Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN5687: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 594 công văn

21

Công văn 1037/LĐTBXH-VP năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1037/LĐTBXH-VP V/v lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

22

Công văn 419/BKHCN-TĐC năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 419/BKHCN-TĐC V/v lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

23

Công văn 404/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng TCVN 6477:2011 liên quan đến kích thước gạch bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn áp dụng TCVN 6477:2011 liên quan đến kích thước gạch bê tông. Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

24

Công văn 143/VP-TH năm 2014 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/VP-TH V/v công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

25

Công văn 2060/BHXH-VP năm 2014 tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2060/BHXH-VP V/v: tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

26

Công văn 1581/BKHCN-TĐC năm 2014 hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/BKHCN-TĐC V/v hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp GCN HTQLCL theo TCVN ISO 9001 Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

27

Công văn 7075/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam về phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7075/BNN-KHCN V/v đề nghị công bố TCVN Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018 Kính gửi: Tổng

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

28

Công văn 3705/TCHQ-VP năm 2014 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3705/TCHQ-VP V/v: xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 08 tháng 04

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

29

Công văn 10103/BNN-KHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2018 Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Căn cứ vào ý kiến góp ý tại Công văn số 3121/TĐC-TC ngày 21/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau: 1. Công bố các tiêu chuẩn sau: TCVN 12469-1:2018 Gà giống

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

30

Công văn 4297/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN-52 chuyên luận bổ sung Dược điển Việt Nam IV do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4297/QLD-CL V/v góp ý Dự thảo TCVN-52 chuyên luận bổ sung DĐVN IV Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 26/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

31

Công văn 5120/BNN-KHCN điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5120/BNN-KHCN V/v Điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN năm 2011 Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

32

Công văn 7033/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2014 về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 7033/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT V/v công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

33

Công văn 5122/BHXH-CSXH năm 2014 sửa đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5122/BHXH-CSXH V/v sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 trong lĩnh vực

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

34

Công văn 3706/BNN-CB năm 2017 kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nông nghiệp 8701.10.11 TCVN 6818/ISO 4254 TCVN 8744-1: 2011 TCVN 8744-2:2012 2 Máy kéo nông nghiệp 8701.90.10 3 Thiết bị làm đất dẫn động cơ giới: - Cày - Bừa đĩa - Loại khác

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

35

Công văn số 1997/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời hạn áp dụng TCVN đối với xăng, dầu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1997/VPCP-KG V/v: Lùi thời hạn áp dụng TCVN đối với xăng, dầu Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006

Ban hành: 14/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

36

Công văn 5760/BNN-KHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nông thôn) TT Số hiệu Tên tiêu chuẩn 1 TCVN 8685-20:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcastle; 2 TCVN 8685-21:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

37

Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD năm 2014 áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành

UBND TỈNH LẠNG SƠN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 633/SXD-KTKH&VLXD V/v Áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng.

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

38

Công văn 2250/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn định mức vật liệu xây không nung đối với gạch ống xi măng cốt liệu và áp dụng TCVN 6477:2011 đối với gạch bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2250/BXD-VLXD V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng. Hà

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

39

Công văn 440/BXD-KHCN năm 2013 hướng dẫn áp dụng TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông (gạch xây không nung) trong công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 440/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn áp dụng TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông (gạch xây không nung) trong công trình xây dựng. Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

40

Công văn 613/CB-CĐ năm 2016 kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu do Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối ban hành

nghiệp 8701.10.11 TCVN 8618/ISO 4254 TCVN 8744-1: 2011 TCVN 8744-2:2012 2. Máy kéo nông nghiệp 8701.90.10 3. Thiết bị làm đất dẫn động cơ giới: - Cày - Bừa đĩa - Loại khác 8432.10.00

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168