Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16161 công văn

1

Công văn 6355/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6355/TCHQ-TXNK V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2013

2

Công văn 6355/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát đối với phế thải do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6355/TCHQ-GSQL V/v thủ tục giám sát đối với phế thải Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 13/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2011

3

Công văn số 6355/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6355/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2008

4

Công văn 2009/BVHTTDL-DSVH năm 2019 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/BVHTTDL-DSVH V/v tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

5

Công văn 2009/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/TCT-CS V/v: chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Avery

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

6

Công văn 2009/BYT-KHTC năm 2018 về thanh toán dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/BYT-KHTC V/v thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt. Hà Nội, ngày 12 tháng 04

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

7

Công văn 8447/QLD-CL năm 2016 về góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc Dược điển Việt Nam IV) do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8447/QLD-CL V/v góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV) Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

8

Công văn 2009/TTg-KTN năm 2016 điều chỉnh Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/TTg-KTN V/v điều chỉnh Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 Hà

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

9

Công văn 2009/TXNK-QLN năm 2013 bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/TXNK-QLN V/v bổ sung hồ sơ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

10

Công văn 2009/TTg-KTN xử lý cấp bách đoạn Km31 - Km37 quốc lộ 34 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2009/TTg-KTN V/v xử lý cấp bách đoạn Km31 - Km37 quốc lộ 34 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

11

Công văn 2009/TTg-KGVX năm 2011 củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/TTg-KGVX V/v củng cố, kiện toàn BCĐ. Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

12

Công văn 2009/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2009/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

13

Công văn 2009/TCT-PC về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2009/TCT-PC V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2010

14

Công văn 2009/VPCP-QHQT về tổ chức Hội thảo “Phối hợp các hoạt động văn hóa nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh ASEM” do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2009/VPCP-QHQT V/v Tổ chức Hội thảo “Phối hợp các hoạt động văn hóa nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh ASEM” Hà Nội, ngày 29 tháng 03

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

15

Công văn 1197/SXD-QLCL năm 2010 hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá Gạch tuynel được sản xuất, sử dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

tiêu chuẩn cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia về Gạch xây bao gồm: TCVN 1450:1998 - Gạch rỗng đất sét nung. TCVN 1451:1998 - Gạch đặc đất sét nung. TCVN 6355:1998 - Gạch xây. Phương pháp thử. Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày ngày 28/ 9/

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

16

Công văn 2009/BXD-HTKT về thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam giai đoạn II tại các tỉnh/thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2009/BXD-HTKT V/v Thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam giai đoạn II tại các tỉnh/thành phố.

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2009

17

Công văn số 2009/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định Tín dụng và Thỏa thuận riêng cho dự án Nâng cấp hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, sử dụng ODA CHLB Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2009/TTg-QHQT V/v ký Hiệp định Tín dụng và Thỏa thuận riêng cho dự án Nâng cấp hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, sử dụng ODA CHLB Đức Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

18

Công văn số 2009/BXD-KTQH về việc quy hoạch định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/2000 Khu vực đường Phạm Hùng; đường Lê Văn Lương và Điều chỉnh cục bộ Quy chế Quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 2009/BXD-KTQH V/v: Quy hoạch định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/2000 Khu vực đường Phạm Hùng; đường Lê Văn

Ban hành: 07/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2008

19

Công văn số 2009/TCT-CS về việc giá tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2009/TCT-CS V/v giá tính lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Trả

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2008

20

Công văn số 2009/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2009/TCHQ-GSQL V/v: vướng mắc về số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu D  Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2008

Ban hành: 02/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.205