Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 16291 công văn

161

Công văn 8030/TCHQ-GSQL năm 2009 hướng dẫn Công văn 17433/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

8030/TCHQ-GSQL,Công văn 8030 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8030/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 17433/BTC-TCHQ

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

162

Công văn 2843/BXD-TCCB đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

2843/BXD-TCCB,Công văn 2843 2009,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2843/BXD-TCCB V/v: Đề nghị bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2009 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

163

Công văn 2797/BXD-VP về tổ chức Hội nghị toàn Ngành Xây dựngViệt Nam năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

2797/BXD-VP,Công văn 2797 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2797/BXD-VP V/v Tổ chức Hội nghị toàn Ngành Xây dựngViệt Nam năm 2009 Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

164

Công văn 4244/BNN-KL về báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4244/BNN-KL,Công văn 4244 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4244/BNN-KL V/v báo cáo số liệu hiện trạng rừng

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

165

Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

17665/BTC-TCT,Công văn 17665 2009,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17665/BTC-TCT V/v thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

166

Công văn 7562/TCHQ-KTTT vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

7562/TCHQ-KTTT,Công văn 7562 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7562/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

167

Công văn 174/BXD-HĐXD báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

174/BXD-HDXD, Công văn 174, Bộ Xây dựng, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 174/BXD-HĐXD V/v: Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2009 Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

168

Công văn 17166/BTC-ĐT quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

17166/BTC-DT, Công văn 17166, Bộ Tài chính, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17166/BTC-ĐT V/v quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009 Hà Nội, ngày 07 tháng 12

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

169

Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

7420/TCHQ-GSQL,Công văn 7420 2009,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7420/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

170

Công văn 1310/HD-SCT năm 2009 về điều kiện xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1310/HD-SCT Mỹ Tho, ngày 03 tháng 12 năm 2009 HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Quyết định số 59/2003/QĐ-UB ngày 24/11/2003 của Ủy

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

171

Công văn 4973/TCT-CS năm 2009 thu tiền sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá do Tổng cục Thuế ban hành

4973/TCT-CS,Công văn 4973 2009,Tổng cục Thuế,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 4973/TCT-CS V/v thu tiền sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá Hà

Ban hành: 02/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

172

Công văn 8005/VPCP-KTN năm 2013 thay thế Nghị định 108/2009/NĐ-CP và Quyết định 71/2010/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

8005/VPCP-KTN,Công văn 8005 2013,Văn phòng Chính phủ,đầu tư theo hình thức Hợp đồng ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8005/VPCP-KTN V/v thay thế Nghị định số 108/2009

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2013

173

Công văn 2615/BXD-VP công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

2615/BXD-VP,Công văn 2615 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2615/BXD-VP V/v: Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2009 Hà Nội, ngày 30 tháng 11

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

174

Công văn 7182/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

7182/TCHQ-GSQL,Công văn 7182 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7182/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

175

Công văn 4997/UBND-TCĐT năm 2009 về định mức chi tổ chức thi học sinh giỏi do tỉnh Bến Tre ban hành

4997/UBND-TCDT,Công văn 4997,Tỉnh Bến Tre,mức chi tổ chức thi học sinh giỏi ,mức chi tổ chức thi học sinh giỏi Bến Tre ,mức chi tổ chức thi học sinh giỏi 2009,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 29/11/2013

Cập nhật: 04/04/2014

176

Công văn 162/BXD-KTXD năm 2009 về vướng mắc thanh toán công tác đào phá đá cấp 4 do Bộ Xây dựng ban hành

tác đào phá đá cấp 4. Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 381/HT-PMU ngày 16/10/2009 của Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ về vướng mắc thanh toán công tác đào phá đá cấp 4. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo qui định về thanh toán,

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2009

177

Công văn 498/BXD-KHCN về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2009/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

498/BXD-KHCN,Công văn 498 2009,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Công trình ngầm đô thị,QCVN 08:2009/BXD,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 498/BXD-KHCN V/v

Ban hành: 19/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2009

178

Công văn 4366/LĐTBXH-VP về việc khen thưởng tổng kết năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4366/LDTBXH-VP,Công văn 4366 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng,2009,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

179

Công văn 618/UBDT-PC năm 2017 tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan do Ủy ban Dân tộc ban hành

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phúc đáp Công văn số

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

180

Công văn 1577/KL-BTTN về hội nghị giao ban các Vườn quốc gia năm 2009 do Cục Kiểm lâm ban hành

1577/KL-BTTN, Công văn 1577, Cục Kiểm lâm, Hội nghị giao ban, Vườn quốc gia năm 2009, Bộ máy hành chính, Tài nguyên- Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103