Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 16161 công văn

201

Công văn 7432/BGDĐT-KHTC báo cáo thống kê năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7432/BGDĐT-KHTC V/v: Báo cáo thống kê năm học 2009-2010 Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009 Kính gửi: Các

Ban hành: 26/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

202

Công văn 3320/TCT-TNCN năm 2009 về vướng mắc thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3320/TCT-TNCN V/v vướng mắc thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2009 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên

Ban hành: 13/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

203

Công văn 5984/NHNN-CSTT về việc kiểm soát tín dụng trong những tháng cuối năm 2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5984/NHNN-CSTT V/v kiểm soát tín dụng trong những tháng cuối năm 2009 Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 04/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

204

Công văn số 2502/BNV-CCVC về việc thi nâng ngạch lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 2502/BNV-CCVC V/v thi nâng ngạch lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009 Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 04/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

205

Công văn 4297/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN-52 chuyên luận bổ sung Dược điển Việt Nam IV do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4297/QLD-CL V/v góp ý Dự thảo TCVN-52 chuyên luận bổ sung DĐVN IV Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 26/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

206

Công văn số 4855/BGTVT-TC về việc huy động kinh phí ICAO năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4855/BGTVT-TC V/v: Huy động kinh phí ICAO năm 2009. Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

207

Công văn 2940/TCT-CS năm 2009 về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2940/TCT-CS V/v thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn. Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009 Kính gửi: Ông Hà

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

208

Công văn 2941/TCT-CS năm 2009 về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2941/TCT-CS V/v thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn. Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

209

Công văn 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung Thông tư 70/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4830/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn một số nội dung tại Thông tư số 70/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

210

Công văn 1746/SXD-KTTH năm 2009 về văn bản pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Khánh Hòa

08 tháng 07 năm 2009 Kính gửi - Các Chủ đầu tư; - Các đơn vị xây dựng và tư vấn xây dựng trong tỉnh. Thời gian qua UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành, công bố một số văn bản quan trọng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể: 1. Đơn giá.

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

211

Công văn 939/TCT-KK hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ phát sinh trước ngày 01/01/2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 939/TCT-KK V/v hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ phát sinh trước ngày 01/01/2009 Hà Nội,

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

212

Công văn 5551/BGDĐT-GDĐH báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5551/BGDĐT-GDĐH v/v Báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009 Hà Nội, ngày 3 tháng 07 năm 2009 Kính

Ban hành: 03/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

213

Công văn 9356/BTC-TCHQ vướng mắc khi thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9356/BTC-TCHQ Về việc Vướng mắc khi thực hiện thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

214

Công văn số 4419/VPCP-KGVX về việc đăng cai Giải Vovinam thế giới lần thứ nhất năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 4419/VPCP-KGVX V/v Đăng cai Giải Vovinam thế giới lần thứ nhất năm 2009   Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2009

215

Công văn số 1287/BXD-VP về việc mời tham gia Triển lãm Bất động sản Việt Nam 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 1287/BXD-VP V/v: Mời tham gia Triển lãm Bất động sản Việt Nam 2009 Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009 Kính gửi :

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2009

216

Công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 8908/BTC-TCHQ V/v thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

217

Công văn số 278/BXD-TCCB về việc mở lớp đào tạo trung cấp nghề ngoài trường, năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 278/BXD-TCCB   V/v: Mở lớp đào tạo trung cấp nghề ngoài trường, năm 2009. Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Trường

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

218

Công văn số 4174/VPCP-TH về việc phiên họp Chính phủ tháng 6/2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4174/VPCP-TH V/v phiên họp CP tháng 6/2009 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

219

Công văn số 1881/BNV-PC về việc triển khai công tác kiểm tra văn bản năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1881/BNV-PC V/v: triển khai công tác kiểm tra văn bản năm 2009 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

220

Công văn 3380/TCHQ-GSQL năm 2009 về phân loại mặt hàng đá granit nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3380/TCHQ-GSQL V/v phân loại mặt hàng đá granit NK Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009 Kính

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.200.4