Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 16150 công văn

101

Công văn 1037/LĐTBXH-VP năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1037/LĐTBXH-VP V/v lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

102

Công văn 1443/TCHQ-GSQL về thực hiện Thông tư 13/2009/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1443/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công thương Hà Nội, ngày 05 tháng 04

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

103

Công văn 419/BKHCN-TĐC năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 419/BKHCN-TĐC V/v lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

104

Công văn 2013/BXD-KTXD năm 2014 giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng 14/VQPP-PVNC/07-2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2013/BXD-KTXD V/v: giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC/07-2009. Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

105

Công văn 8216/BCT-KHCN năm 2014 giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8216/BCT-KHCN V/v giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

106

Công văn 4988/SXD-QLCLXD năm 2013 về hướng dẫn thực hiện áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ở, chung cư nhằm có khả năng chịu được gió bão (cấp 12), lốc xoáy, giông có cường độ cao và khả năng kháng chấn khi có động đất xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

vực thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng động đất không mạnh, có cấp động đất cấp VII theo thang MSK-64, tương ứng với cường độ động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter): - Tiêu chuẩn TCVN 9386-1 : 2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với kêt cấu nhà; Tiêu chuẩn TCVN 9386-2 : 2012 - Thiết

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

107

Công văn 9596/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng thú nhồi bông từ năm 2009 đến nay do Tổng cục Hải quan ban hành

Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3171/TCT-CS ngày 28/7/2014 của Tổng cục Thuế đề nghị phối hợp rà soát việc thực hiện chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng thú nhồi bông từ năm 2009 đến nay. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Để có cơ sở cung cấp thông tin việc thực hiện chính sách

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

108

Công văn 404/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng TCVN 6477:2011 liên quan đến kích thước gạch bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn áp dụng TCVN 6477:2011 liên quan đến kích thước gạch bê tông. Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

109

Công văn 143/VP-TH năm 2014 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/VP-TH V/v công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

110

Công văn 25/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/BXD-KHCN V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Thông tư số 11/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

111

Công văn 13/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/BXD-KHCN V/v hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến Thông tư số 11/2009/TT-BXD. Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

112

Công văn 1900/TĐC-ĐGPH về khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009 Kính gửi: Công ty TNHH GIC Việt Nam Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 121/GIC ngày 25/11/2009 và công văn số 122/GIC ngày 07/12/2009 của Công ty kèm theo hồ sơ báo cáo khắc phục hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

113

Công văn 2060/BHXH-VP năm 2014 tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2060/BHXH-VP V/v: tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

114

Công văn 3504/VPCP-KTTH năm 2014 sửa đổi dự thảo Quyết định 34/2008/QĐ-TTg và 79/2009/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3504/VPCP-KTTH V/v Sửa đổi, bổ sung các dự thảo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg và 79/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

115

Công văn 571/BXD-KHCN thực hiện quy định tại Thông tư 14/2010/TT-BXD liên quan đến nhập khẩu đá ốp lát tự nhiên do Bộ Xây dựng ban hành

hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát dạng đá tự nhiên rất đa dạng về chất lượng và nguồn gốc. Tại Thông tư số 14/2009/TT-BXD có quy định quản lý một số chỉ tiêu chất lượng cần thiết của sản phẩm này nhằm đảm bảo chất lượng dùng cho công trình xây dựng và nội dung kỹ thuật của các chỉ tiêu đó được viện dẫn có căn cứ từ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

116

Công văn 7075/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam về phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7075/BNN-KHCN V/v đề nghị công bố TCVN Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018 Kính gửi: Tổng

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

117

Công văn 1577/TCT-CS năm 2014 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 13/2009/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1577/TCT-CS V/v giảm thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC. Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

118

Công văn 5680/BTC-TCHQ năm 2014 trả lời vướng mắc thuế giá trị gia tăng mặt hàng Vitamin trong giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến nay do Bộ Tài chính ban hành

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Các Cục Thuế tỉnh, thành phố. Bộ Tài chính nhận được vướng mắc về việc áp dụng thuế suất thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Vitamin trong giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến nay. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

119

Công văn 6504/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6504/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 02/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2010

120

Công văn 10103/BNN-KHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2018 Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Căn cứ vào ý kiến góp ý tại Công văn số 3121/TĐC-TC ngày 21/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau: 1. Công bố các tiêu chuẩn sau: TCVN 12469-1:2018 Gà giống

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.211.135.32