Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 8529:2010 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 799 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 3.139 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 239 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8529:2010 (ISO 3894:2005) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vành bánh xe ô tô thương mại - Phương pháp thử

TCVN8529:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8529:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8529:2010 ISO 3894:2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÀNH BÁNH XE Ô TÔ THƯƠNG MẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ Road vehicles - Wheels/rims for commercial vehicles - Test methods Lời nói đầu TCVN 8529:2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12699:2019 (EN 61373:2010) về Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

TCVN12699:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12699:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - THIẾT BỊ TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - CÁC THỬ NGHIỆM VA ĐẬP VÀ RUNG ĐỘNG Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12355:2018 (ASEAN STAN 17:2010) về Mít quả tươi

TCVN12355:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12355:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12355:2018 ASEAN STAN 17:2010 MÍT QUẢ TƯƠI Jackfruit Lời nói đầu TCVN 12355:2018 hoàn toàn tương đương với ASEAN STAN 17:2010; TCVN 12355:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12210:2018 (ISO/IEC TR 19791:2010) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn hệ thống vận hành

TCVN12210:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12210:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12210:2018 ISO/IEC TR 19791:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - ĐÁNH GIÁ AN TOÀN HỆ THỐNG VẬN HÀNH Information technology - Security techniques - Security assessment of operational systems Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12280:2018 (ISO 10595:2010) về Thảm trải sàn đàn hồi - Miếng trải sàn poly(vinyl clorua) bán mềm dẻo có thành phần vinyl (VCT) - Các yêu cầu giải trí dưới nước

TCVN12280:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12280:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12280:2018 ISO 10595:2010 THẢM TRẢI SÀN ĐÀN HỒI - MIẾNG TRẢI SÀN POLY(VINYL CLORUA) BÁN MỀM DẺO CÓ THÀNH PHẦN VINYL (VCT) - CÁC YÊU CẦU GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Resilient floor coverings - Semi-flexible/vinylcomposition (VCT)

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12281:2018 (ISO 26986:2010) về Thảm trải sàn đàn hồi - Thảm trải sàn Poly (vinyl clorua) giãn nở (có đệm giảm chấn) - Các yêu cầu

TCVN12281:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12281:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12281:2018 ISO 26986:2010 THẢM TRẢI SÀN ĐÀN HỒI - THẢM TRẢI SÀN POLY(VINYL CLORUA) GIÃN NỞ (CÓ ĐỆM GIẢM CHẤN) - CÁC YÊU CẦU Resilient floor coverings - Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN8479:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8479:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8479 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHẢO SÁT MỐI, MỘT SỐ ẨN HỌA VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Technical requirements of servey for abnormalities and termites and termites control for dike and dam Lời nói đầu TCVN 8479

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11980:2017 (ISO 113:2010) về Ổ lăn - Gối đỡ ghép để đỡ ổ lăn - Kích thước bao

TCVN11980:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11980:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11980:2017 ISO 113:2010 Ổ LĂN - GÓI ĐỠ GHÉP ĐỂ ĐỠ Ổ LĂN - KÍCH THƯỚC BAO Rolling bearings - Plummer block housings - Boundary dimensions Lời nói đầu TCVN 11980:2017 hoàn toàn tương đương ISO 113:2010 TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12143:2017 (ISO 2085:2010) về Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm - Kiểm tra tính liên tục của lớp phủ anốt hóa mỏng - Thử bẳng sunfat đồng

TCVN12143:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12143:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12143:2017 ISO 2085:2010 ANỐT HÓA NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - KIỂM TRA TÍNH LIÊN TỤC CỦA LỚP PHỦ ANỐT HÓA MỎNG - THỬ BẰNG SUNFAT ĐỒNG Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin anodic oxidation coatings

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12147:2017 (ISO 2376:2010) về Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm - Xác định điện áp đánh thủng

TCVN12147:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12147:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 12147:2017 ISO 2376:2010 ANỐT HÓA NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - XÁC ĐỊNH ĐIỆN ÁP ĐÁNH THỦNG Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of electric breakdown potential Lời nói đầu TCVN 12147:2017 hoàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12150:2017 (ISO 3211:2010) về Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Đánh giá độ bền chống tạo thành vết nứt do biến dạng của lớp phủ anốt hóa

TCVN12150:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12150:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12150:2017 ISO 3211:2010 ANỐT HÓA NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CHỐNG TẠO THÀNH VẾT NỨT DO BIẾN DẠNG CỦA LỚP PHỦ ANỐT HÓA Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of resistance of anodic oxidation coatings

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12151:2017 (ISO 6581:2010) về Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm - Xác định độ bền so sánh chịu ánh sáng cực tím và nhiệt độ của lớp phủ anốt hóa có màu

TCVN12151:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12151:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12151:2017 ISO 6581:2010 ANỐT HÓA NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN SO SÁNH CHỊU ÁNH SÁNG CỰC TÍM VÀ NHIỆT ĐỘ CỦA LỚP PHỦ ANỐT HÓA CÓ MÀU Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7030:2016 (CODEX STAN 243-2003 Revised 2010) về Sữa lên men

TCVN7030:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7030:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7030:2016 CODEX STAN 243-2003 REVISED 2010 SỮA LÊN MEN Fermented milks Lời nói đầu TCVB 7030:2016 thay thế TCVN 7030:2009 TCVB 7030:2016 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 243-2003, soát xét 2010

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11429:2016 (CAC/GL 75:2010) về Hướng dẫn sử dụng chất hỗ trợ chế biến

TCVN11429:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11429:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11429:2016 CAC/GL 75-2010 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN Guidelines on substances used as processing aids Lời nói đầu TCVN 11429:2016 hoàn toàn tương đương với CAC/GL 75:2010; TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2010 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

TCVN8630:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8630:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8630:2010 NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Boilers - Energy efficiency and test method Lời nói đầu TCVN 8630:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và Bình chịu áp lực biên soạn, Tổng

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11683:2016 (ISO 22390:2010) về Kết cấu gỗ - Gỗ nhiều lớp (LVL) - Tính chất kết cấu

TCVN11683:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11683:2016,***,Nông nghiệp,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11683:2016 ISO 22390:2010 KẾT CẤU GỖ - GỖ NHIỀU LỚP (LVL) - TÍNH CHẤT KẾT CẤU Timber structures - Laminated veneer lumber (LVL) - Structural properties Lời nói đầu TCVN 11683:2016 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6830:2016 (ISO 9698:2010) về Chất lượng nước - Xác định nồng độ hoạt độ triti - Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

TCVN6830:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6830:2016,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6830:2016 ISO 9698:2010 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ TRITI - PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NHẤP NHÁY LỎNG Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation counting method

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11474:2016 (ASTM D4060:2010) về Lớp phủ hữu cơ – Xác định độ chịu mài mòn bằng thiết bị taber

TCVN11474:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11474:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11474:2016 ASTM D4060:2010 LỚP PHỦ HỮU CƠ - XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU MÀI MÒN BẰNG THIẾT BỊ TABER Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber Abraser Lời nói đầu TCVN 11474:2016 do Viện

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12231-1:2018 (IEC 62109-1:2010) về An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống quang điện (PV) - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN12231-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12231-1:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12231-1:2018 IEC 62109-1:2010 AN TOÀN CỦA BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN DÙNG TRONG HỆ THỐNG QUANG ĐIỆN (PV) - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-10:2018 (EN 474-10:2010) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 10: Yêu cầu cho máy đào hào

TCVN11357-10:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11357-10:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11357-10:2018 EN 474-10:2010 MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 10: YÊU CẦU CHO MÁY ĐÀO HÀO Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers Lời nói đầu TCVN 11357-10:2018 hoàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88