Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 16291 công văn

61

Công văn 986/TTg-KTN năm 2016 gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 986/TTg-KTN V/v gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Công Thương; - Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

62

Công văn 1581/BKHCN-TĐC năm 2014 hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg. Theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

63

Công văn số 3955/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

3955/TCHQ-GSQL,Công văn 3955 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3955/TCHQ-GSQL V/v thực hiện TT số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của

Ban hành: 06/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

64

Công văn 5120/BNN-KHCN điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực hiện năm 2011. Tuy nhiên trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN lĩnh vực trồng trọt, đơn vị trực tiếp quản lý là Cục Trồng trọt đã có văn bản đề nghị bổ sung và thay thế một số nhiệm vụ TCVN và QCVN năm 2011 bị trùng lặp với các nhiệm vụ đã được giao năm 2009 và 2010. Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

65

Công văn số 4473/BGTVT-PCLB&TKCN về việc triển khai Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4473/BGTVT-PCLB&TKCN,Công văn 4473 2009,Bộ Giao thông vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4473/BGTVT-PCLB&TKCN V/v: Triển khai Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 02/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

66

Công văn 1316/BCT-TKNL năm 2018 về kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

TCVN 8249:2009 Chỉ áp dụng loại công suất từ 14 W đến 40 W. 3 Chấn lưu điện từ cho đèn huỳnh quang QĐ 78, QĐ 04 Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng 8504.10.00 TCVN 8248:2009 Chỉ áp dụng công suất từ

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

67

Công văn số 2489/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công thương do Tổng cục Hải quan ban hành

2489/TCHQ-GSQL,Công văn 2489 2009,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2489/TCHQ-GSQL V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

68

Công văn số 767/BXD-HĐXD về việc áp dụng chuyển tiếp thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

767/BXD-HDXD,Công văn 767 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 767/BXD-HĐXD V/v: áp dụng chuyển tiếp thực hiện NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

69

Công văn 921/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/2015KT-TICV ngày 9/12/2015 của Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

70

Công văn 6213/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2009/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6213/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện TT số 04/2009/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trong quá trình thực hiện việc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phục vụ

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

71

Công văn 767/NHCS-TD-KH-CNTT năm 2009 vướng mắc sau hội nghị tập huấn nghiệp vụ tháng 3/2009 do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

767/NHCS-TD-KH-CNTT,Công văn 767 2009,Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội nghị tập huấn công tác ,Tập huấn nghiệp vụ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

72

Công văn 560/BXD-KHCN năm 2017 về áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế Dự án Vincity Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

cho Dự án Vincity Hà Tĩnh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có hướng dẫn như sau: 1. Về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật và Tiêu chuẩn quốc gia: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu, điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng quy định thiết kế kháng chấn theo gia tốc nền, phải căn cứ trị số đỉnh gia tốc nền

Ban hành: 12/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

73

Công văn 418/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 418/VPCP-KGVX V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Công an; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 18935/BTC-NSNN

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

74

Công văn 1900/TĐC-ĐGPH về khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số: 1900/TĐC-ĐGPH V/v Khắc phục hoạt động đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đối với CQHCNN Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009 Kính gửi: Công ty TNHH GIC Việt Nam Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 121/GIC ngày 25/11/2009 và công văn số 122/GIC ngày 07/12/2009 của

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

75

Công văn 857/UBND-VHXH đính chính Quyết định 23/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

857/UBND-VHXH,Công văn 857 2012,Tỉnh Kiên Giang,Đính chính Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 857/UBND-VHXH Về việc đính chính Quyết

Ban hành: 23/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

76

Công văn 4986/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần tăng tài sản cố định từ năm 2009 đến năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành

của Công ty TNHH Lovetex Industrial Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với phần tăng tài sản cố định từ năm 2009 đến năm 2013. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội quy định trình tự khiếu nại như sau: “Điều 7. Trình tự khiếu nại 1. Khi có căn

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2015

77

Công văn 3227/BNN-KHCN công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 3227/BNN-KHCN V/v: công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012 Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Căn cứ Kết quả thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia kèm theo Công văn số 162/TĐC-TC ngày 15 tháng 02 năm 2012 và Công văn số 214/TĐC-TC ngày 23 tháng

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

78

Công văn 1587/BTNMT-KHCN năm 2019 đôn đốc việc thực hiện Quyết định 1192/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1587/BTNMT-KHCN,Công văn 1587 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Triển khai,Thực hiện,TCVN ISO 9001 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1587/BTNMT-KHCN V/v đôn đốc việc thực hiện

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

79

Công văn 187/BXD-KHCN giải thích QCVN 08:2009/BXD – Phần 2 Gara ô tô do Bộ Xây dựng ban hành

187/BXD-KHCN,Công văn 187 2012,Bộ Xây dựng,Công trình ngầm đô thị,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 187/BXD-KHCN V/v Giải thích QCVN 08:2009/BXD –

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

80

Công văn 5914/BTC-THTK hướng dẫn thực hiện Thông tư 42/2009/TT-BTTTT do Bộ Tài chính ban hành

5914/BTC-THTK,Công văn 5914 2012,Bộ Tài chính,Sản phẩm công nghệ thông tin,Hướng dẫn Thông tư 42/2009/TT-BTTTT ,Mua sắm sản phẩm CNTT,Đầu tư sản phẩm CNTT,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103