Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7009-1:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 1786 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12604-1:2019 về Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN12604-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12604-1:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12604-1:2019 KẾT CẤU BẢO VỆ BỜ BIỂN - CẤU KIỆN KÈ BÊ TÔNG CỐT SỢI POLYME ĐÚC SẴN - PHẦN 1: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Coastal protection structures - Precast polymer fiber- reinforced concrete embankment member - Part 1

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) về Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn Coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng áp dụng cho nước có số lượng vi khuẩn thấp

TCVN6187-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6187-1:2019,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6187-11:2019 ISO 9308-1:2014 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM ESCHERICHIA COLI VÀ VI KHUẨN COLIFORM - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP LỌC MÀNG ÁP DỤNG CHO NƯỚC CÓ SỐ LƯỢNG VI KHUẨN THẤP Water quality - Enumeration

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-1:2018 (EN 1186-1:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn điều kiện và phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm

TCVN12273-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12273-1:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12273-1:2018 EN 1186-1:2002 VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM CHẤT DẺO - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG THÔI NHIỄM Materials and articles in contact

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6781-1-1:2017 (IEC 61215-1-1:2016) về Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế phê duyệt kiểu - Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic

TCVN6781-1-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6781-1-1:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6781-1-1:2017 IEC 61215-1-1:2016 MÔĐUN QUANG ĐIỆN (PV) MẶT ĐẤT -CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ PHÊ DUYỆT KIỂU - PHẦN 1-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THỬ NGHIỆM MÔĐUN QUANG ĐIỆN (PV) TINH THỂ SILIC Terrestrial photovoltaic (PV)

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11990-1:2017 (IEC 5414-1:2002) về Ống kẹp dao (Ống kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát - Phần 1: Kích thước của hệ dẫn động chuôi dao

TCVN11990-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11990-1:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11990-1:2017 IEC 5414-1:2002 ỐNG KẸP DAO (ỐNG KẸP DAO PHAY CHUÔI TRỤ) VỚI VÍT KẸP CHẶT DÙNG CHO CÁC DAO CHUÔI TRỤ CÓ MẶT VÁT - PHẦN 1: KÍCH THƯỚC CỦA HỆ DẪN ĐỘNG CHUÔI DAO Tool chucks (end mill holders) with clamp screws

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11914-1:2018 (ISO 10081-1:2003) về Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Phần 1 : Sản phẩm alumina - silica

TCVN11914-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11914-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11914-1:2018 ISO 10081-1:2003 PHÂN LOẠI SẢN PHẨM CHỊU LỬA ĐỊNH HÌNH SÍT ĐẶC - PHẦN 1: SẢN PHẨM ALUMINA-SILICA Classification of dense shaped refractory products - Part 1: Alumina-silica Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-1:2018 (ISO 12543-1:2011) về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần

TCVN7364-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7364-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-1:2018 ISO 12543-1:2011 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỂU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ CÁC VẬT LIỆU THÀNH PHẦN Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11916-1:2018 (ISO 13765-1:2004) về Vữa chịu lửa - Phần 1: Xác định độ lưu động bằng phương pháp xuyên côn

TCVN11916-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11916-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11916-1:2018 ISO 13765-1:2004 VỮA CHỊU LỬA - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUYÊN CÔN Refractory mortars - Part 1: Determination of consistency using the penetrating cone method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-1:2018 (EN 927-1:2013) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 1: Phân loại và lựa chọn

TCVN11935-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11935-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11935-1:2018 EN 927-1:2013 SƠN VÀ VECNI - VẬT LIỆU PHỦ VÀ HỆ PHỦ CHO GỖ NGOẠI THẤT - PHẦN 1: PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 1: Classification

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11945-1:2018 (ISO 24337:2006) về Ván lát sàn nhiều lớp - Phần 1: Xác định đặc trưng hình học

TCVN11945-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11945-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11945-1:2018 ISO 24337:2006 VÁN LÁT SÀN NHIỀU LỚP PHẦN 1: XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC Laminate floor coverings - Determination of geometrical characteristics Lời nói đầu TCVN 11945-1:2018 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12199-1:2018 về Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ - Phần 1: Đối tượng và hồ sơ

TCVN12199-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12199-1:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12199-1:2018 ĐẶC TẢ DỮ LIỆU CỦA ĐỐI TƯỢNG TRONG QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ - PHẦN 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ Recordkeeping metadata standard - Part 1: Agent and record Lời nói đầu TCVN 12199-1:2018 được xây dựng trên cơ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12202-1:2018 về Đất, đá quặng apatit và photphorit - Phần 1: Xác định hàm lượng chất không tan bằng phương pháp khối lượng

TCVN12202-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12202-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12202-1:2018 ĐẤT, ĐÁ QUẶNG APATIT VÀ PHOTPHORIT - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔNG TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Apatite and phosphorite ores - Part 1: Determination of insoluble impurities

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12298-1:2018 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phần 1: Phương pháp đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

TCVN12298-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12298-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12298-1:2018 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO TRÊN BIỂN Investigation, assesstment and exploration of minerals - Part 1: Offshore hight resolution

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12314-1:2018 về Chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 1: Bình bột loại treo

TCVN12314-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12314-1:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12314-1:2018 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT - PHẦN 1: BÌNH BỘT LOẠI TREO Fire fighting - Automatic diffusion fire extinguishers - Part 1: Hanging type dry powder fire extinguishers Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-1:2018 về Thịt mát - Phần 1: Thịt lợn

TCVN12429-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12429-1:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12429-1:2018 THỊT MÁT - PHẦN 1: THỊT LỢN Chilled meat - Part 1: Porcine (pork) meat Lời nói đầu TCVN 12429-1:2018 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12247-1:2018 (ISO 16017-1:2000) về Không khí trong nhà, không khí xung quanh và không khí nơi làm việc - Lấy mẫu và phân tích các hợp chất hữu cơ bay hơi bằng ống hấp phụ/giải hấp nhiệt/sắc ký khí mao quản - Phần 1: Lấy mẫu bằng bơm

TCVN12247-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12247-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12247-1:2018 ISO 16017-1:2000 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ, KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ KHÔNG KHÍ NƠI LÀM VIỆC - LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI BẰNG ỐNG HẤP PHỤ/GIẢI HẤP NHIỆT/ SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN - PHẦN 1

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-1:2018 (ISO 12782-1:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 1: Chiết oxit và hydroxit sắt vô định hình bằng axit ascorbic

TCVN12248-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-1:2018 ISO 12782-1:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 1: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12260-1:2018 (ISO 13164-1:2013) về Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 1: Nguyên tắc chung

TCVN12260-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12260-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12260-1:2018 ISO 13164-1:2013 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - RADON 222 - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG Water quality- Radon-222 - Part 1: General principles Lời nói đầu TCVN 12260-1:2018 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12425-1:2018 (ISO 9692-1:2013) về Hàn và các quá trình liên quan - Các kiểu chuẩn bị mối nối - Phần 1: Hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy, Hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, hàn khí, hàn tig và hàn chùm tia cho thép

TCVN12425-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12425-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12425-1:2018 ISO 9692-1:2013 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - CÁC KIỂU CHUẨN BỊ MỐI NỐI - PHẦN 1: HÀN HỒ QUANG TAY ĐIỆN CỰC NÓNG CHẢY, HÀN HỒ QUANG ĐIỆN CỰC NÓNG CHẢY TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ BẢO VỆ, HÀN KHÍ, HÀN TIG VÀ HÀN CHÙM

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12388-1:2018 (ISO 13300-1:2006) về Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan - Phần 1: Trách nhiệm của nhân viên

TCVN12388-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12388-1:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12388-1:2018 ISO 13300-1:2006 PHÂN TÍCH CẢM QUAN - HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN - PHẦN 1: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134