Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN4560:1988 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12818 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 8.036 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 668 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4560:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Waste water Method for derter mination residue content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng xác định cặn trong nước thải ở các dạng sau đây: Cặn toàn phần; Cặn qua lọc (chất hoà tan); Cặn không qua

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4635:1988 về Vật liệu giả da - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4635-88 VẬT LIỆU GIẢ DA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT Artificial Leather - Determination of tensile strength and elongation of break Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vật liệu giả da có lót và không có lót, quy định phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ dãn dài khi kéo đứt.

Ban hành: 31/12/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4653:1988 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng sắt chung do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4653-88 QUẶNG SẮT - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG SẮT (CHUNG) Iron ores - Method for determination of total iron content Tiêu chuẩn này áp dụng cho quặng sắt có hàm lượng sắt trên 30% 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Mẫu xác định hàm lượng sắt chung được chuẩn bị theo TCVN 1664-86.

Ban hành: 28/12/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1976:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng - quy định chung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1976:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG - QUY ĐỊNH CHUNG Canned foods- Methods for determination of heavy metal contents - General specifications 1. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1976-77. 2. Khi tiến hành phân tích phải dùng thuốc thử loại tinh khiết hoá

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1977:1988 (ST SEV 5337 - 85) về đồ hộp - xác định hàm lượng đồng bằng phương pháp trắc quang

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1977:1988 ĐỒ HỘP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Canned foods - Determination of copper content by photometric method Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1977-77 và phù hợp với ST. SEV 5337 - 85 1. Nội dung phương pháp Dùng natri dietyl dithio cacbamat tạo phức

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1978:1988 (ST SEV 5338 - 85) về đồ hộp - xác định hàm lượng chì bằng phương pháp trắc quang

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1978:1988 ĐỒ HỘP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Canned foods  -  Determination of lead content by photometric method Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1978 - 77 và phù hợp với ST SEV 5338 - 85. 1. Nội dung và phương pháp Loại trừ kẽm và một số nguyên tố cản

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1980:1988 (ISO 5517:1979) về đồ hộp - xác định hàm lượng sắt bằng phương pháp trắc quang

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1980:1988 ĐỒ HỘP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Canned foods   -  Determination of iron content by photometric method Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1980  - 77 và phù hợp với ISO 5517  - 79 1. Nội dung phương pháp Khử ion Fe (III) thành Fe (II)

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4618:1988 về đất trồng trọt- Phương pháp xác định sắt di động do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4618 – 88 ĐẤT TRỒNG TRỌT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SẮT, NHÔM DI ĐỘNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH HẤP THỤ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ BAZƠ TRAO ĐỔI Cơ quan biên soạn: Viện Nông hóa thổ nhưỡng. Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm Người thực hiện: Đoàn Văn Cung

Ban hành: 06/09/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4617:1988 về Kiểm tra không phá hủy - Phương pháp thẩm thấu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4617-88 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY - PHƯƠNG PHÁP THẨM THẤU Nondestructive testing - Capilary methods Tiêu chuẩn này quy định kỹ thuật kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu để phát hiện khuyết tật bề mặt … rạn, rỗ của các bán thành phẩm và sản phẩm kim loại và phi kim loại. 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 06/09/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4587:1988 (ST SEV 3007 - 31, ST SEV 4252 - 83) về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng tạp chất vô cơ và tạp chất nguồn gốc thực vật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4587:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT VÔ CƠ VÀ TẠP CHẤT NGUỒN GỐC THỰC VẬT Canned foods - Determination of mineral foreign matters content Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3007 - 31 và ST SEV 4252 - 83. 1. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất vô cơ không

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4588:1988 (ST SEV 3009 - 81) về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng tro

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4588:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Canned foods - Determination of ash content and alkality of ash Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3009 - 81. 1. Nội dung phương pháp Tro hoá mẫu bằng nhiệt, xác định hàm lượng tro bằng phương pháp khối lượng và độ kiềm của

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4590:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng xeluloza thô

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4590:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XELULOZA THÔ Canned foods - Determination of cenllulose content 1. Nội dung phương pháp Thuỷ ngân các chất hữu cơ không phải xeluloza bằng axit rồi bằng kiềm và cồn, phần còn lại là xeluloza thô được định phân bằng phương pháp khối

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4591:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng muối ăn (natri clorua)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4591:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI ĂN (NATRI CLORUA) Canned foods - Determination of sodium chloride content Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 165-64 phần IV mục 31 và 32. 1. Nội dung phương pháp Chiết muối ăn khỏi mẫu bằng nước nóng, chuẩn độ lượng ion Clo

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4544:1988 về tôm tươi - Phân loại theo giá trị sử dụng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4544-88 TÔM TƯƠI PHÂN LOẠI THEO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Cơ quan biên soạn: Viên nghiên cứu hải sản - Bộ Thủy sản Viện trưởng: TS Bùi Đình Chung Người thực hiện: Nguyễn Văn Lộ Vụ quản lý khoa học kỹ thuật, Bộ Thủy sản Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Thủy sản Cơ quan trình

Ban hành: 14/05/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3590:1988 về Rong câu và Aga do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

14 tháng 5 năm 1988 RONG CÂU Gracilaria Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3590 – 81 áp dụng cho rong câu dùng để sản xuất aga. 1.YÊU CẦU KỸ THUẬT Rong câu được phân thành 3 hạng chất lượng theo quy định trong bảng. Tên tiêu chuẩn Hạng chất lượng

Ban hành: 14/05/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4541:1988 về thuốc trừ sâu - azodrin 50% - dạng dung dịch

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4541:1988 THUỐC TRỪ SÂU AZODRIN 50% - DẠNG DUNG DỊCH Insecticides Azodrin 50% solution Tiêu chuẩn này áp dụng cho azodrin 50% dạng dung dịch, sản xuất từ monocrotophot kỹ thuật và dung môi thích hợp, dùng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 1. Yêu cầu kỹ thuật: 1.1 Thành phần

Ban hành: 11/05/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4539:1988 về Sợi dệt - Sợi bông đơn mộc chải thường - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4539 - 88 SỢI DỆT SỢI BÔNG ĐƠN MỘC CHẢI THƯỜNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Cơ quan biên soạn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thủ trưởng cơ quan: Giáo sư Hà Học Trạc. Chủ nhiệm đề tài: Giáo sư Trần Nhật Chương.                            Chủ nhiệm khoa Dệt. Người

Ban hành: 04/05/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4537:1988 về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu đối với giặt xà phòng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4537 - 88 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU ĐỐI VỚI GIẶT XÀ PHÒNG Textiles - Methods for determining the colour fastness to Washing Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1756 - 75, điều 3.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền mầu đối với giặt xà phòng bằng máy

Ban hành: 04/05/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status