Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 16290 công văn

41

Công văn 45/BXD-VLXD năm 2017 về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong Bộ Xây dựng nhận văn bản số 2009/CV-MP.17 ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong về việc sử dụng tro, xỉ của nhà máy Nhiệt điện Mông

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

42

Công văn 122/HĐND-TT năm 2009 điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND và 205/2009/NQ-HĐND do tỉnh Tiền Giang ban hành

122/HDND-TT,Công văn 122,Tỉnh Tiền Giang,điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND Tiền Giang ,điều chỉnh Nghị quyết 205/2009/NQ-HĐND Tiền Giang ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

43

Công văn 3045/TĐC-HCHQ năm 2017 về vướng mắc thực hiện Quyết định 1171/QĐ-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

thiết bị pha cà phê Spresso nhập khẩu của Công ty Cổ phần Phát triển Việt Café, ngày 21/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có công văn gửi Công ty (sao gửi kèm theo). 4. Liên quan đến dây và cáp điện: Theo quy định của QCVN 4:2009/BKHCN, dây và cáp điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V phải phù hợp

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

44

Công văn 3003/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện quy định tại điểm c khoản

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2018

45

Công văn 8292/BTC-NSNN năm 2018 về hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

46

Công văn 479/BNN-KHCN xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

khoa học (mẫu Dự án quy định tại các Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT, 38/2009/TT-BNNPTNT và quy định về tài chính tại Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN). Các đơn vị gửi Dự án nhiệm vụ xây dựng TCVN, QCVN đã được phê duyệt về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 25/2/2014, để tổng hợp

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

47

Công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP và 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

190/BXD-KTXD,Công văn 190 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 190/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

48

Công văn 12311/BCT-TTTN năm 2017 về thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Để đáp ứng yêu cầu của các địa phương về việc hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, năm 2016, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Tiêu

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

49

Công văn 2282/TCMT-QLCT&CTMT thủ tục xử lý, tiêu hủy phế liệu, chất thải của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Môi trường ban hành

Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau: 1. Thủ tục đối với việc thu gom, xử lý, tiêu hủy phế liệu, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế xuất đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 12 năm 2011. 2. Các doanh nghiệp chế xuất được phép lựa chọn các tổ chức, cá nhân

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

50

Công văn 348/VPCP-CN năm 2018 về triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) do Văn phòng Chính phủ ban hành

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 6355/UBND-DA ngày 16 tháng 10 năm 2017 và số 6944/UBND-DA ngày 07 tháng 11 năm 2017), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8612/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 10 năm 2017), Tài chính

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

51

Công văn 2640/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về Báo cáo thực hiện quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị năm 2009-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2640/LDTBXH-TCCB,Công văn 2640 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Xác nhận đối tượng tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị,Tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị,Đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị 2009 2020,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

52

Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP và Thông tư 24/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/BXD-TTr V/v: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và thông tư số 24/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

53

Công văn 1929/BNN-KHCN đề nghị công bố 11 tiêu chuẩn quốc gia về cơ điện nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

22522:2007 Thiết bị bảo vệ cây trồng - Đo tại hiện trường độ phân bố phun trên lá và bụi cây 9. TCVN 9199:2012 ISO 17103:2009 Máy nông nghiệp - Máy cắt đĩa quay, máy cắt trống quay và máy cắt dao xoay - Phương pháp thử và điều kiện chấp nhận cho bộ phận bảo vệ

Ban hành: 23/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2012

54

Công văn 312/LĐTBXH-PC năm 2017 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phúc --------------- Số: 312/LĐTBXH-PC V/v áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 5335/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

55

Công văn 22/TCT-DNL năm 2017 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng giai đoạn từ tháng 3/2009 đến hết tháng 3/2011 do Tổng cục Thuế ban hành

điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT giai đoạn từ tháng 3/2009 đến hết tháng 3/2011. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điểm 1.3(b) Mục III Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: “b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa,

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

56

Công văn 5369/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an do Tổng cục Hải quan ban hành

hoạt: bình bột loại treo TCVN 12314:2018 - - Loại khác 84241090 23 Bình chữa cháy xách tay TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) - - Loại khác 84241090 24

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

57

Công văn 15974/SXD-QLCLXD năm 2015 thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh - rất mạnh ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

tông và bê tông cốt thép toàn khối phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 để thiết kế, kiểm tra và nghiệm thu; khi lắp đặt, vận hành cần trục tháp phải tuân thủ các Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí

Ban hành: 07/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

58

Công văn 483/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 do Tổng cục Hải quan ban hành

483/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An Trả lời công văn số 43/HQLA-NV ngày 11/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Thông tư số

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2010

59

Công văn 9735/BGTVT-MT năm 2016 tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 23/2009/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành

--------------- Số: 9735/BGTVT-MT V/v: tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BTC. Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: - Vụ Tài chính; - Tổng Cục đường bộ Việt Nam; - Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

60

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 18/01/2016, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Bộ Công

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.160.29