Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 9261:2012 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 690 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 2.081 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 130 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997) về Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9261:2012 ISO 1803:1997 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - DUNG SAI - CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC - NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ Building construction - Tolerances-Expression of dimensional accuracy- Principles and terminology Lời nói đầu TCVN 9261: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9435:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Liên kết - Hiệu chỉnh tài liệu từ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9435:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - LIÊN KẾT, HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Correction, connection of magnetic prospecting data Lời nói đầu TCVN 9435:2012 - Liên kết, hiệu chỉnh tài liệu từ-do Tổng Cục Địa chất và

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11295:2016 (ISO 19790:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu an toàn cho mô-đun mật mã

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11295:2016 ISO/IEC 19790:2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - YÊU CẦU AN TOÀN CHO MÔ-ĐUN MẬT MÃ Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules Lời nói đầu TCVN 11295:2016 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 19790:2012

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9187:2012 về Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định độ ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9187 : 2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM Sand for glass manufacture - Test method for determination of moisture Lời nói đầu TCVN 9187:2012 được chuyển đổi từ TCXD 157:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9459:2012 (ASTM D4981-08) về Chất thải rắn - Phương pháp thử để sàng lọc các chất oxy hóa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9459:2012 ASTM D4981-08 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỂ SÀNG LỌC CÁC CHẤT ÔXY HÓA Standard test method for screening of oxidizers in waste Lời nói đầu TCVN 9459:2012 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D4981-08 Standard test method for screening

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9066:2012 về Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9066:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT Modified bituminous waterproofing membranes - Specifications Lời nói đầu TCVN 9066:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 328:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9458:2012 (ASTM D4503-08) về Chất thải rắn - Phương pháp hòa tan bằng lithi metaborat nóng chảy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9458:2012 ASTM D4503-08 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP HÒA TAN BẰNG LITHI METABORAT NÓNG CHẢY Standard practice for dissolution of solid waste by lithium metaborate fusion Lời nói đầu TCVN 9458:2012 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D4503-08 Standard

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9155:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN MÁY TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Hydraulic structures - Technical requirements for drilling machines of geological survey Lời nói đầu TCVN 9155 : 2012 được chuyển đổi từ 14TCN 187-2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9069:2012 về Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9069:2012 VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH - PHƯƠNG PHÁP THỬ Granular filtering material for water purification - Test methods Lời nói đầu TCVN 9069:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 310:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9177:2012 về Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng natri oxit và kali oxit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9177:2012 THỦY TINH KHÔNG MÀU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI OXIT VÀ KALI OXIT Colorless glass - Test methods for determination of sodium and potassium oxides Lời nói đầu TCVN 9177:2012 được chuyển đổi từ TCXD 134:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2012 về cà phê nhân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193 : 2012 CÀ PHÊ NHÂN Green Coffee Lời nói đầu TCVN 4193 : 2012 thay thế TCVN 4193 : 2005. TCVN 4193 : 2012 do Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu biên soạn, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9241:2012 (ISO 6848:1996) về Chất lượng nước - Xác định thuốc trừ sâu Clo hữu cơ, Polyclobiphenyl và Clorobenzen - Phương pháp sắc ký khí sau khi chiết lỏng - lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9241 : 2012 ISO 6848:1996 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH THUỐC TRỪ SÂU CLO HỮU CƠ, POLYCLOBIPHENYL VÀ CLOROBENZEN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ SAU KHI CHIẾT LỎNG - LỎNG Water quality. Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes - Gas

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7830:2012 về Máy điều hòa không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7830 : 2012 MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ỐNG GIÓ - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Non - ducted air conditioners - Energy Efficiency Lời nói đầu TCVN 7830:2012 thay thế cho TCVN 7830:2007; TCVN 7830:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9045:2012 (EN 15652:2009) về thực phẩm - Xác định niacin bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9045: 2012 EN 15652:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH NIACIN BẰNG SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Foodstuffs - Determination of niacin by high performance liquid chromatography (HPLC) Lời nói đầu TCVN 9045:2012 hoàn toàn tương đương với EN 15652:2009; TCVN 9045:2012 do Cục An

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9044:2012 (EN 15607:2009) về thực phẩm - Xác định d-biotin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9044:2012 EN 15607:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH D-BIOTIN BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Foodstuffs - Determination of d-biotin by high performance liquid chromatography (HPLC) Lời nói đầu TCVN 9044:2012 hoàn toàn tương đương với EN 15607:2009; TCVN 9044:2012 do Cục An

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9514:2012 về Thực phẩm - Xác định vitamin B12 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9514:2012 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH VITAMIN B12 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Foodstuffs - Determination of vitamin B12 by high performance liquid chromatography (HPLC) Lời nói đầu TCVN 9514:2012 được xây dựng trên cơ sở AOAC 2011.10 Vitamin B12 in infant formula

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9516:2012 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng phospho - Phương pháp đo quang phổ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9516:2012 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ Foodstuffs - Determination of phosphorus content - Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 9516:2012 được xây dựng dựa trên cơ sở AOAC 986.24 Phosphorus in infant formula and enteral products.

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9517:2012 (EN 15111 : 2007) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định iot bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9517 : 2012 EN 15111 : 2007 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH IOT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ KHỐI LƯỢNG PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP-MS) Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of iodine by ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9520:2012 về Thực phẩm - Xác định crom, selen và molypden bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9520 : 2012 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CROM, SELEN VÀ MOLYPDEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỐ KHỐI LƯỢNG PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP-MS) Foodstuffs - Determination of chromium, selenium and molybdenum by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) Lời nói đầu TCVN 9520:2012 được xây dựng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9521:2012 (EN 14627:2005) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định hàm lượng asen tổng số và hàm lượng selen bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử hydrua hóa (HGAAS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9521:2012 EN 14627:2005 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN TỔNG SỐ VÀ HÀM LƯỢNG SELEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ HYDRUA HÓA (HGAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of total arsenic

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status