Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 16161 công văn

81

Công văn 10211/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10211/BNN-KHCN V/v đề nghị công bố TCVN Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018 Kính

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

82

Công văn 5914/BTC-THTK hướng dẫn thực hiện Thông tư 42/2009/TT-BTTTT do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5914/BTC-THTK V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 03/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

83

Công văn 7633/BCT-KHCN năm 2015 về tạm nhập, tái xuất mặt hàng vải theo Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7633/BCT-KHCN V/v tạm nhập, tái xuất mặt hàng vải theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 5 tháng 9 năm 2009 Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

84

Công văn số 2665/TCHQ-GSQL về việc nhập số liệu vào chương trình đa chức năng số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

khẩu, nhập khẩu biên giới phải được cập nhật bằng phần mềm Thống kê tập trung. Do vậy, việc nhập số liệu theo phần mềm Thống kê tập trung đối với tờ khai HQ/2002 – NK áp dụng cho hàng hóa mua gom từ cư dân biên giới nêu tại công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2007 đã được triển khai trên toàn quốc và đã khắc phục được các vướng mắc nêu tại

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

85

Công văn 7473/BCT-KHCN năm 2015 giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7473/BCT-KHCN V/v: giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

86

Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 459/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

87

Công văn 2592/BTNMT-TCMT năm 2015 áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2592/BTNMT-TCMT V/v: áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009 Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2015

88

Công văn 398/BXD-TTr giải đáp vướng mắc triển khai Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 398/BXD-TTr V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 3

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

89

Công văn 224/BXD-KHCN xem xét đề nghị điều chỉnh Thông tư 11/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 224/BXD-KHCN V/v: Xem xét đề nghị điều chỉnh Thông tư số 11/2009/TT-BXD. Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012 Kính

Ban hành: 21/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

90

Công văn 248/BXD-KHCN năm 2015 về việc hướng dẫn xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/BXD-KHCN V/v xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014 Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

91

Công văn 6645/BTC-TCHQ năm 2015 tổng kết thực hiện Quyết định 127/2009/QĐ-TTg về chế độ báo cáo thống kê phòng, chống ma túy do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6645/BTC-TCHQ V/v tổng kết thực hiện Quyết định 127/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

92

Công văn 4984/TCHQ-GSQL hướng dẫn Điều 26 Thông tư 222/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4984/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư số 222/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2011

93

Công văn 509/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai - Công ty TNHH Sản xuất phanh Nissin Việt Nam (Địa chỉ: xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9534/CT.TTr2 ngày 17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế đối với đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013; công văn số

Ban hành: 09/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

94

Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT về chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2379/BGDĐT-GDCTHSSV V/v báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

95

Công văn 2245/TCHQ-GSQL giám sát phế thải của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến của Quý doanh nghiệp và Hải quan một số địa phương phản ánh về vướng mắc đối với việc thực hiện giám sát hải quan đối với trường hợp chất thải thu hồi trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp đưa đi tiêu hủy tại địa điểm khác nêu tại điểm 2 công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2011. Để giải

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

96

Công văn 1455/TĐC-ĐGPH hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

ngày 15 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: - Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố; - Các Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1, 2, 3 Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

97

Công văn 4446/BTC-CST năm 2016 về tiêu chuẩn thép không hợp kim, cán nóng do Bộ Tài chính ban hành

chuẩn kỹ thuật quy định tại TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng có các tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương như tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G4051:2009 và JIS G3507:2010 thì thực hiện như sau: - Trường hợp

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

98

Công văn 2410/TCT-TNCN về thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2410/TCT-TNCN V/v thu nhập miễn thuế TNCN năm 2009. Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

99

Công văn 1037/LĐTBXH-VP năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1037/LĐTBXH-VP V/v lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

100

Công văn 104/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn một số điểm của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.190.216