Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 16150 công văn

21

Công văn số 2009/VPCP-ĐMDN về việc cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2009/VPCP-ĐMDN V/v cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2008

22

Công văn số 2009/BTC-QLCS về việc nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 2009/BTC-QLCS V/v nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2008 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 21/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2008

23

Công văn số 2009/BXD-KTQH về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng TTCX do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2009/BXD-KTQH Hầ nội, ngày 20 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Hội đồng dân tộc Bộ Xây

Ban hành: 20/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

24

Công văn số 2009/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc Trả lời công văn số 3416/TNMTND-CS của Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2009/BXD-QLN V/v: Trả lời công văn số 3416/TNMTND-CHÍNH SÁCHcủa Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2006

Ban hành: 26/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

25

Công văn số 2009/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với viên chức

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2009/LĐTBXH-TL V/v: Hướng dẫn xếp hạng Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Trả lời công văn số 1084/PTM-TCCB ngày 04

Ban hành: 15/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2006

26

Công văn 549/BKHCN-TĐC thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt

Ban hành: 22/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

27

Công văn 550/BKHCN-TĐC thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Kính gửi: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các

Ban hành: 22/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

28

Công văn số 2009 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2009TCT/PCCS V/v: thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty xây dựng Hà Nội

Ban hành: 23/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

29

Công văn 656/SXD-GĐ&QLCL năm 2013 hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

50 viên bất kỳ ở các vị trí khác nhau trong lô làm mẫu kiểm tra, sao cho các mẫu đại diện cho toàn lô đó. - Tiêu chuẩn thí nghiệm: TCVN 6355-1÷8 : 2009 Gạch xây - phương pháp thử. - Đánh giá kết quả thí nghiệm: + TCVN 1450-2009 - Gạch rỗng đất sét nung. + TCVN 1451-1998 - Gạch đặc đất sét nung; Phiếu thí nghiệm là cơ

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

30

Công văn số 2009 TCT/NV7 ngày 22/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với chè khô sơ chế

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2009 TCT/NV7 V/v: Thuế GTGT đối với chè khô sơ chế Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Ban hành: 22/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

31

Công văn 2009/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với chè khô sơ chế

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2009/TCT/NV7 Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2009 TCT/NV7 NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002

Ban hành: 22/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

32

Công văn 181/GSQL-GQ2 về giám sát tiêu hủy phế thải do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

gửi:  Cục Hải quan Đồng Nai Cục Giám sát Quản lý đã nhận được công văn số 428/HQĐNa-GSQL ngày 28/03/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo vướng mắc thủ tục giám sát đối với phế thải theo hướng dẫn tại công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2011 của Tổng cục Hải quan; về vấn đề này, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau: Vướng mắc của

Ban hành: 06/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2012

33

Công văn 916/BXD-VLXD năm 2017 hướng dẫn lưu thông và sử dụng tro, xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường và đưa vào làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

liệu cho bê tông và vữa Có thể áp dụng cho tro đáy 4 TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng Áp dụng cho tro bay 5 TCVN 8262:2009 Tro bay phương pháp phân tích hóa học

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

34

Công văn 243/BXD-VLXD năm 2018 về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy; - TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, áp dụng cho tro đáy; - TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng; - TCVN 8262:2009 Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học; - TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, áp dụng cho tro bay, tro đáy;

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

35

Công văn số 6533/VPCP-QHQT về việc gia hạn Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6355/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6971/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 9 năm 2008;

Ban hành: 01/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2008

36

Công văn 5335/BKHCN-TĐC năm 2016 hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5335/BKHCN-TĐC V/v Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

37

Công văn 1808/TCNL-KHCN năm 2014 hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Tổng cục Năng lượng ban hành

xây dựng mới; 2 Bóng đèn huỳnh quang dạng ống TCVN 8249:2009 3 Balat Điện tử cho Bóng đèn huỳnh quang dạng ống TCVN 7897:2013 4 Balat Điện từ cho Bóng đèn huỳnh quang dạng ống TCVN 8248:2013

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

38

Công văn 61/UBDT-CSDT năm 2018 thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/UBDT-CSDT V/v thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2018 Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

39

Công văn 1426/UBDT-CSDT thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1426/UBDT-CSDT V/v thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2017 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

40

Công văn 1929/BNN-KHCN đề nghị công bố 11 tiêu chuẩn quốc gia về cơ điện nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TCVN 9199:2012 ISO 17103:2009 Máy nông nghiệp - Máy cắt đĩa quay, máy cắt trống quay và máy cắt dao xoay - Phương pháp thử và điều kiện chấp nhận cho bộ phận bảo vệ 10. TCVN 9200:2012 ISO 10517:2009 Máy xén tỉa cành cây cầm tay - An toàn 11.

Ban hành: 23/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.116.3