nói đầu TCVN 6355-1+8 : 2009 thay thế TCVN 6355 : 1998 TCVN 6355-1+8 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-2:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ nén

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-2:2009 PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Bricks – Test Methods Part 2: Determination of compressive strength 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén cho các loại gạch xây. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-3:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ uốn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-3:2009 PHẦN 3: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ UỐN Bricks – Test Methods – Part 3: Determination of bending strength 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ uốn cho các loại gạch xây. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-4:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-4:2009 PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC Bricks – Test Methods – Part 4: Determination of water absorption 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại gạch đất sét nung. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét không nung. 2.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-5:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng thể tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-5:2009 PHẦN 5: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Bricks – Test Methods – Part 5: Determination of bulk density 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích cho các loại gạch xây. 2. Nguyên tắc Cân mẫu thử đã được sấy khô để xác định

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-6:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ rỗng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-6:2009 PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG Bricks – Test Methods – Part 6: Determination of void volume 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ rỗng cho các loại gạch xây. 2. Nguyên tắc Đo kích thước của mẫu thử, cân khối lượng mẫu thử trong nước, cân

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-7:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định vết tróc do vôi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-7:2009 PHẦN 7: XÁC ĐỊNH VẾT TRÓC DO VÔI Bricks – Test Methods – Part 7: Determination of pitting due to lime 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định vết tróc nở ra do vôi đối với các loại gạch xây làm từ đất sét nung. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-8:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-8:2009 PHẦN 8: XÁC ĐỊNH SỰ THOÁT MUỐI Bricks – Test Methods – Part 8: Determination of effloressence 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự thoát muối hòa tan có trong các loại gạch xây dựng làm từ đất sét nung. 2. Nguyên tắc Ngâm một đầu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-8:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-8 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH SỰ THOÁT MUỐI Bricks – Method of test - Part 8: Determination of efflorescence 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự thoát muối hòa tan có trong các loại gạch xây làm từ đất sét nung. 2.

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-7:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định vết tróc do vôi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-7 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH VẾT TRÓC DO VÔI Bricks – Method of test - Part 7: Determination of pitting due to lime 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định vết tróc nở ra do vôi đối với các loại gạch xây làm từ đất sét nung.

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-6:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ rỗng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-6 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG Bricks – Method of test - Part 6: Determination of voil area 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ rỗng cho các loại gạch rỗng. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 340 – 86 Cát xây

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-5:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng thể tích

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-5 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Bricks – Method of test - Part 5: Determination of density 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích (kể cả phần lỗ rỗng) cho các loại gạch xây. 2. Nguyên

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-4:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-4 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Bricks – Method of test - Part 4: Determination of specific gravity 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng cho các loại gạch xây. 2. Nguyên tắc Đổ bột mẫu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-3:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-3 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC Bricks – Method of test - Part 3: Determination of water absortion 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại gạch xây. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-2:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ uốn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-2 : 1998 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ UỐN Bricks – Method of test - Part 2: Determination of bend strength 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ uốn cho các loại gạch xây. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2682 –

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-1:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định cường độ nén do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355 - 1998 GẠCH XÂY - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Bricks – Method of test - Part 1: Determination of compressive strength Lời nói đầu TCVN 6355-1:1998 thay thế TCVN 246-86; TCVN 6355-1:1998 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC189 “Sản phẩm gốm xây dựng” hoàn

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN4653-2:2009 (ISO 2597-2:2008) về Quặng sắt- Xác định tổng hàm lượng sắt- Phần 2: Phương pháp chuẩn độ sau khi khử bằng titan (III) clorua

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4653-2:2009 ISO 2597-2:2008 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG SẮT - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ SAU KHI KHỬ BẰNG TITAN (III) CLORUA Iron ores - Determination of total iron content - Part 2: Titrimetric methods after titanium(III) chloride reduction Lời nói đầu TCVN 4653-2 :

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8092:2009 (ISO 7010:2003) về Ký hiệu đồ họa - Màu sắc an toàn và biển báo an toàn - Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8092:2009 ISO 7010:2003 KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safe signs used in workplaces and public areas Lời nói đầu TCVN 8092:2009 thay thế TCVN

Ban hành: 31/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008) về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12: Particular requirements for concrete vibrators Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.189.171