Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 16152 công văn

121

Công văn 1934/BNN-HTQT năm 2014 đánh giá việc thực hiện Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1934/BNN-HTQT V/v: Đánh giá việc thực hiện Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 4/8/2009 của Bộ NN&PTNT. Hà Nội,

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

122

Công văn 4019/TCT-TNCN về nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4019/TCT-TNCN V/v nộp thuế TNCN năm 2009 Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010 Kính

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2010

123

Công văn 3705/TCHQ-VP năm 2014 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3705/TCHQ-VP V/v: xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 08 tháng 04

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

124

Công văn 1862/BXD-KTXD hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1862/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Sở Kế hoạch

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

125

Công văn 2374/BCT-KHCN năm 2014 giải đáp thắc mắc khi áp dụng Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2374/BCT-KHCN V/v giải đáp thắc mắc khi áp dụng của Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

126

Công văn 5132/TCHQ-GSQL vướng mắc Thông tư 32/2009/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5132/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công thương Hà Nội, ngày 01 tháng 09

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

127

Công văn 3102/TCT-TNCN hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3102/TCT-TNCN V/v hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009 Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 17/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2010

128

Công văn 3086/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3086/TCT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2009 Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010 Kính gửi: Cục

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

129

Công văn 1527/TCHQ-GSQL năm 2014 theo dõi, trừ lùi vật dụng nhập khẩu miễn thuế theo Quyết định 119/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1527/TCHQ-GSQL V/v theo dõi, trừ lùi vật dụng nhập khẩu miễn thuế theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

130

Công văn 2798/TCT-DNL hướng dẫn Quy định tại Thông tư 32/2009/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2798/TCT-DNL V/v hướng dẫn một số nội dung quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010

Ban hành: 29/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

131

Công văn 4206/BGDĐT-GDĐH báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4206/BGDĐT-GDĐH V/v báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

132

Công văn 25/TCT-CS năm 2014 chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 67/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/TCT-CS V/v chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

133

Công văn 2056/TCT-CS về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 29/1/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 353/TCT-CS lưu ý một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009. Trong quá trình triển khai thực hiện, theo phản ánh của Cục Thuế các địa phương cũng như các doanh nghiệp đã phát sinh những nội dung

Ban hành: 14/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

134

Công văn 1996/TCT-TNCN về thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Quảng Nam Trả lời công văn 1849/CT-TNCN ngày 29/04/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điểm 2.3 công văn số 4283/BTC-TCT ngày 8/4/2010 của Bộ Tài chính về việc bù trừ, hoàn thuế TNCN cho cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2010

135

Công văn 7250/BTC-TCT về lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 7250/BTC-TCT V/v một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009. Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2010 Kính gửi: Cục

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

136

Công văn 7209/BTC-TCT về gia hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 7209/BTC-TCT V/v gia hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009 Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các Tỉnh,

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

137

Công văn 2982/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2982/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010 Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010   Kính gửi: Các Sở

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

138

Công văn 618/UBDT-PC năm 2017 tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan do Ủy ban Dân tộc ban hành

bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phúc đáp Công văn số 2569/BVHTTDL-BQTG ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

139

Công văn 1700/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1700/TCT-TNCN V/v hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009. Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2010 Kính

Ban hành: 21/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

140

Công văn 2234/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2234/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010 Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Các Sở

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.220.239