Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 16150 công văn

181

Công văn 498/BXD-KHCN về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2009/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 498/BXD-KHCN V/v Quy chuẩn KTQG QCVN 08:2009/BXD Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Ban quản lý đường sắt đô thị

Ban hành: 19/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2009

182

Công văn 4366/LĐTBXH-VP về việc khen thưởng tổng kết năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 4366/LĐTBXH-VP V/v khen thưởng tổng kết năm 2009 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

183

Công văn 1577/KL-BTTN về hội nghị giao ban các Vườn quốc gia năm 2009 do Cục Kiểm lâm ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- Số: 1577/KL-BTTN V/v Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia năm 2009 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

184

Công văn 1961/BTTTT-CNTT góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 42/2009/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1961/BTTTT-CNTT V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

185

Công văn 4580/TCT-TNCN miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4580/TCT-TNCN V/v Miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2009 Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Cục

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

186

Công văn 5401/VPCP-KTTH năm 2013 sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5401/VPCP-KTTH V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

187

Công văn 1551/BTTTT-KHCN năm 2018 hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 04/2018/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

- Đối với việc thực hiện công bố hợp quy theo TCVN 7189:2009, Bộ Thông tin và Truyền thông tạm thời chấp nhận kết quả đo kiểm/thử nghiệm theo TCVN 7189:2009 hoặc EN 55032/CISPR 32. - Đối với các sản phẩm pin lithium rời và tích hợp trong thiết bị thuộc diện bắt buộc phải công bố hợp quy, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ chấp nhận kết quả

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

188

Công văn số 1043/BKHCN-TĐC về việc áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1043/BKHCN-TĐC V/v áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2009

189

Công văn 3682/BTP-VP về việc báo cáo công tác tư pháp năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3682/BTP-VP V/v báo cáo công tác tư pháp năm 2009 Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: -

Ban hành: 20/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

190

Công văn 6774/BYT-YDCT về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6774/BYT-YDCT V/v hướng dẫn kiểm tra BV YHCT năm 2009 Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 06/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2009

191

Công văn 2675/BKHCN-TĐC về việc cấp mới và duy trì hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Kính gửi: Các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận thực hiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính nhà nước Ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2009

192

Công văn 2055/BXD-KHCN về trả lời ý kiến về QCVN 08 : 2009/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2055/BXD-KHCN V/v: Trả lời ý kiến về QCVN 08 : 2009/BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009 Kính gửi: Công ty TNHH Đông Dương

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2009

193

Công văn 3505/LĐTBXH-KHTC về nghiệm thu các đề tài cấp Bộ 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3505/LĐTBXH-KHTC V/v nghiệm thu các đề tài Cấp Bộ 2009 Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2009 Kính

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2009

194

Công văn 1874/BTNMT-TCMT báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 04/2009/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1874/BTNMT-TCMT V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 04/2009/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

195

Công văn 768/KCB-NV về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2009 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 768/KCB-NV V/v: hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2009 Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

196

Công văn 5382/TCHQ-KTTT về vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5382/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

197

Công văn 3319/BLĐTBXH-BVCSTE hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 3319/BLĐTBXH-BVCSTE V/v Hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2009 Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2009

Ban hành: 07/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2009

198

Công văn 390/BXD-KHCN về trả lời công văn số 531/CNCL ngày 4 tháng 8 năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 390/BXD-KHCN V/v Trả lời công văn số 531/CNCL ngày 4 tháng 8 năm 2009 Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009 Kính gửi : Văn phòng công

Ban hành: 03/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2009

199

Công văn 1471/TY-TS hướng dẫn thực hiện Thông tư 36/2009/TT-BNN do Cục Thú y ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/TY-TS V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BNN Hà Nội, ngày 01 tháng 9

Ban hành: 01/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

200

Công văn 1831/BXD-VP về công bố chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1831/BXD-VP V/v Công bố chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2009 Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.220.239