Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 16150 công văn

161

Công văn 353/TCT-CS hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 353/TCT-CS V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009 Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2010 Kính gửi: Cục

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

163

Công văn 10/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BXD. Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 20/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

164

Công văn 7255/VPCP-KTTH năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2009-2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7255/VPCP-KTTH V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2009-2012 Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

165

Công văn 5022/LĐTBXH-LĐTL về đơn giá tiền lương năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5022/LĐTBXH-LĐTL V/v đơn giá tiền lương năm 2009 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 Kính gửi: Tập

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2010

166

Công văn 8030/TCHQ-GSQL năm 2009 hướng dẫn Công văn 17433/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8030/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 17433/BTC-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

167

Công văn 2843/BXD-TCCB đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2843/BXD-TCCB V/v: Đề nghị bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2009 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

168

Công văn 2797/BXD-VP về tổ chức Hội nghị toàn Ngành Xây dựngViệt Nam năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2797/BXD-VP V/v Tổ chức Hội nghị toàn Ngành Xây dựngViệt Nam năm 2009 Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009 Kính gửi:  Thủ tướng Chính

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

169

Công văn 4244/BNN-KL về báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4244/BNN-KL V/v báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2009. Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009 Kính

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

170

Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17665/BTC-TCT V/v thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009 Kính gửi: Cục

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

171

Công văn 7562/TCHQ-KTTT vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7562/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

172

Công văn 174/BXD-HĐXD báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 174/BXD-HĐXD V/v: Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2009 Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh,

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

173

Công văn 17166/BTC-ĐT quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17166/BTC-ĐT V/v quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009 Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

174

Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7420/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

175

Công văn 1310/HD-SCT năm 2009 về điều kiện xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1310/HD-SCT Mỹ Tho, ngày 03 tháng 12 năm 2009 HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG MỚI

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

176

Công văn 4973/TCT-CS năm 2009 thu tiền sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 4973/TCT-CS V/v thu tiền sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009 Kính

Ban hành: 02/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

177

Công văn 2615/BXD-VP công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2615/BXD-VP V/v: Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2009 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

178

Công văn 7182/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7182/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

179

Công văn 4997/UBND-TCĐT năm 2009 về định mức chi tổ chức thi học sinh giỏi do tỉnh Bến Tre ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4997/UBND-TCĐT Về việc định mức chi tổ chức thi học sinh giỏi. Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 24/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 29/11/2013

Cập nhật: 04/04/2014

180

Công văn 162/BXD-KTXD năm 2009 về vướng mắc thanh toán công tác đào phá đá cấp 4 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 162/BXD-KTXD V/v: Vướng mắc thanh toán công tác đào phá đá cấp 4. Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.209.104.7