Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN2748 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 8518 văn bản

181

Quyết định 714/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt, ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Giao thông vận tải

Số: 714/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2013

182

Quyết định 552/QĐ-BTP năm 2017 Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017-2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, MỞ RỘNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017 -2018 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2013

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

183

Kế hoạch 92/KH-UBND kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 tại cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành năm 2017

92/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,Chấn chỉnh hoạt động hành chính ,Quản lý theo TCVN ISO 9001: 2008,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

184

Quyết định 750/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2017 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

185

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Nam Định

TCVN 6610-2 : 2007 100.000 2 Thử nghiệm điện áp trên các lõi (0 ÷ 5) Kv TCVN 6610-2 : 2007 200.000 3 Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C 0.1 μΩ ÷ 2500 Ω TCVN 6610-2 : 2007

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

186

Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2017 bổ sung Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành

tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2015-2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2446/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2014 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

187

Quyết định 433/QĐ-BTTTT Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Số: 433/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

188

Quyết định 4115/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vịt giống, Gà giống và Mật ong do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 21 Tiêu chuẩn (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12466-1:2018 Vịt giống hướng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

189

Quyết định 530A/QĐ-HQLC về bổ sung quy trình tác nghiệp năm 2012 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 do Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ban hành

530A/QD-HQLC,Quyết định 530A 2012,Tỉnh Lào Cai,Quy trình tác nghiệp năm 2012 ,Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ,TCVN ISO 9001 ,Tiêu chuẩn ISO 9001,Bổ sung quy trình tác nghiệp,Thủ tục hải quan điện tử,Cục Hải quan tỉnh Lào Cai,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

190

Quyết định 197/QĐ-UBND Kế hoạch đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định hiện hành cho cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VỀ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017” CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

191

Kế hoạch 873/KH-UBND năm 2017 về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020

HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020. Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

192

Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng

Số: 487/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2017 CHỦ

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

193

Quyết định 472/QĐ-HQLC năm 2012 sửa đổi Quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ban hành

472/QD-HQLC,Quyết định 472 2012,Tỉnh Lào Cai,Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ,Quy trình tác nghiệp ,Tiêu chuẩn Việt Nam,Tác nghiệp theo tiêu chuẩn mới,Sửa đổi Quy trình tác nghiệp,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2012

194

Quyết định 230/QĐ-BXD năm 2013 công nhận năng lực thực hiện phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1 -Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng TCVN 4030:2003 2 -Xác định giới hạn bền uốn và nén. TCVN 6016:2011 3 -Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích. TCVN

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

195

Quyết định 1161/QĐ-BXD năm 2015 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:1987 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 323:2004 “Nhà ở cao tầng. Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN

Ban hành: 15/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

196

Quyết định 2351/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

- Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

197

Quyết định 2292/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9372:2012 Tàu thủy lưu trú du lịch – Xếp hạng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2292/QD-BKHCN,Quyết định 2292 2012,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Tiêu chuẩn quốc gia 2012,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Công bố Tiêu chuẩn quốc gia 2012 ,Tàu thủy lưu trú du lịch,Xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch,Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9372:2012,Văn hóa - Xã hội BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

Ban hành: 28/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

198

Quyết định 2992/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

thuật; Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

199

Kế hoạch 1219/KH-BYT năm 2016 về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2017 do Bộ Y tế ban hành

1219/KH-BYT,Bộ Y tế,Hệ thống quản lý chất lượng,Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ,Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1219/KH-BYT Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2018

200

Hướng dẫn 02/HD-SXD năm 2012 phòng chống mối cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Theo TCVN 7958:2008)

tháng 8 năm 2012 HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI (Theo TCVN 7958 : 2008) Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng đối với các công trình xây dựng, đặc biệt đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, các công trình nhà cao tầng và các công trình xây dựng ở vùng địa

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56