Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN5687: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 595 công văn

41

Công văn số 1043/BKHCN-TĐC về việc áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1043/BKHCN-TĐC V/v áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2009

42

Công văn 4294/BHXH-VP năm 2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4294/BHXH-VP V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2014

43

Công văn 1701/TĐC-HCHQ năm 2013 thông báo chưa đủ điều kiện cấp lại Giấy xác nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1701/TĐC-HCHQ V/v thông báo chưa đủ điều kiện cấp lại GXN đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đối

Ban hành: 16/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

44

Công văn số 1748/BGTVT-KCHT về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN7887:2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1748/BGTVT-KCHT V/v: Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN7887:2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Ban hành: 25/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

45

Công văn 243/BXD-VLXD năm 2018 về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

giao, Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng, cụ thể như sau: 1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, chỉ dẫn kỹ thuật đã ban hành: - TCVN 6882:2001

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

46

Công văn số 110/BXD-KHCN về việc đề nghị thẩm định, công bố 20 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 110/BXD-KHCN V/v: Đề nghị thẩm định, công bố 20 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2008 Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Tổng

Ban hành: 06/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2008

47

Công văn 8707/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thảo TCVN có tên như sau: 1. TCVN 8757: 2018 Giống cây lâm nghiệp - Vườn giống 2. TCVN 8758: 2018 Giống cây lâm nghiệp - Rừng giống trồng 3. TCVN 8759: 2018 Giống cây lâm nghiệp - Rừng giống chuyển hóa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét trình Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

48

Công văn 10209/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

năm 2018 Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thực hiện ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh sửa và hoàn thiện 03 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia sau: 1. Dự thảo TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

49

Công văn 3688/BKHCN-TĐC năm 2012 hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2011/TT-BKHCN về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Triển khai thực hiện quy định tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg, ngày 04/10/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 27/2011/TT- BKHCN hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

50

Công văn 7906/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7906/VPCP-KSTT V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 Hà Nội,

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

51

Công văn 7038/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia về nhà ươm, trồng cây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sau khi có ý kiến thẩm định, góp ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ban kỹ thuật soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo TCVN 12270:2018 Nhà ươm, trồng cây - các yêu cầu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

52

Công văn số số 3747/TCT-ĐTNN của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam

05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005; công văn số 697 TC/TCT ngày 19/01/2004, số 5687/TC-TCT của Bộ Tài chính và công văn số 314 TCT/NV5 ngày 20/01/2000 của Tổng cục Thuế, thì: - Thời gian trước năm 2004 Nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế áp dụng đối với hoạt động vận tải theo hướng dẫn tại công văn số 314 TCT/NV5 ngày 20/01/2000, thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 24/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

53

Công văn 9667/BNN-KTHT năm 2017 về kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN 01-182:2015/BNNPTNT TCVN 6818/ISO 4254 - Hoạt động bằng tay 8424.41.10 - Hoạt động bằng động cơ -- Hoạt động bằng động cơ đốt trong 8424.41.20

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

54

Công văn 916/BXD-VLXD năm 2017 hướng dẫn lưu thông và sử dụng tro, xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường và đưa vào làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1 TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng Có thể áp dụng cho tro bay và tro đáy 2 TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn Áp dụng cho tro bay, tro đáy 3 TCVN 7570: 2006 Cốt

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

55

Công văn 7036/BNN-KHCN năm 2018 công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Căn cứ kết quả thẩm định 06 dự thảo TCVN lĩnh vực thủy lợi kèm theo Công văn số 1165/TĐC-TC ngày 07/5/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia chỉnh sửa, bổ sung. Nội

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

56

Công văn 39/TĐC-HCHQ khắc phục hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/TĐC-HCHQ V/v khắc phục hoạt động tư vấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đối với CQHCNN Hà

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

57

Công văn 256/BKHCN-TĐC năm 2015 về tiêu chuẩn thép bán thành phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quan Phúc đáp công văn số 332/TCHQ-TXNK ngày 16 tháng 01 năm 2015 của quý Tổng cục liên quan đến tiêu chuẩn đối với thép bán thành phẩm, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 1. Các Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1850:1976, TCVN 1851:1976 và TCVN 1852:1976 là các tiêu chuẩn quy định về cỡ, thông số kích thước đối với các loại phôi thép

Ban hành: 28/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

58

Công văn 1808/TCNL-KHCN năm 2014 hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Tổng cục Năng lượng ban hành

Thương sẽ không cấp Chứng nhận dán nhãn năng lượng cho những trang thiết bị, phương tiện đăng ký có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn Mức MEPS công bố tại Quyết định 78. 2. Mức MEPS áp dụng đối với các sản phẩm máy thu hình, điều hòa không khí, màn hình máy tính, máy in, máy photocopy sẽ sử dụng theo các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

59

Công văn 3812/BNN-KHCN năm 2013 về thẩm định dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam lĩnh vực Trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3812/BNN-KHCN V/v thẩm định dự thảo TCVN lĩnh vực Trồng trọt Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

60

Công văn 8562/BNN-KTHT năm 2017 về kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN 01-182: 2015/ BNNPTNT TCVN 6818/ISO 4254 - Hoạt động bằng tay 8424.41.10 - Hoạt động bằng động cơ 8424.41.90 2 Máy kéo dùng trong nông nghiệp TCVN 6818/ISO 4254

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0