Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7009-1:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 1786 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12462-1:2018 (ISO 17997-1:2004) về Sữa - Xác định hàm lượng nitơ casein - Phần 1: Phương pháp gián tiếp (phương pháp chuẩn)

định nitơ tổng số Sử dụng các dụng cụ quy định trong TCVN 8099-1 (ISO 8968-1). 6.2  Nồi cách thủy, có thể duy trì nhiệt độ từ 38 °C đến 40 °C. 6.3  Bình định mức một vạch, có nắp đậy, dung tích 100 ml, phù hợp với loại A trong TCVN 7153:2002 (ISO 1042:1998). 6.4  Chai có bộ phân phối phía trên, có thể phân phối 75 ml nước

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12588-1:2018 về Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN12588-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12588-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12588-1:2018 PHỤ GIA DÙNG CHO VỮA VÀ BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÁT BIỂN VÀ NƯỚC BIỂN - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Additives for motar and concrete used seasand and seawater - Part 1: Specifications Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9982-1:2018 (ISO 23953-1:2015) về Tủ lạnh bày hàng - Phần 1: Từ vựng

TCVN9982-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9982-1:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN 9982-1:2018 ISO 23953-1:2015 TỦ LẠNH BÀY HÀNG - PHẦN 1: TỪ VỰNG REFRIGERATOD DISPLAY CABINETS - PART 1: VOCABULARY Lời nói đầu TCVN 9982-1:2018 thay thế TCVN 9982-1:2013. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-1:2018 về Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

TCVN1651-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1651-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1651-1:2018 THÉP CỐT BÊ TÔNG - PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN Steel for the reinforcement of concrete - Part 1: Plain bars Lời nói đầu TCVN 1651-1:2018 thay thế TCVN 1651-1:2008. TCVN 1651-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12218-1:2018 (IEC 60350-1:2016) về Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng - Phần 1: Lò liền bếp, lò, lò hấp và lò nướng - Phương pháp đo tính năng

TCVN12218-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12218-1:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12218-1:2018 IEC 60350-1:2016 THIẾT BỊ NẤU BẰNG ĐIỆN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG - PHẦN 1: LÒ LIỀN BẾP, LÒ, LÒ HẤP VÀ LÒ NƯỚNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH NĂNG Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens,

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12342-1:2018 (ISO 16322-1:2005) về Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt - Phần 1: Tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim

TCVN12342-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12342-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12342-1:2018 ISO 16322-1:2005 VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ XOẮN SAU KHI GIẶT - PHẦN 1: TỶ LỆ PHẦN TRĂM SỰ THAY ĐỔI ĐỘ XOẮN CỘT VÒNG TRONG QUẦN ÁO DỆT KIM Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 1

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12512-1:2018 (ISO 14362-1:2017) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng chất màu azo bằng cách chiết và không chiết xơ

TCVN12512-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12512-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12512-1:2018 ISO 14362-1:2017 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AMIN THƠM GIẢI PHÓNG TỪ CHẤT MÀU AZO - PHẦN 1: PHÁT HIỆN VIỆC SỬ DỤNG CHẤT MÀU AZO BẰNG CÁCH CHIẾT VÀ KHÔNG CHIẾT XƠ Textiles - Methods

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12518-1:2018 (ISO 22034-1:2007) về Dây thép và các sản phẩm dây thép - Phần 1: Phương pháp thử chung

TCVN12518-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12518-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12518-1:2018 ISO 22034-1:2007 DÂY THÉP VÀ CÁC SẢN PHẨM DÂY THÉP - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ CHUNG Steel wire and wire products - Part 1: General test methods Lời nói đầu TCVN 12518-1:2018 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12560-1:2018 về Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 1: Đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm nổi

TCVN12560-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12560-1:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12560-1:2018 PHÂN BÓN VI SINH VẬT - XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH - PHẦN 1: ĐẾM SỐ LƯỢNG BÀO TỬ NẤM NỘI CỘNG SINH BẰNG KỸ THUẬT SÀNG ƯỚT, LY TÂM NỔI Biofertilizers - The determination of endomycorrhizae density - Part

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10525-1:2018 (ISO 4642-1:2015) về Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy- Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định

TCVN10525-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10525-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10525-1:2018 ISO 4642-1:2015 ỐNG MỀM CAO SU VÀ CHẤT DẺO, KHÔNG XẸP, DÙNG TRONG CHỮA CHÁY - PHẦN 1: ỐNG BÁN CỨNG DÙNG CHO HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CỐ ĐỊNH Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7078-1:2018 (ISO 7503-1:2016) về Đo hoạt độ phóng xạ – Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt Phần 1: Nguyên tắc chung

contamination - Part 1: General principles Lời nói đầu TCVN 7078-1:2018 thay thế cho TCVN 7078-1:2002. TCVN 7078-1:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 7503-1:2016; TCVN 7078-1:2018 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 85/SC2 Bảo vệ bức xạ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6434-1:2018 (IEC 60898-1:2015) về Khí cụ điện - Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều

TCVN6434-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6434-1:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6434-1:2018 IEC 60898-1:2015 KHÍ CỤ ĐIỆN - ÁPTÔMÁT BẢO VỆ QUÁ DÒNG DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC HỆ THỐNG LẮP ĐẶT TƯƠNG TỰ PHẦN 1: ÁPTÔMÁT DÙNG CHO ĐIỆN XOAY CHIỀU Electrical accessories - Circuit-breakers

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1597-1:2018 (ISO 34-1:2015) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm

TCVN1597-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1597-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1597-1:2018 ISO 34-1:2015 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN XÉ RÁCH - PHẦN 1: MẪU THỬ DẠNG QUẦN, GÓC VÀ CONG LƯỠI LIỀM Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tear strength - Part 1: Trouser,

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4396-1:2018 (ISO 9934-1:2015) về Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 1: Nguyên lý chung

TCVN4396-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4396-1:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4396-1:2018 ISO 9934-1:2015 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY- THỬ HẠT TỪ - PHẦN 1: NGUYÊN LÝ CHUNG Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 1: General principles Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12214-1:2018 (ISO/IEC 14888-1:2008) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 1: Tổng quan

TCVN12214-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12214-1:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12214-1:2018 ISO/IEC 14888-1:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHỮ KÝ SỐ KÈM PHỤ LỤC - PHẦN 1: TỔNG QUAN Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 1: General

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12392-1:2018 về Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 1: Sợi thép

TCVN12392-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12392-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12392-1:2018 SỢI CHO BÊ TÔNG CỐT SỢI - PHẦN 1: SỢI THÉP Fibres for fiber-reinforced concrete - Part 1: Steel fibre Lời nói đầu TCVN 12392-1:2018 được biên soạn dựa trên cơ sở ASTM A820/A820M-16 và BS EN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12313-1:2018 (ISO 15360-1:2000) về Bột giấy tái chế - Ước lượng chất dính và chất dẻo - Phần 1: Phương pháp quan sát bằng mắt thường

TCVN12313-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12313-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12313-1:2018 ISO 15360-1:2000 BỘT GIẤY TÁI CHẾ - ƯỚC LƯỢNG CHẤT DÍNH VÀ CHẤT DẺO PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG Recycled pulps - Estimation of stickies and plastics - Part 1: Visual method Lời nói

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12275-1:2018 (ISO 17075-1:2017) về Da - Xác định hàm lượng crom (VI) - Phần 1: Phương pháp đo màu

TCVN12275-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12275-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12275-1:2018 ISO 17075-1:2017 DA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM (VI) - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU Leather - Chemical determination of chromium (VI) content in leather - Part 1: Colorimetric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12241-1:2018 (IEC 62660-1:2018) về Pin lithium - ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 1: Thử nghiệm tính năng

TCVN12241-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12241-1:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12241-1:2018 IEC 62620-1:2018 PIN LITHIUM-ION THỨ CẤP DÙNG ĐỂ TRUYỀN LỰC CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY ĐIỆN - PHẦN 1: THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134