Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN5687: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 594 công văn

101

Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2018 về đề nghị khai bổ sung thông tin mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

không đều, được cán nóng thuộc nhóm 98.39 phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại một trong các Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 (ISO 4954:1993) do Bộ Khoa học và công nghệ công bố. Như vậy, tại thời điểm Doanh nghiệp khai báo nhập khẩu đã có quy định đối với mặt hàng đáp ứng TCVN 1766:1975 hoặc TCVN 8996:2011, khai

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

102

Công văn 2164/BTC-TCHQ năm 2015 về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng thép bán thành phẩm do Bộ Tài chính ban hành

nhận được công văn số 256/BKHCN-TĐC ngày 28/1/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng thép bán thành phẩm (phôi thép) có mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Theo ý kiến của quý Bộ nêu tại công văn số 256/BKHCN-TĐC thì các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1850:1976,

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2015

103

Công văn 74/TĐC-HCHQ năm 2015 phân biệt mặt hàng muối nhập khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

quốc gia có các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm muối như sau: - TCVN 3974:2007 (Codex Stan 150-1985, Rev. 1-1997, Amend. 1-1999, Amend. 2-2001) Muối thực phẩm. - TCVN 9638:2013 Muối (natri clorua) thô. - TCVN 9639:2013 Muối (natri clorua) tinh. - TCVN 9640:2013 Muối (natri clorua) công nghiệp. Các tiêu chuẩn nêu trên áp

Ban hành: 19/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

104

Công văn 2064/BNN-KHCN năm 2012 đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, Bộ Khoa học Và Công nghệ Căn cứ vào biên bản thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, Ban soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉnh sửa và hoàn thiện các Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: 1. TCVN 9278:2012: Cà phê quả tươi - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

105

Công văn 6183/BNN-KHCN đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - Cục Trồng trọt; - Lưu: VT, KHCN. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Tấn Hinh DANH MỤC DỰ THẢO TCVN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ (Kèm theo công văn số 6183/BNN-KHCN ngày 10 tháng 11 năm

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

106

Công văn 1316/BCT-TKNL năm 2018 về kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

huỳnh quang, ca-tốt nóng 8539.31 TCVN 7896:2008 Chỉ áp dụng loại công suất từ 5 W đến 60 W 2 Đèn huỳnh quang ống thẳng (FL) QĐ 78, QĐ 04 TCVN 8249:2009 Chỉ áp dụng loại công suất từ 14 W đến 40 W.

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

107

Công văn 5488/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại “Máy kéo thang máy” do Tổng cục Hải quan ban hành

84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thì, phân loại vào nhóm 84.87 hoặc 85.48. Theo công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Đo lường Chất lượng (đính kèm bản sao) thì trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về thang máy không có khái niệm “máy kéo thang máy” mà có khái niệm “máy dẫn

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

108

Công văn số 135/VPCP-BĐH112 ngày 06/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc Góp ý Dự thảo Quyết định của TTg về sử dụng bộ mã tiếng Việt TCVN 6909:2001

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135/VPCP-BĐH112 V/v Góp ý Dự thảo Quyết định của TTg về sử dụng bộ mã tiếng Việt TCVN 6909:2001 Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Theo đề

Ban hành: 06/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

109

Công văn số 1355/TM-KH ngày 12/04/2002 của Bộ Thương mại về việc góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhát dùng Bộ mã chữ Việt theo TCVN 6909:2001

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1355/TM-KH V/v: Góp ý Dự thảo QĐ của Thủ tướng Chính phủ V/v thống nhất dùng Bộ mã chữ Việt theo TCVN 6909:2001 Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ban hành: 12/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

110

Công văn 96/BXD-KHCN năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho công trình Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn do Bộ Xây dựng ban hành

3. Năm 2012, bộ tiêu chuẩn quốc gia bao gồm 04 tiêu chuẩn (TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9212:2012 Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9214:2012 Phòng khám đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế) được công bố để thay thế TCXDVN 365:2007

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

111

Công văn 3045/TĐC-HCHQ năm 2017 về vướng mắc thực hiện Quyết định 1171/QĐ-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

4. Liên quan đến dây và cáp điện: Theo quy định của QCVN 4:2009/BKHCN, dây và cáp điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V phải phù hợp với quy định tại TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 1: Yêu cầu chung, TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3:

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

112

Công văn 1357/BHXH-VP công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành, cụ thể như sau: + Quyết định số 296/QĐ-BHXH ngày 25/3/2013 ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

113

Công văn 6068/BNN-KHCN năm 2018 về đề xuất kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2019 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6068/BNN-KHCN V/v đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

114

Công văn 2563/BNN-KHCN đề nghị công bố 04 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chuẩn kỹ thuật quốc gia: 1. Dự thảo TCVN 9646:2013 Thiết bị sử dụng trong nông nghiệp - Van thể tích - Yêu cầu chung và phương pháp thử 2. Dự thảo TCVN 9647:2013 Máy tự hành dùng trong lâm nghiệp - Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và yêu cầu tính năng kỹ thuật đối với kết cấu bảo vệ phòng chống lật - Phần 1: Máy thông dụng 3. Dự thảo

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2013

115

Công văn 3556/BKHCN-TĐC năm 2018 về lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

gửi: Văn phòng Chính phủ Phúc đáp Công văn số 10177/VPCP-ĐMDN ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Ông Lê Đình Long, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có ý kiến như sau: Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn (tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

116

Công văn 6745/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan khi nhập khẩu xe ô tô pick up cabin kép do Tổng cục Hải quan ban hành

cabin kép hiện nay đang được nhập khẩu về Việt Nam được xác định là ô tô PICK UP chở hàng cabin kép theo TCVN 7271:2003 và sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 (điều 3.2.8). Cụ thể, ô tô PICK UP chở hàng cabin kép được mô tả với các đặc điểm chi tiết về thùng hàng, cabin, diện tích sàn thùng, tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở...Mặt khác, TCVN

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2016

117

Công văn 5339/BNN-XD năm 2018 về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thiết kế trường hợp tính toán động đất trong TCVN 8216:2009 - Thiết kế đập đất đầm nén lấy bằng chiều cao an toàn và tần suất gió thiết kế ứng với trường hợp lũ kiểm tra. 3. Chiều dày vùng ngoài phía hạ lưu đập bê tông, bê tông cốt thép được xác định thông qua tính toán, không lấy theo chiều dày tối thiểu trong TCVN 9137:2012 - Công trình thủy

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

118

Công văn 560/BXD-KHCN năm 2017 về áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế Dự án Vincity Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất (TCVN 9386:2012); 2. Về việc áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế theo TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất: Đối với các công trình từ 20 đến 60 tầng (theo phụ lục F) thì hệ số tầm quan trọng của các công trình này được lấy γI =1,25, do đó ag= γI x

Ban hành: 12/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

119

Công văn 5959/BNN-KHCN năm 2013 đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Sau khi có ý kiến thẩm định, góp ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng; Ban kỹ thuật soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh sửa và hoàn thiện 02 Dự thảo tiêu chuẩn theo góp ý của Hội đồng thẩm định: 1. TCVN 9809:2013 Hạt giống bầu bí - Yêu cầu

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

120

Công văn 1919/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại “Cầu trục” do Tổng cục Hải quan ban hành

tại công văn số 3443/TĐC-TC ngày 22/12/2017 (đính kèm bản sao) thì: Trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành, có bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8242 (ISO 4306) về Cần trục-Từ vựng (gồm 3 phần). Trong đó quy định từ vựng về các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực cần trục. Theo TCVN 8242-1:2009 (ISO 4306-1:2007) Cần

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 13/12/2018

Cập nhật: 23/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78