Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN5687: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 594 công văn

1

Công văn 5687/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Ambulance do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5687/TCHQ-TXNK V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

2

Công văn 5687/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5687/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

3

Công văn 5687/TCT-CS năm 2014 về xử phạt vi phạm hóa đơn và biên lai phí do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5687/TCT-CS V/v Hóa đơn, Biên lai thu phí Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

4

Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5687/BGDĐT-CTHSSV V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012 Hà Nội,

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

5

Công văn 5687/CT-TTHT về lập hoá đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5687/CT-TTHT V/v: lập hoá đơn chứng từ TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

6

Công văn 5687/TCHQ-GSQL về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng micro không dây và mặt hàng thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cho doanh nhân hiệu Motorola MC35-CL-E6BM do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5687/TCHQ-GSQL V/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2009 Kính gửi: Cục hải quan

Ban hành: 23/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2009

7

Công văn số 5687/VPCP-KTTH về thuế thu nhập doanh nghiệp của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5687/VPCP-KTTH V/v thuế thu nhập doanh nghiệp của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở  Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2009

8

Công văn số 5687/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 5687/BGDĐT-CTHSSV V/v: Triệu tập tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009 - 2010 Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

9

Công văn số 5687/VPCP-CN về việc kiểm tra tình hình khai thác và xuất khẩu khoáng sản trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:5687/VPCP-CN V/v kiểm tra tình hình khai thác và xuất khẩu khoáng sản trái phép Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007 Kính gửi: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công

Ban hành: 08/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2007

10

Công văn số 5687/TM-ĐT ngày 05/12/2003 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho dự án đầu tư trong nước theo NĐ 51 năm sản xuất thứ ba

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5687/TM-ĐT V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất cho dự án đầu tư trong nước theo NĐ 51 năm sản xuất thứ ba Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: Đồng kính gửi: - Bộ Nông

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

11

Công văn 5335/BKHCN-TĐC năm 2016 hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5335/BKHCN-TĐC V/v Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

12

Công văn 8620/SXD-QLXD năm 2015 liên quan đến thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành

quốc gia - Công trình ngầm đô thị. Phần 2. Gara; - QCVN 06 :2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; - TCVN 5687 : 2010 Thông gió, Điều hoà không khí. Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 232 : 1999 Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu hệ thống Thông gió, Điều hoà không khí và Cấp lạnh. - TCVN 4088 : 1985 Số

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

13

Công văn 3003/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3003/BKHCN-TĐC V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2018

14

Công văn 12311/BCT-TTTN năm 2017 về thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12311/BCT-TTTN V/v thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

15

Công văn 312/LĐTBXH-PC năm 2017 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 312/LĐTBXH-PC V/v áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

16

Công văn 479/BNN-KHCN xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 479/BNN-KHCN V/v: xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

17

Công văn 8447/QLD-CL năm 2016 về góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc Dược điển Việt Nam IV) do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8447/QLD-CL V/v góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV) Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

18

Công văn 3227/BNN-KHCN công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3227/BNN-KHCN V/v: công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012 Kính

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

19

Công văn 10211/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10211/BNN-KHCN V/v đề nghị công bố TCVN Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018 Kính

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

20

Công văn 248/BXD-KHCN năm 2015 về việc hướng dẫn xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/BXD-KHCN V/v xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014 Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171