Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 8528:2010 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 810 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 3.141 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 241 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8528:2010 (ISO 3006:2005) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vành bánh xe ô tô con sử dụng trên đường - Phương pháp thử

TCVN8528:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8528:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8528:2010 ISO 3006:2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÀNH BÁNH XE Ô TÔ CON SỬ DỤNG TRÊN ĐƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Road vehicles - Passenger car wheels for road use - Test methods Lời nói đầu TCVN 8528:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-2:2013 (ISO 8528-2:2005) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 2: Động cơ

TCVN9729-2:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-2:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-2:2013 ISO 8528-2:2005 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG PHẦN 2: ĐỘNG CƠ Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part 2:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12699:2019 (EN 61373:2010) về Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

TCVN12699:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12699:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - THIẾT BỊ TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - CÁC THỬ NGHIỆM VA ĐẬP VÀ RUNG ĐỘNG Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12355:2018 (ASEAN STAN 17:2010) về Mít quả tươi

TCVN12355:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12355:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12355:2018 ASEAN STAN 17:2010 MÍT QUẢ TƯƠI Jackfruit Lời nói đầu TCVN 12355:2018 hoàn toàn tương đương với ASEAN STAN 17:2010; TCVN 12355:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12210:2018 (ISO/IEC TR 19791:2010) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn hệ thống vận hành

TCVN12210:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12210:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12210:2018 ISO/IEC TR 19791:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - ĐÁNH GIÁ AN TOÀN HỆ THỐNG VẬN HÀNH Information technology - Security techniques - Security assessment of operational systems Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-1:2013 (ISO 8528-1:2005) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tong – Phần 1: Ứng dụng, công suất danh định và tính năng

TCVN9729-1:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-1:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-1:2013 ISO 8528-1:2005 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 1: ỨNG DỤNG, CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH VÀ TÍNH NĂNG Reciprocating internal combustion engine driven alternating

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-3:2013 (ISO 8528-3:2005) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 3: Máy phát điện xoay chiều cho tổ máy phát điện

TCVN9729-3:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-3:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-3:2013 ISO 8528-3:2005 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG PHẦN 3: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU CHO TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN Reciprocating internal combustion engine driven alternating

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-4:2013 (ISO 8528-4:2005) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 4: Tủ điều khiển và tủ đóng cắt

TCVN9729-4:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-4:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-4:2013 ISO 8528-4:2005 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG PHẦN 4: TỦ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỦ ĐÓNG CẮT Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-5:2013 (ISO 8528-5:2005) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 5: Tổ máy phát điện

TCVN9729-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-5:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-5:2013 ISO 8528-5:2005 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG PHẦN 5: TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-6:2013 (ISO 8528-6:2005) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 6: Phương pháp thử

TCVN9729-6:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-6:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-6:2013 ISO 8528-6:2005 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 6: PHƯƠNG PHÁP THỬ Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-7:2013 (ISO 8528-7:1994) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 7: Bảng công bố đặc tính kỹ thuật và thiết kế

TCVN9729-7:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-7:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-7:2013 ISO 8528-7:1994 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 7: BẢNG CÔNG BỐ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ Reciprocating internal combustion engine driven alternating

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-8:2013 (ISO 8528-8:1995) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 8: Yêu cầu và thử nghiệm cho tổ máy phát điện công suất thấp

TCVN9729-8:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-8:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  TCVN 9729-8:2013 ISO 8528-8:1995 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 8: YÊU CẦU VÀ THỬ NGHIỆM CHO TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG SUẤT-THẤP Reciprocating internal combustion engine driven

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-9:2013 (ISO 8528-9:1995) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 9: Đo và đánh giá rung động cơ học

TCVN9729-9:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-9:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-9:2013 ISO 8528-9:1995 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 9: ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ RUNG ĐỘNG CƠ HỌC Reciprocating internal combustion engine driven alternating current

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-10:2013 (ISO 8528-10:1998) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh

TCVN9729-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-10:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-10:2013 ISO 8528-10:1998 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 10: ĐO ĐỘ ỒN TRONG KHÔNG KHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT BAO QUANH Reciprocating internal combustion engine

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-12:2013 (ISO 8528-12:1997) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 12: Cung cấp thiết bị nguồn điện khẩn cấp cho các thiết bị an toàn

TCVN9729-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-12:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-12:2013 ISO 8528-12:1997 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 12: CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN KHẨN CẤP CHO CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN Reciprocating internal combustion engine driven

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12280:2018 (ISO 10595:2010) về Thảm trải sàn đàn hồi - Miếng trải sàn poly(vinyl clorua) bán mềm dẻo có thành phần vinyl (VCT) - Các yêu cầu giải trí dưới nước

TCVN12280:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12280:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12280:2018 ISO 10595:2010 THẢM TRẢI SÀN ĐÀN HỒI - MIẾNG TRẢI SÀN POLY(VINYL CLORUA) BÁN MỀM DẺO CÓ THÀNH PHẦN VINYL (VCT) - CÁC YÊU CẦU GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Resilient floor coverings - Semi-flexible/vinylcomposition (VCT)

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12281:2018 (ISO 26986:2010) về Thảm trải sàn đàn hồi - Thảm trải sàn Poly (vinyl clorua) giãn nở (có đệm giảm chấn) - Các yêu cầu

TCVN12281:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12281:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12281:2018 ISO 26986:2010 THẢM TRẢI SÀN ĐÀN HỒI - THẢM TRẢI SÀN POLY(VINYL CLORUA) GIÃN NỞ (CÓ ĐỆM GIẢM CHẤN) - CÁC YÊU CẦU Resilient floor coverings - Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN8479:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8479:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8479 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHẢO SÁT MỐI, MỘT SỐ ẨN HỌA VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Technical requirements of servey for abnormalities and termites and termites control for dike and dam Lời nói đầu TCVN 8479

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11980:2017 (ISO 113:2010) về Ổ lăn - Gối đỡ ghép để đỡ ổ lăn - Kích thước bao

TCVN11980:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11980:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11980:2017 ISO 113:2010 Ổ LĂN - GÓI ĐỠ GHÉP ĐỂ ĐỠ Ổ LĂN - KÍCH THƯỚC BAO Rolling bearings - Plummer block housings - Boundary dimensions Lời nói đầu TCVN 11980:2017 hoàn toàn tương đương ISO 113:2010 TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12143:2017 (ISO 2085:2010) về Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm - Kiểm tra tính liên tục của lớp phủ anốt hóa mỏng - Thử bẳng sunfat đồng

TCVN12143:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12143:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12143:2017 ISO 2085:2010 ANỐT HÓA NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - KIỂM TRA TÍNH LIÊN TỤC CỦA LỚP PHỦ ANỐT HÓA MỎNG - THỬ BẰNG SUNFAT ĐỒNG Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin anodic oxidation coatings

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88