Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 9385: 2012 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-16 trong 16 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 14 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 03 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999) về chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG Protection of structures against lightning - Guide for design, inspection and maintenance Lời nói đầu TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9411 : 2012 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses - Design standards Lời nói đầu TCVN 9411 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 353 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ- CP ngày

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2012 về Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

cầu thiết kế; TCVN 5687:2010, Thông gió – Điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 6772:2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép; TCVN 9210:2012, Nhà ở cao tầng. Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9385:20121), Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9365:2012 về Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9365 : 2012 NHÀ VĂN HÓA THỂ THAO - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Building for sports-culture - Basic principles for design Lời nói đầu TCVN 9365 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 281 : 2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9369 : 2012 về Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9369:2012 NHÀ HÁT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Theaters- Design Standard Lời nói đầu TCVN 9369: 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 355 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319:2012 về Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

theo qui định trong TCVN 9385:2012. Khuyến khích sử dụng hệ thống chống sét tiên tiến, đảm bảo thẩm mỹ và chống thấm dột mái. 7.3. Thông gió, điều hòa không khí 7.3.1. Các không gian trong nhà và công trình công cộng phải được thông gió tự nhiên. Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng trường hợp có thể sử dụng thông gió cơ khí hoặc thiết bị

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4604:2012 về Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế

công nghiệp - Thông số hình học. TCVN 9385 : 2012[1]), Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống 3. Quy định chung 3.1.1. Cơ cấu một nhà sản xuất bao gồm hai khu: a) Khu sản xuất: - Xưởng sản xuất chính; - Các công trình kỹ thuật (đường hầm, kênh, cầu cạn, xilô...); - Kho

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5577:2012 về Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

đất lắp lại dây trung tính ngang trên máy chiếu. Điện áp cung cấp cho máy tăng âm phải ổn định. Cho phép chênh lệch so với quy định không lớn hơn ± 5 %. 8.24. Thiết kế hệ thống chống sét cho rạp phải tuân theo các quy định trong TCVN 9385:2012. 8.25. Phải thiết kế hệ thống liên lạc (điện thoại, truyền thanh...) giữa phòng máy

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4602:2012 về Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

và điện trở suất của từng địa phương và tuân theo các quy định trong TCVN 9385 : 2012. 7.10. Hệ thống điện nhẹ trong trường bao gồm: - Hệ thống điện thoại: nội bộ và liên tỉnh. - Hệ thống điện truyền thanh: nội bộ và liên tỉnh. - Hệ thống đồng hồ đo điện, chuông báo hiệu giờ học. - Hệ thống tín hiệu bảo vệ, báo cháy,

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 về Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9210:2012 TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ School of vocational training - Design Standard Lời nói dầu TCVN 9210 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 60 : 2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 về Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế

tum dạng sóng - Phần 1 - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt TCVN 9385 : 20121), Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống TCVN 9386-1 : 2012 1), Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 1. Quy định chung, tác động động đất và quy

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4601:2012 về Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế

đo điện. Đối với công sở cấp Bộ, cấp Tỉnh và công sở liên cơ quan nên có trạm biến áp. 9.9.5. Yêu cầu thiết kế hệ thống chống sét phải phù hợp với điều kiện dông, sét và điện trở suất của từng địa phương và tuân theo các quy định trong TCVN 9385 : 2012. 10. Yêu cầu về cấp thoát nước và trang thiết bị vệ sinh 10.1. Thiết kế hệ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012 về Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

quang y tế; TCVN 6869, An toàn bức xạ. Chiếu xạ y tế. Quy định chung; TCVN 6772, Chất lượng nước. Chất thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép; TCVN 7382 : 2004, Chất lượng nước. Nước thải bệnh viện - Tiêu chuẩn thải; TCVN 9385 : 2012(1), Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN9254-1:2012 (ISO 6707-1:2004) về Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9254-1:2012 ISO 6707-1:2004 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - TỪ VỰNG - PHẦN 1: THUẬT NGỮ CHUNG Building and civil engineering - Vocabulary - Part 1: General terms Lời nói đầu TCVN 9254-1 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 6707-1 : 2004 TCVN 9254-1 : 2012 được chuyển đổi từ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11183:2015 (ISO 8587:2006 with amendment 1:2013) về Phân tích cảm quan - Phương pháp luận - Xếp hạng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11183:2015 ISO 8587:2006 WITH AMENDMENT 1:2013 PHÂN TÍCH CẢM QUAN - PHƯƠNG PHÁP LUẬN - XẾP HẠNG Sensory analysis -- Methodology -- Ranking Lời nói đầu TCVN 11183:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 8587:2006 và bản sửa đổi 1:2013; TCVN 11183:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 319:1969 về Phương pháp tính chuyển khối lượng những vật liệu và sản phẩm thấm ướt có độ ẩm thực tế chênh lệch với độ ẩm đã quy định do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 319 - 69 PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHUYỂN KHỐI LƯỢNG NHỮNG VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM THẤM ƯỚT CÓ ĐỘ ẨM THỰC TẾ CHÊNH LỆCH VỚI ĐỘ ẨM ĐÃ QUY ĐỊNH 1. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp tính chuyển khối lượng của các lô hàng đang được bảo quản hay giao đi của những vật liệu và sản phẩm thấm ướt (ở dạng

Ban hành: 27/10/1969

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status