Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7010-3:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1064 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 7.229 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 504 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7010-3:2002 (ISO 10651-3:1997) về Máy thở dùng trong y tế - Phần 3: Yêu cầu riêng đối với máy thở dùng cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân

TCVN7010-3:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7010-3:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7010-3:2002 ISO 10651-3:1997 MÁY THỞ DÙNG TRONG Y TẾ - PHẦN 3: YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI MÁY THỞ DÙNG CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN Lung ventilators for medical use - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12545-3:2019 (ISO 10101-3:1993) về Khí thiên nhiên - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer - Phần 3: Quy trình đo điện lượng

TCVN12545-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12545-3:2019,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12545-3:2019 ISO 10101-3:1993 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER - PHẦN 3: QUY TRÌNH ĐO ĐIỆN LƯỢNG Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11820-3:2019 về Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 3: Yêu cầu về vật liệu

TCVN11820-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11820-3:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11820-3:2019 CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂN - YÊU CẦU THIẾT KẾ - PHẦN 3: YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU Marine port facilities - Design requirements - Part 3: Requirements for materials Lời nói đầu TCVN 11820-3:2019 được biên soạn dựa

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12482-3:2019 (ISO/IEC 18384-3:2016) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho kiến trúc hướng dịch vụ - Phần 3: Bản thể học kiến trúc hướng dịch vụ

TCVN12482-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12482-3:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12482-3:2019 ISO/IEC 18384-3:2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THAM CHIẾU CHO KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ - PHẦN 3: BẢN THỂ HỌC KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ Information Technology - Reference Architecture for Service

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7010-2:2007 (ISO 10651-2 : 2004) về Máy thở dùng trong y tế - Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu - Phần 2: Máy thở chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân phải thở bằng máy

requirements for basic safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients Lời nói đầu TCVN 7010-2 : 2007 thay thế TCVN 7010-2 : 2002 (ISO 10651-2 : 1996). TCVN 7010-2 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10651-2 : 2004. TCVN 7010-2 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12509-3:2018 về Rừng trồng - Rừng sau thời gian kiến thiết cơ bản - Phần 3: Nhóm loài cây ngập mặn

TCVN12509-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12509-3:2018,***,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12509-3:2018 RỪNG TRỒNG - RỪNG SAU THỜI GIAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN - PHẦN 3: NHÓM LOÀI CÂY NGẬP MẶN Plantation forest - Forest stand after forest formation period - Part 3: Group of mangrove tree species

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12202-3:2018 về Đất, đá quặng apatit và photphorit - Phần 3: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

TCVN12202-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12202-3:2018,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12202-3:2018 ĐẤT, ĐÁ QUẶNG APATIT VÀ PHOTPHORIT - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOTPHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES) Apatite and phosphorite ores - Part 3: Determination

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12342-3:2018 (ISO 16322-3:2005) về Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt - Phần 3: Quần áo dệt thoi và dệt kim

TCVN12342-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12342-3:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12342-3:2018 ISO 16322-3:2005 VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ XOẮN SAU KHI GIẶT PHẦN 3: QUẦN ÁO DỆT THOI VÀ DỆT KIM Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 3: Woven and knitted garments Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12512-3:2018 (ISO 14362-3:2017) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng 4-aminoazobenzen

TCVN12512-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12512-3:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12512-3:2018 ISO 14362-3:2017 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AMIN THƠM GIẢI PHÓNG TỪ CHẤT MÀU AZO - PHẦN 3: PHÁT HIỆN VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẤT MÀU AZO CÓ THỂ GIẢI PHÓNG 4-AMINOAZOBENZEN Textiles - Methods

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7535-3:2018 (ISO 17226-3:2011) về Da - Xác định hàm lượng formaldehyt - Phần 3: Xác định formaldehyt thoát ra từ da

TCVN7535-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7535-3:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7535-3:2018 ISO 17226-3:2011 DA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT THOÁT RA TỪ DA Leather. Chemical determination of formaldehyde content- Part 3: Determination of formaldehyde emissions from

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4396-3:2018 (ISO 9934-3:2015) về Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 3: Thiết bị

TCVN4396-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4396-3:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4396-3:2018 ISO 9934-3:2015 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - THỬ HẠT TỪ - PHẦN 3: THIẾT BỊ Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 3: Equipment Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn TCVN 4396:2018 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12310-3:2018 (ISO 4046-3:2016) về Giấy các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 3: Thuật ngữ về sản xuất giấy

TCVN12310-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12310-3:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12310-3:2018 ISO 4046-3:2016 GIẤY CÁC TÔNG, BỘT GIẤY VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN - TỪ VỰNG - PHẦN 2: THUẬT NGỮ VỀ SẢN XUẤT GIẤY Paper, board, pulps and related terms - Vocabulary - Part 3: Paper-making terminology Lời

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12241-3:2018 (IEC 62660-3:2016) về Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn

TCVN12241-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12241-3:2018,***,Điện - điện tử,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 PIN LITHIUM-ION THỨ CẤP DÙNG ĐỂ TRUYỀN LỰC CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY ĐIỆN - PHẦN 3: YÊU CẦU AN TOÀN Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12187-3:2018 (EN 13451-3:2011 + A3:2016) về Thiết bị bể bơi - Phần 3: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước/khi phục vụ các tính năng vui chơi giải trí dưới nước

TCVN12187-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12187-3:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12187-3:2018 EN 13451-3:2011 WITH AMENDMENT 3:2016 THIẾT BỊ BỂ BƠI - PHẦN 3: YÊU CẦU AN TOÀN CỤ THỂ BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CỬA HÚT, XẢ NƯỚC/KHÍ PHỤC VỤ CÁC TÍNH NĂNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Swimming pool

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12109-3:2018 (ISO 16143-3:2014) về Thép không gỉ thông dụng - Phần 3: Thép dây

TCVN12109-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12109-3:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12109-3:2018 ISO 16143-3:2014 THÉP KHÔNG GỈ THÔNG DỤNG - PHẦN 3: THÉP DÂY Stainless steels for general purposes - Part 3: Wire Lời nói đầu TCVN 12109-3:2018 hoàn toàn tương đương ISO 16143-3:2014. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8242-3:2018 (ISO 4306-3:2016) về Cần trục - Từ vựng - Phần 3: Cần trục tháp

TCVN8242-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8242-3:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8242-3:2018 ISO 4306-3:2016 CẦN TRỤC - TỪ VỰNG - PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes - Vocabulary - Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 8242:2018 thay thế TCVN 8242:2009. TCVN 8242-3:2018 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684-3:2018 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 3: Điều

TCVN10684-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10684-3:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10684-3:2018 CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM -TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG, HẠT GIỐNG - PHẦN 3: ĐIỀU Perennial industrial crops - Standard for seeds and seedlings - Part 3: Cashew Lời nói đầu TCVN 10684-3:2018 do Viện Khoa học Kỹ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12214-3:2018 (ISO/IEC 14888-3:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

TCVN12214-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12214-3:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12214-3:2018 ISO/IEC 14888-3:2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHỮ KÝ SỐ KÈM PHỤ LỤC - PHẦN 3: CÁC CƠ CHẾ DỰA TRÊN LOGARIT RỜI RẠC Information technology - Security techniques - Digital signatures

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83