Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN5687: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 594 công văn

61

Công văn 3314/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng như sau: 1. Đối với tro, xỉ - TCVN 6882:2016 Phụ gia khoáng cho xi măng; - TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa và xi măng; - TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn; - TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

62

Công văn 577/TĐC-HCHQ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 577/TĐC-HCHQ V/v Đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

63

Công văn 549/BKHCN-TĐC thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt

Ban hành: 22/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

64

Công văn 550/BKHCN-TĐC thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Kính gửi: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các

Ban hành: 22/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

65

Công văn 1900/TĐC-ĐGPH về khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1900/TĐC-ĐGPH V/v Khắc phục hoạt động đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đối với CQHCNN

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

66

Công văn 45/BXD-VLXD năm 2017 về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

hiện nay Bộ Xây dựng đang chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật dự kiến ban hành trong năm 2017 và đầu năm 2018 cụ thể như sau: 1. Các tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành - TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy. - TCVN 8825:2011 Phụ gia

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

67

Công văn 5791/BNN-KHCN năm 2013 đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ Thực hiện ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉnh sửa, hoàn thiện 04 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Lâm nghiệp, gồm: 1. Trồng và khai thác rừng Tếch TCVN

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

68

Công văn số 2152/TM-CNTT ngày 20/05/2003 của Bộ Thương mại về việc thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2152/TM-CNTT V/v thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003 Kính

Ban hành: 20/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

69

Công văn 1929/BNN-KHCN đề nghị công bố 11 tiêu chuẩn quốc gia về cơ điện nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Lê Văn Bầm DANH MỤC TCVN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ (Kèm theo công văn số 1929/BNN-KHCN ngày 23/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. TCVN 8744-2:2012 ISO 26322-2:2010

Ban hành: 23/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2012

70

Công văn số 1201/TM-KH ngày 26/03/2003 của Bộ Thương mại về việc góp ý TCVN Phân bón-Ghi nhãn

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1201/TM-KH V/v Góp ý TCVN Phân bón-Ghi nhãn Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003 Kính gửi: Trung tâm Tiêu Chuẩn Chất lượng Bộ Thương mại đã nhận được bản Dự thảo TCVN Phân bón - Ghi nhãn - Cách trình

Ban hành: 26/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

71

Công văn số 247/NHNN-THNH ngày 17/03/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuyển đổi và sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt TCVN 6909-2001

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 247/NHNN-THNH V/v chuyển đổi và sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt TCVN 6909-2001 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

72

Công văn số 845/TĐC-THPC về việc danh mục TCVN để công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 845/TĐC-THPC V/v: Danh mục TCVN để công bố HH phù hợp tiêu chuẩn Hà

Ban hành: 13/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2009

73

Công văn số 11053 TC/HCSN ngày 11/10/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11053 TC/HCSN V/v hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909: 2001 Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

74

Công văn 9718/BNN-KHCN năm 2014 công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Căn cứ Kết quả thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia kèm theo Công văn số 1627/TĐC-CL ngày 28/8/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thông báo kết quả thẩm định dự thảo TCVN về Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì xây

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

75

Công văn 495/BTC-TCT về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở do Bộ Tài chính ban hành

Kính gửi: - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Quỹ tín dụng Nhân dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 5687/VPCP-KTTH ngày 20/8/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế thu nhập doanh nghiệp của Quỹ tín dụng Nhân dân cơ sở với nội dung

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

76

Công văn 5468/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại thép chữ H và chữ l do Tổng cục Hải quan ban hành

ngày 21/6/2017 đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ căn cứ theo TCVN 7571-16:2017 và TCVN 7571-15:2006 làm cơ sở phân biệt thép chữ H chữ I, nhằm xác định đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, để xác định thời điểm áp dụng TCVN 7571-16:2017 và TCVN 7571-15:2006 đối với mặt hàng thép hình theo chú

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

77

Công văn 10182/BCT-TKNL năm 2017 về xác nhận sản phẩm không thuộc phạm vi dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Công Thương ban hành

thiểu”, sản phẩm Máy biến áp phân phối sẽ căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8525:2010 để áp dụng thực hiện. Năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8525:2015 Máy biến áp phân phối - Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng; phạm vi áp dụng có bổ sung thêm sản phẩm máy biến áp

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

78

Công văn 3455/LĐTBXH-PC năm 2017 về xây dựng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

08 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 là một trong những yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

79

Công văn 5490/BCT-QLCT năm 2017 phân biệt thép hình chữ I và chữ H do Bộ Công thương ban hành

vị thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục và Chi cục Hải quan địa phương chỉ căn cứ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN về thép hình chữ H và chữ I để làm cơ sở phân biệt 02 loại thép hình này. Hai tiêu chuẩn này gồm: - TCVN 7571-15: 2006 - Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I - Kích thước và đặc

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

80

Công văn 775/BKHCN-TĐC năm 2015 về thép bán thành phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Phúc đáp công văn số 2164/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của quý Bộ về việc đề nghị xây dựng và công bố áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với mặt hàng thép bán thành phẩm (phôi thép), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được nghiên cứu xây dựng và công bố để tự nguyện áp dụng trên cơ sở đề xuất của

Ban hành: 20/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196