Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 16150 công văn

141

Công văn 263/BXD-KTXD năm 2013 giải đáp vướng mắc khi thực hiện Thông tư 10/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 263/BXD-KTXD V/v giải đáp vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BXD. Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

142

Công văn 2640/VPCP-QHQT về báo cáo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2640/VPCP-QHQT V/v báo cáo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2009 Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010 Kính

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

143

Công văn 1040/KCB-BVSK năm 2013 khảo sát tình hình triển khai Thông tư 16/2009/TT-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1040/KCB-BVSK V/v khảo sát tình hình triển khai Thông tư số 16/2009/TT-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

144

Công văn 8213/UBND-NC năm 2013 tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8213/UBND-NC V/v Tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

145

Công văn 1096/TCT-TNCN Cách xác định số thuế thu nhập cá nhân của năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Trả lời công văn số 416/CT-TNCN ngày 18/3/2010 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc "quyết toán thuế TNCN"; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Cách xác định số thuế TNCN của năm 2009: Về vấn đề này, tại điểm 3.4, khoản 3, mục I của công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế về việc "Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm

Ban hành: 06/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2010

146

Công văn 70/BXD-KHTC đánh giá nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 70/BXD-KHTC V/v: Đánh giá nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2009. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010 Kính

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

147

Công văn 966/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 966/TCT-TNCN V/v Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng năm 2009 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

148

Công văn 114/BXD-KHCN áp dụng QCVN 02:2009/BXD đối với nghiên cứu về động đất do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 114/BXD-KHCN V/v: áp dụng QCVN 02:2009/BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010 Kinh gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2010

149

Công văn 3214/BTC-TCT về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3214/BTC-TCT V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2009 Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố

Ban hành: 15/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

150

Công văn 3124/BTC-TCT về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3124/BTC-TCT V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2009 Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố

Ban hành: 15/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

151

Công văn 79/BTP-KHTC hướng dẫn quyết toán ngân sách năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 79/BTP-KHTC V/v hướng dẫn quyết toán ngân sách năm 2009 Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

152

Công văn 1196/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1196/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương Hà Nội,

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

153

Công văn 23/TA-TKTH thống kê Quý IV/2009 và Quý I/2010 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 23/TA-TKTH V/v thống kê Quý IV/2009 và Quý I/2010 Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 Kính

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

154

Công văn 8005/VPCP-KTN năm 2013 thay thế Nghị định 108/2009/NĐ-CP và Quyết định 71/2010/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8005/VPCP-KTN V/v thay thế Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2013

155

Công văn 1128/CT-TTHT về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1128/CT-TTHT V/v quyết toán thuế TNDN năm 2009 TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

156

Công văn 1793/BCT-KHCN thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1793/BCT-KHCN V/v Thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

157

Công văn 294/TTg-ĐMDN thực hiện Nghị định 101/2009/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 294/TTg-ĐMDN V/v thực hiện Nghị định số 101/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

158

Công văn 2851/CT-TTHr hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2851/CT-TTHr V/v Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009 Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010 Kính

Ban hành: 10/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2010

159

Công văn 451/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 451/TCT-TNCN V/v: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010 Kính

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

160

Công văn 5201/QLD-ĐK năm 2017 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 do Cục Quản lý Dược ban hành

cấp SĐK các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016; Cục Quản lý Dược thông báo: Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc (trừ các

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.148.165