Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN5687: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14113 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 7.286 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 598 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2010 về thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5687 : 2010 THÔNG GlÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilation-air conditioning Design standards Lời nói đầu TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992. TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5687:1992 về thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5687 : 1992 THÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilating, air-conditioning, heating - Design standard 1. Quy định chung 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm cho các công trình xây dựng mới và cải tạo. 1.2 Tiêu

Ban hành: Năm 1992

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12661:2019 (ASTM E 2201-2013) về Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12661:2019 (ASTM E 2201-2013) CÁC SẢN PHẨM ĐỐT THAN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Standard terminology for coal combustion products Lời nói đầu TCVN 12661:2019 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM E 2201-2013 (Standard terminology for coal combustion

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12662:2019 (ISO 17313:2004) về Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thẩm màng đàn hồi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12662:2019 (ISO 17313:2004) CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM THỦY LỰC CỦA VẬT LIỆU XỐP BÃO HÒA SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘ THẤM MÀNG ĐÀN HỒI Soil quality - Determination of hydraulic conductivity of saturated porous materials using a flexible wall permeameter Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12660:2019 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12660:2019 TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN LÀM NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Coal ash of thermal power plant in construction of highway embankments- Technical, construction and acceptance requirements Lời nói đầu TCVN 12660:2019 do Trường Đại học Xây

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12622:2019 về Phân bón - Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12622:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH (DẠNG SULFAT) HÒA TAN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Fertilizers - Determination of water - soluble sulfur (sulfates form) by gravimetric method Lời nói đầu TCVN 12622:2019 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12621:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12621:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Fertilizers - Determination of amino acids content by high performance liquid chromatography method (HPLC) Lời nói đầu TCVN 12621:2019 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11407:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11407:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC HỮU HIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Determination of available silicon content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11407:2019 thay thế cho TCVN 11407:2016. TCVN 11407:2019 do Viện Quy hoạch và Thiết

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12620:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12620:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG AXIT AMIN TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG NITƠ FORMOL VÀ HIỆU CHÍNH VỚI NITƠ AMONIAC Fertilizers - Determination of free amino acids content by formaldehyde titration method and subtracting by ammoniacal nitrogen Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12663:2019 về Phương pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch tán từ mẫu chất thải hình trụ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12663:2019 PHƯƠNG PHÁP CHIẾT NHANH XÁC ĐỊNH SỰ RÒ RỈ KHUẾCH TÁN TỪ CHẤT THẢI ĐÃ ĐÓNG RẮN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH MÔ PHỎNG SỰ CHIẾT PHÂN ĐOẠN, KHUẾCH TÁN TỪ MẪU CHẤT THẢI HÌNH TRỤ Standard test method for accelerated leach test for diffusive releases from solidified waste and a computer

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12575:2019 về Cảng hàng không dân dụng - Yêu cầu quy hoạch

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12575:2019 CẢNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG - YÊU CẦU QUY HOẠCH Civil airports - Planning requirements Lời nói đầu TCVN 12575:2019 được xây dựng dựa theo tài liệu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) “Doc 9184-AN/902 Airport planning manual, Part 1, Master planning” (Sổ tay quy

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 172:2019 về Than đá - Xác định hàm lượng ẩm toàn phần

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-13:2018 ISO 15614-13:2012 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ QUY TRÌNH HÀN – PHẦN 13: HÀN GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ VÀ HÀN CHẢY GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test-

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12112:2019 về Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12112:2019 SÂN BAY DÂN DỤNG - HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC YÊU CẦU THIẾT KẾ Civil aerodrome - Drainage system - Specifications for design Lời nói đầu TCVN 12112 : 2019 do Cục Hàng không Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8645:2019 về Công trình thủy lợi thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8645:2019 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KHOAN PHỤT VỮA XI MĂNG VÀO NỀN ĐÁ Hydraulic structures - Design, construction and acceptance drilling and injecting cement into rock foundation Lời nói đầu TCVN 8645:2019 thay thế TCVN 8645:2011. TCVN 8645:2019

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9114:2019 về Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2019 SẢN PHẨM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN Precast prestressed reinforced concrete product - Specification and acceptance test Lời nói đầu TCVN 9114:2019 thay thế TCVN 9114:2012. TCVN 9114:2019 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12554:2019 (ISO 12044:2014) về Ổ lăn - Ổ bi đỡ chặn một dãy - Kích thước cạnh vát cho phía không chặn của vòng ngoài

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12554:2019 ISO 12044:2014 Ổ LĂN - Ổ BI ĐỠ CHẶN MỘT DÃY – KÍCH THƯỚC CẠNH VÁT CHO PHÍA KHÔNG CHẶN CỦA VÒNG NGOÀI Rolling bearings – Single-row angular contact ball bearings – Chamfer dimensions for outer ring non-thrust side Lời nói đầu TCVN 12554:2019 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12559:2019 (ISO 24393:2008) về Ổ lăn - Ổ lăn chuyển động thẳng - Từ vựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN 12559:2019 ISO 24393:2008 Ổ LĂN - Ổ LĂN CHUYỂN ĐỘNG THẲNG - TỪ VỰNG ROLLING BEARINGS - LINEAR MOTION ROLLING BEARINGS - VOCABULARY Lời nói đầu TCVN 12559:2019 hoàn toàn tương đương ISO 24393:2008 TCVN 12559:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12558:2019 (ISO 20515:2012) về Ổ lăn - Ổ đỡ, rãnh hãm - Kích thước và dung sai

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12558:2019 ISO 20515:2012 Ổ LĂN - Ổ ĐỠ, RÃNH HÃM - KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI Rolling bearings - Radial bearings, retaining slots - Dimensions and tolerances Lời nói đầu TCVN 12558:2019 hoàn toàn tương đương ISO 20515:2012 TCVN 12558:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12556:2019 (ISO 12297:2012) về Ổ lăn - Con lăn trụ bằng thép - Kích thước dung sai

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12556:2019 ISO 12297:2012 Ổ LĂN -  CON LĂN TRỤ BẰNG THÉP – KÍCH THƯỚC DUNG SAI Rolling bearings - Steel cylindrical rollers - Dimensions and tolerances Lời nói đầu TCVN 12556:2019 hoàn toàn tương đương ISO 12297:2012 TCVN 12556:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115:2019 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembles concrete and reinforced concrete structures - Erection and acceptance Lời nói đầu TCVN 9115:2019 thay thế TCVN 9115:2012. TCVN 9115:2019 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168