Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 16161 công văn

61

Công văn 560/BXD-KHCN năm 2017 về áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế Dự án Vincity Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

gia: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu, điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng quy định thiết kế kháng chấn theo gia tốc nền, phải căn cứ trị số đỉnh gia tốc nền tham chiếu agR tại vị trí công trình xây dựng. Khi thiết kế kháng chấn cho các công trình trong vùng chịu động đất có thể áp dụng tiêu

Ban hành: 12/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

62

Công văn 5120/BNN-KHCN điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN lĩnh vực trồng trọt, đơn vị trực tiếp quản lý là Cục Trồng trọt đã có văn bản đề nghị bổ sung và thay thế một số nhiệm vụ TCVN và QCVN năm 2011 bị trùng lặp với các nhiệm vụ đã được giao năm 2009 và 2010. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xem xét và điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ xây dựng TCVN

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

63

Công văn 483/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 483/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2010

64

Công văn 986/TTg-KTN năm 2016 gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 986/TTg-KTN V/v gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

65

Công văn 921/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 do Tổng cục Thuế ban hành

giai đoạn 2009-2013. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định: “5. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

66

Công văn 1919/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại “Cầu trục” do Tổng cục Hải quan ban hành

tại công văn số 3443/TĐC-TC ngày 22/12/2017 (đính kèm bản sao) thì: Trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành, có bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8242 (ISO 4306) về Cần trục-Từ vựng (gồm 3 phần). Trong đó quy định từ vựng về các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực cần trục. Theo TCVN 8242-1:2009 (ISO 4306-1:2007) Cần

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 13/12/2018

Cập nhật: 23/04/2018

67

Công văn số 3955/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3955/TCHQ-GSQL V/v thực hiện TT số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 06/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

68

Công văn 418/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 418/VPCP-KGVX V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

69

Công văn số 4473/BGTVT-PCLB&TKCN về việc triển khai Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4473/BGTVT-PCLB&TKCN V/v: Triển khai Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009. Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 02/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

70

Công văn 6213/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2009/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6213/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện TT số 04/2009/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

71

Công văn số 2489/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công thương do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2489/TCHQ-GSQL V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công thương Hà Nội, ngày 07 tháng 05

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

72

Công văn số 767/BXD-HĐXD về việc áp dụng chuyển tiếp thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 767/BXD-HĐXD V/v: áp dụng chuyển tiếp thực hiện NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

73

Công văn 1541/TĐC-HCHQ năm 2015 về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

6610-3:2000 (IEC 227-3:1993); TCVN 6610-4:2000 (IEC 227-4:1992); TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227-5:2003); TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) được viện dẫn trong QCVN 4:2009/BKHCN. Thông qua hoạt động này, người thực hiện công vụ sẽ nắm bắt được khái niệm cụ thể các loại dây và cáp điện thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN 4:2009/BKHCN và thuộc phạm vi áp dụng

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

74

Công văn 4986/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần tăng tài sản cố định từ năm 2009 đến năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành

Công ty TNHH Lovetex Industrial Việt Nam (Đ/c: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai) Ngày 12/11/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số CV151002/CV ngày 16/10/2015 của Công ty TNHH Lovetex Industrial Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với phần tăng tài sản cố định từ năm 2009 đến năm 2013. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2015

75

Công văn 767/NHCS-TD-KH-CNTT năm 2009 vướng mắc sau hội nghị tập huấn nghiệp vụ tháng 3/2009 do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 767/NHCS-TD-KH-CNTT V/v: về một số vướng mắc sau hội nghị tập huấn nghiệp vụ tháng 3/2009 Hà Nội, ngày 9 tháng 4

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

76

Công văn 1581/BKHCN-TĐC năm 2014 hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này thay thế Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

77

Công văn 3227/BNN-KHCN công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3227/BNN-KHCN V/v: công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012 Kính

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

78

Công văn 857/UBND-VHXH đính chính Quyết định 23/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 857/UBND-VHXH Về việc đính chính Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh. Kiên Giang, ngày 23 tháng 7 năm

Ban hành: 23/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

79

Công văn 1456/TTg-KTN năm 2015 tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 105/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1456/TTg-KTN V/v tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

80

Công văn 187/BXD-KHCN giải thích QCVN 08:2009/BXD – Phần 2 Gara ô tô do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 187/BXD-KHCN V/v Giải thích QCVN 08:2009/BXD – Phần 2 Gara ô tô. Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Công

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0