Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 16161 công văn

41

Công văn 785/TĐC-HCHQ năm 2017 tiêu chí phân biệt lò nướng dùng trong công nghiệp và lò nướng dùng trong gia đình do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

- Hiện nay, Việt Nam đã có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử QCVN 4:2009/BKHCN. Các thiết bị di động dùng điện để nấu thức ăn trong gia đình như nướng bánh, quay thịt và nướng thịt, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V là đối tượng phải phù hợp với quy định về an toàn theo tiêu chuẩn TCVN

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

42

Công văn 45/BXD-VLXD năm 2017 về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong Bộ Xây dựng nhận văn bản số 2009/CV-MP.17 ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong về việc sử dụng tro, xỉ của nhà máy Nhiệt điện Mông Dương I để san lấp mặt bằng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

43

Công văn 479/BNN-KHCN xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

phê duyệt Dự án của nhiệm vụ. Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải đầy đủ các phần: thuyết minh sự cần thiết xây dựng; nội dung dự kiến của TCVN, QCVN; khái toán kinh phí thực hiện; tài liệu làm cơ sở khoa học (mẫu Dự án quy định tại các Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT, 38/2009/TT-BNNPTNT và quy định về tài chính

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

44

Công văn 3045/TĐC-HCHQ năm 2017 về vướng mắc thực hiện Quyết định 1171/QĐ-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

4. Liên quan đến dây và cáp điện: Theo quy định của QCVN 4:2009/BKHCN, dây và cáp điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V phải phù hợp với quy định tại TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 1: Yêu cầu chung, TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3:

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

45

Công văn 122/HĐND-TT năm 2009 điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND và 205/2009/NQ-HĐND do tỉnh Tiền Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 122/HĐND-TT V/v điều chỉnh Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND và số 205/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009 của HĐND tỉnh Mỹ

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

46

Công văn 3003/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3003/BKHCN-TĐC V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2018

47

Công văn 8292/BTC-NSNN năm 2018 về hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8292/BTC-NSNN V/v hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội,

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

48

Công văn 348/VPCP-CN năm 2018 về triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) do Văn phòng Chính phủ ban hành

bản số 6355/UBND-DA ngày 16 tháng 10 năm 2017 và số 6944/UBND-DA ngày 07 tháng 11 năm 2017), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8612/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 10 năm 2017), Tài chính (văn bản số 16365/BTC-QLN ngày 04 tháng 12 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 2939/BXD-HĐXD ngày 06 tháng 12 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

49

Công văn 2282/TCMT-QLCT&CTMT thủ tục xử lý, tiêu hủy phế liệu, chất thải của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Môi trường ban hành

hủy phế liệu, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế xuất đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 12 năm 2011. 2. Các doanh nghiệp chế xuất được phép lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh có chức năng phù hợp để thu gom, xử lý, tiêu hủy các phế

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

50

Công văn 12311/BCT-TTTN năm 2017 về thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12311/BCT-TTTN V/v thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

51

Công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP và 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 190/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

52

Công văn 312/LĐTBXH-PC năm 2017 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 312/LĐTBXH-PC V/v áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

53

Công văn 15974/SXD-QLCLXD năm 2015 thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh - rất mạnh ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

công nhân tại các vị trí cao so với mặt đất hay mặt sàn cố định) phải có thiết kế, nghiệm thu, phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo tiêu chuẩn TCXDVN 296:2004; khi lắp đặt cốt pha và đà giáo trong thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 để

Ban hành: 07/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

54

Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP và Thông tư 24/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/BXD-TTr V/v: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và thông tư số 24/2009/TT-BXD Hà

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

55

Công văn 22/TCT-DNL năm 2017 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng giai đoạn từ tháng 3/2009 đến hết tháng 3/2011 do Tổng cục Thuế ban hành

TNHH thương mại Khatoco Đ/C: Số 7 Đường Võ Thị Sáu, P. Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 624/CTTM của Công ty TNHH thương mại Khatoco nêu vướng mắc về điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT giai đoạn từ tháng 3/2009 đến hết tháng 3/2011. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

56

Công văn 5339/BNN-XD năm 2018 về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thiết kế trường hợp tính toán động đất trong TCVN 8216:2009 - Thiết kế đập đất đầm nén lấy bằng chiều cao an toàn và tần suất gió thiết kế ứng với trường hợp lũ kiểm tra. 3. Chiều dày vùng ngoài phía hạ lưu đập bê tông, bê tông cốt thép được xác định thông qua tính toán, không lấy theo chiều dày tối thiểu trong TCVN 9137:2012 - Công trình thủy

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

57

Công văn 96/BXD-KHCN năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho công trình Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn do Bộ Xây dựng ban hành

ngày 19/01/2009 - thời điểm còn hiệu lực của TCXDVN 365:2007, vì vậy việc lựa chọn TCXDVN 365:2007 để áp dụng cho công trình là phù hợp. 2. TCXDVN 365:2007 quy định tại Điểm 3), Mục 4. Yêu cầu về khu đất xây dựng và bố cục tổng mặt bằng như sau: “Trường hợp diện tích đất xây dựng các bệnh viện trong đô thị không đảm bảo được quy định … khuyến

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

58

Công văn 1316/BCT-TKNL năm 2018 về kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

huỳnh quang, ca-tốt nóng 8539.31 TCVN 7896:2008 Chỉ áp dụng loại công suất từ 5 W đến 60 W 2 Đèn huỳnh quang ống thẳng (FL) QĐ 78, QĐ 04 TCVN 8249:2009 Chỉ áp dụng loại công suất từ 14 W đến 40 W.

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

59

Công văn 9735/BGTVT-MT năm 2016 tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 23/2009/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9735/BGTVT-MT V/v: tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BTC. Hà Nội, ngày 23 tháng 08

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

60

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1670/BCA-V28 V/v hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.192.109