Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 16291 công văn

201

Công văn số 4855/BGTVT-TC về việc huy động kinh phí ICAO năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4855/BGTVT-TC,Công văn 4855 2009,Bộ Giao thông vận tải,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4855/BGTVT-TC V/v: Huy động kinh phí ICAO năm 2009

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

202

Công văn 2940/TCT-CS năm 2009 về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 2940/TCT-CS V/v thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn. Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009 Kính gửi: Ông Hà Hón. (Địa chỉ: 38K Bùi Minh Trực, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) Trả lời đơn thư của Ông Hà Hón, thường trú tại 38K Bùi Minh Trực, Quận 8, TP Hồ Chí Minh ngày 17/2/2009 về việc giải đáp mắc mắc về

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

203

Công văn 2941/TCT-CS năm 2009 về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

2941/TCT-CS,Công văn 2941 2009,Tổng cục Thuế,Vướng mắc thuế Thu nhập doanh nghiệp ,Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

204

Công văn 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung Thông tư 70/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

4830/TCHQ-GSQL,Công văn 4830 2009,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn Thông tư 70/2009/TT-BTC,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4830/TCHQ-GSQL V/v

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

205

Công văn 1746/SXD-KTTH năm 2009 về văn bản pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Khánh Hòa

công trình tại tỉnh Khánh Hòa Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2009 Kính gửi - Các Chủ đầu tư; - Các đơn vị xây dựng và tư vấn xây dựng trong tỉnh. Thời gian qua UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành, công bố một số văn bản quan trọng trong lĩnh vực quản lý

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

206

Công văn 1874/BTNMT-TCMT báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 04/2009/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1874/BTNMT-TCMT V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 04/2009/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

207

Công văn 5551/BGDĐT-GDĐH báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5551/BGDDT-GDDH,Công văn 5551 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Báo cáo tổng kết,Năm học 2008 2009,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5551/BGDĐT-GDĐH v/v Báo cáo tổng kết năm học 2008 -

Ban hành: 03/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

208

Công văn 9356/BTC-TCHQ vướng mắc khi thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

9356/BTC-TCHQ,Công văn 9356 2009,Bộ Tài chính,Khu kinh tế cửa khẩu,Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo,Ưu đãi thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9356/BTC-TCHQ Về

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

209

Công văn số 4419/VPCP-KGVX về việc đăng cai Giải Vovinam thế giới lần thứ nhất năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2009   Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các công văn số: 1840/BVHTTDL-TCTDTT ngày 11 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2009

210

Công văn số 1287/BXD-VP về việc mời tham gia Triển lãm Bất động sản Việt Nam 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

1287/BXD-VP, Công văn 1287, Bộ Xây dựng, Doanh nghiệp, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 1287/BXD-VP V/v: Mời tham gia Triển lãm Bất động sản Việt Nam 2009 Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2009

211

Công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

8908/BTC-TCHQ,Công văn 8908 2009,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 8908/BTC-TCHQ V/v thực hiện Thông tư số 79/2009

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

212

Công văn số 278/BXD-TCCB về việc mở lớp đào tạo trung cấp nghề ngoài trường, năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

278/BXD-TCCB,Công văn 278 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 278/BXD-TCCB   V/v: Mở lớp đào tạo trung cấp nghề ngoài trường, năm 2009. Hà

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

213

Công văn số 4174/VPCP-TH về việc phiên họp Chính phủ tháng 6/2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4174/VPCP-TH, Công văn 4174, Văn phòng Chính phủ, Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4174/VPCP-TH V/v phiên họp CP tháng 6/2009 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

214

Công văn số 1881/BNV-PC về việc triển khai công tác kiểm tra văn bản năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

1881/BNV-PC, Công văn 1881, Bộ Nội vụ, Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1881/BNV-PC V/v: triển khai công tác kiểm tra văn bản năm 2009 Hà Nội, ngày 18 tháng 06

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

215

Công văn 3380/TCHQ-GSQL năm 2009 về phân loại mặt hàng đá granit nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

3380/TCHQ-GSQL,Công văn 3380 2009,Tổng cục Hải quan,phân loại đá granit nhập khẩu ,Kết quả phân loại ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3380/TCHQ-GSQL V/v

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

216

Công văn số 1028/BXD-VP về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quí 1 năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

1028/BXD-VP,Công văn 1028 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1028/BXD-VP V/v Công bố chỉ số giá xây dựng Quí 1 năm 2009 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

217

Công văn số 3178/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư 01/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Hải quan ban hành

3178/TCHQ-GSQL,Công văn 3178 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3178/TCHQ-GSQL V/v Thực hiện Thông tư 01/2009/TT-BKHCN Hà

Ban hành: 02/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

218

Công văn số 3514/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị ngành dược năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

3514/VPCP-KGVX, Công văn 3514, Văn phòng Chính phủ, Thể thao- Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3514/VPCP-KGVX V/v tổ chức Hội nghị ngành dược năm 2009 Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

219

Công văn số 1676/BTP-VP về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

1676/BTP-VP,Công văn 1676 2009,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1676/BTP-VP V/v báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm

Ban hành: 27/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2009

220

Công văn số 7507/BTC-ĐT về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

7507/BTC-DT,Công văn 7507 2009,Bộ Tài chính,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 7507/BTC-ĐT V/v quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009

Ban hành: 27/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103