Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7182:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 510 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 1.383 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 51 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7182:2002 về Đèn mổ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7182:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7182:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7182 : 2002 ĐÈN MỔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Surgery lights - Specifications Lời nói đầu TCVN 7182 : 2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC1 "Thiết bị y tế" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002) về Vòi nước vệ sinh - Van xả áp lực và van bồn tiểu nam đóng tự động PN10

TCVN12495:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12495:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12495:2018 EN 12541:2002 VÒI NƯỚC VỆ SINH - VAN XẢ ÁP LỰC VÀ VAN BỒN TIỂU NAM ĐÓNG TỰ ĐỘNG PN10 Sanitary tapware - Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10 Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12119:2018 (ISO 3633:2002) về Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà - Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

TCVN12119:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12119:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12119:2018 ISO 3633:2002 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ THOÁT NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ CAO) TRONG CÁC TÒA NHÀ - ỐNG VÀ PHỤ TÙNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) Plastics piping systems for soiI

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11895:2017 (EN 235:2002) về Vật liệu dán tường - Thuật ngữ và ký hiệu

TCVN11895:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11895:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11895:2017 EN 235:2002 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG - THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU Wallcoverings - Vocabulary and symbols Lời nói đầu TCVN 11895:2017 hoàn toàn tương đương với EN 235:2002, Wallcoverings - Vocabulary and symbols.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11993:2017 (ISO 604:2002) về Chất dẻo - Xác định tính chất nén

TCVN11993:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11993:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11993:2017 ISO 604:2002 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT NÉN Plastics - Determination of compressive properties Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12132:2017 (ISO 9085:2002) về Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng – Ứng dụng cho các bánh răng dùng trong công nghiệp

TCVN12132:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12132:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12132:2017 ISO 9085:2002 TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG TẢI CỦA BÁNH RĂNG THẲNG VÀ BÁNH RĂNG NGHIÊNG - ỨNG DỤNG CHO CÁC BÁNH RĂNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP Calculation of load capacity of spur and helical gears - Application

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11420:2016 (ISO 770:2002) về Tinh dầu khuynh diệp (Eucalyptus globulus Labill) thô hoặc tinh chế

TCVN11420:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11420:2016,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11420:2016 ISO 770:2002 TINH DẦU KHUYNH DIỆP (EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL) THÔ HOẶC TINH CHẾ Crude or rectified oils of Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus Labill). Lời nói đầu TCVN 11420:2016 hoàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-2:2018 (EN 1186-2:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 2: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng ngâm hoàn toàn

with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test methods for overall migration into olive oil by total immersion Lời nói đầu TCVN 12273-2:2018 hoàn toàn tương đương với EN 1186-2:2002. TCVN 12273-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 166 Dụng cụ bằng đồ gốm sứ và gốm sứ thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-1:2018 (EN 1186-1:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn điều kiện và phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm

TCVN12273-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12273-1:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12273-1:2018 EN 1186-1:2002 VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM CHẤT DẺO - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG THÔI NHIỄM Materials and articles in contact

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-4:2018 (EN 1186-4:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 4: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng sử dụng khoang

TCVN12273-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12273-4:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12273-4:2018 EN 1186-4:2002 VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM CHẤT DẺO - PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG THÔI NHIỄM VÀO DẦU ÔLIU BẰNG SỬ DỤNG KHOANG Materials and articles in contact

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-8:2017 (IEC 60749-8:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 8: Gắn kín

TCVN11344-8:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-8:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-8:2017 IEC 60749-8:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 8: GẮN KÍN Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 8: Sealing Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-10:2017 (IEC 60749-10:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 10: Xóc cơ học

TCVN11344-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-10:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-10:2017 IEC 60749-10:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 10: XÓC CƠ HỌC Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11870-1:2017 (BS-EN 274-1:2002) về Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN11870-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11870-1:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11870-1:2017 BS EN 274-1:2002 PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC CHO THIẾT BỊ VỆ SINH - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements Lời nói đầu TCVN 11870-1:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11870-2:2017 (BS-EN 274-2:2002) về Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 2: Phương pháp thử

TCVN11870-2:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11870-2:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11870-2:2017 BS EN 274-2:2002 PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC CHO THIẾT BỊ VỆ SINH - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ Waste fitting for sanitary appliances - Part 2: Test methods Lời nói đầu TCVN 11870-2:2017 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2002:2008 (ISO 6480 : 1983) về Điều kiện nghiệm thu máy chuốt trong nằm ngang – Kiểm độ chính xác

TCVN2002:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2002:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2002 : 2008 ISO 6480 : 1983 ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU MÁY CHUỐT TRONG NẰM NGANG – KIỂM ĐỘ CHÍNH XÁC Conditions of acceptance for horizontal internal broaching machines – Testing of the accuracy Lời nói đầu TCVN 2002 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10875:2015 (ISO 7914:2002 with amendment 1:2012) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Khe hở và các kích thước tối thiểu của tay cầm

TCVN10875:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10875:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10875:2015 ISO 7914:2002 WITH AMENDMENT 1:2012 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - KHE HỞ VÀ CÁC KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU CỦA TAY CẦM Forestry machinery - Portable chain-saws - Minimum handle clearance and sizes Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10959:2015 (ISO 16622:2002) về Khí tượng học - Phong kế/nhiệt kế dạng sóng âm - Phương pháp thử chấp nhận đo tốc độ gió trung bình

TCVN10959:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10959:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10959:2015 ISO 16622:2002 KHÍ TƯỢNG HỌC - PHONG KẾ/NHIỆT KẾ DẠNG SÓNG ÂM - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHẤP NHẬN ĐO TỐC ĐỘ GIÓ TRUNG BÌNH Meteorology - Sonic anemometers/thermometers - Acceptance test methods for mean wind

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10460:2014 (ISO 17236:2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ giãn

TCVN10460:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10460:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10460:2014 ISO 17236:2002 DA – PHÉP THỬ CƠ LÝ – XÁC ĐỊNH ĐỘ GIÃN Leather – Physical and mechanical tests – Determination of extension set Lời nói đầu TCVN 10460:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 17236:2002

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-2:2017 (IEC 60749-2:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 2: Áp suất không khí thấp

TCVN11344-2:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-2:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-2:2017 IEC 60749-2:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 2: ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ THẤP Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 2: Low air pressure

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-22:2017 (IEC 60749-22:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 22: Độ bền của mối gắn

TCVN11344-22:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-22:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-22:2017 IEC 60749-22:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 22: ĐỘ BỀN CỦA MỐI GẮN Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 22: Bond strength Lời

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83