Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 16290 công văn

81

Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

459/BXD-TTr,Công văn 459 2012,Bộ Xây dựng,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 459/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Hà

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

82

Công văn 398/BXD-TTr giải đáp vướng mắc triển khai Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

23/2009/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8862/SXD-TT ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

83

Công văn 1456/TTg-KTN năm 2015 tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 105/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1456/TTg-KTN V/v tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công an;

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

84

Công văn 1455/TĐC-ĐGPH hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

1455/TDC-DGPH,Công văn 1455 2009,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1455/TĐC-ĐGPH

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

85

Công văn 1541/TĐC-HCHQ năm 2015 về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

lượng): + Cần quan tâm nghiên cứu cụ thể các tiêu chuẩn TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1:1998); TCVN 6610-3:2000 (IEC 227-3:1993); TCVN 6610-4:2000 (IEC 227-4:1992); TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227-5:2003); TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) được viện dẫn trong QCVN 4:2009/BKHCN. Thông qua hoạt động này, người thực hiện công vụ sẽ nắm bắt được khái niệm

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

86

Công văn 224/BXD-KHCN xem xét đề nghị điều chỉnh Thông tư 11/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

224/BXD-KHCN,Công văn 224 2012,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 224/BXD-KHCN V/v: Xem xét đề nghị điều chỉnh Thông tư số 11/2009/TT-BXD. Hà

Ban hành: 21/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

87

Công văn 1919/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại “Cầu trục” do Tổng cục Hải quan ban hành

đó quy định từ vựng về các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực cần trục. Theo TCVN 8242-1:2009 (ISO 4306-1:2007) Cần trục -Từ vựng. Phần 1: Quy định chung, thuật ngữ “cần trục” và “cầu trục” được định nghĩa như sau: - “Cần trục (Crane)” là Máy làm việc theo chu kỳ, dùng để nâng và dịch chuyển trong không gian tải trọng được

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 13/12/2018

Cập nhật: 23/04/2018

88

Công văn 7633/BCT-KHCN năm 2015 về tạm nhập, tái xuất mặt hàng vải theo Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

7633/BCT-KHCN V/v tạm nhập, tái xuất mặt hàng vải theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 5 tháng 9 năm 2009 Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan Trả lời Công văn số 773/GSQL-GQ1 ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Cục Giám sát quản lý Hải quan về việc tạm nhập, tái xuất mặt

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

89

Công văn 7473/BCT-KHCN năm 2015 giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

7473/BCT-KHCN,Công văn 7473 2015,Bộ Công thương, vướng mắc thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT ,Thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT,Giải đáp thắc mắc ,Giải đáp thắc mắc Thông tư 32,Giải đáp thắc mắc thuốc nhuộm,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

90

Công văn 2592/BTNMT-TCMT năm 2015 áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

phúc --------------- Số: 2592/BTNMT-TCMT V/v: áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009 Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Theo thông tin phản ánh từ các tổ chức

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2015

91

Công văn 6645/BTC-TCHQ năm 2015 tổng kết thực hiện Quyết định 127/2009/QĐ-TTg về chế độ báo cáo thống kê phòng, chống ma túy do Bộ Tài chính ban hành

6645/BTC-TCHQ,Công văn 6645 2015,Bộ Tài chính,Phòng chống ma túy,Báo cáo thống kê,kỳ hạn và thời hạn gửi báo cáo ,Thực hiện Quyết định 127/2009/QĐ-TTg,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

92

Công văn 248/BXD-KHCN năm 2015 về việc hướng dẫn xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 do Bộ Xây dựng ban hành

248/BXD-KHCN,Công văn 248,Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định sức chịu tải,sức chịu tải cọc khoan nhồi,sức chịu theo TCVN 10304:2014 , xác định sức chịu tải cọc,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

93

Công văn 4984/TCHQ-GSQL hướng dẫn Điều 26 Thông tư 222/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

4984/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư số 222/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có cửa khẩu cảng biển trong quá trình thực hiện việc giám sát hải

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2011

94

Công văn số 2665/TCHQ-GSQL về việc nhập số liệu vào chương trình đa chức năng số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

chính thức các phần mềm ứng dụng CNTT được triển khai trong năm 2007 thì các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu biên giới phải được cập nhật bằng phần mềm Thống kê tập trung. Do vậy, việc nhập số liệu theo phần mềm Thống kê tập trung đối với tờ khai HQ/2002 – NK áp dụng cho hàng hóa mua gom từ cư dân biên giới nêu tại công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

95

Công văn 509/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9534/CT.TTr2 ngày 17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế đối với đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013; công văn số 05/CV-NBV ngày 17/11/2014 của Công ty TNHH sản xuất phanh Nissin Việt Nam về xác định tiêu chí dự án đầu tư mở rộng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến hướng

Ban hành: 09/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

96

Công văn 2410/TCT-TNCN về thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

2410/TCT-TNCN,Công văn 2410 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2410/TCT-TNCN V/v thu nhập miễn thuế TNCN năm 2009. Hà

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

97

Công văn 760/BXD-TTr về hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

760/BXD-TTr,Công văn 760 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 760/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

98

Công văn 10211/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 10211/BNN-KHCN V/v đề nghị công bố TCVN Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phúc đáp Công văn số 3697/TĐC-TC ngày 14/12/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thông báo kết quả thẩm định 08 dự thảo

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

99

Công văn 1443/TCHQ-GSQL về thực hiện Thông tư 13/2009/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

1443/TCHQ-GSQL,Công văn 1443 2011,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1443/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

100

Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT về chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 2379/BGDĐT-GDCTHSSV V/v báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường dự bị đại học dân tộc. Thực hiện Quyết định số

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104