Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6355:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 57162 văn bản

181

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2010 do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2009/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

182

Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2438/2009/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TỔ

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

183

Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 85/2009/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

184

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2009/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

185

Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 39/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁO DỤC HOÀ NHẬP

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

186

Quyết định 29/2009/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 29/2009/QĐ-UBND  Vĩnh Long, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2010

187

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 68/2009/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

188

Thông tư 241/2009/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 241/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

189

Quyết định 173/2009/QĐ-UBND thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 173/2009/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

190

Quyết định 124/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 124/2009/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

191

Quyết định 37/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 37/2009/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

192

Quyết định 4722/2009/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4722/2009/QĐ-UBND Việt Trì, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2010

193

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 103/2009/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

194

Thông tư 84/2009/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 84/2009/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

195

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 59/2009/QĐ-UBND Pleiku, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

196

Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 34/2009/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

197

Quyết định 38/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009- 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 38/2009/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2010

198

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 66/2009/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

199

Quyết định 60/2009/QĐ-UBND quy định chính sách đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 60/2009/QĐ-UBND Pleiku, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

200

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kèm theo Quyết định 11/2009/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2009/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123