Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN 7009-1:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 541 công văn

1

Công văn 3353/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc kết quả giám định hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

3353/GSQL-GQ1,Công văn 3353 2018,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Sử dụng kết quả giám định,Hàng hóa nhập khẩu,Xuất xứ hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

2

Công văn 4034/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng thực hiện dự án đầu tư do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

4034/GSQL-GQ1,Công văn 4034,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Nhập khẩu máy móc,Nhập khẩu máy móc thiết bị cũ,Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

3

Công văn 5335/BKHCN-TĐC năm 2016 hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau: 1. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

4

Công văn 520/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

520/GSQL-GQ1,Công văn 520,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng ,Nhập khẩu máy móc,Máy móc đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

5

Công văn 1466/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu hàng hóa áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1466/GSQL-GQ1,Công văn 1466 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Nhập khẩu hàng hóa,Hiệu suất năng lượng tối thiểu,Hàng hóa áp dụng mức hiệu suất ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

6

Công văn 756/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

756/GSQL-GQ1,Công văn 756 2016,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục hải quan,Thực hiện thủ tục hải quan,Phân loại hàng hóa,Hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

7

Công văn 727/GSQL-GQ1 năm 2016 vướng mắc liên quan đến nhập khẩu động cơ điện do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

727/GSQL-GQ1,Công văn 727 2016,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Động cơ điện,Thủ tục thông quan hàng hóa ,vướng mắc nhập khẩu,Hiệu suất năng lượng tối thiểu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2016

8

Công văn 3003/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1. Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL: Nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nội dung và các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các Điều 5, 6, 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2018

9

Công văn 2002/TĐC-QLCLHH xử lý tình huống trong thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng và đánh giá sự phù hợp do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

hướng dẫn nêu trên đã được gửi tới các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đưa lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa chỉ www.tcvn.gov.vn. 2.2. Việc đăng ký kiểm tra: Cơ quan kiểm tra hướng dẫn người nhập khẩu đăng ký kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Nếu

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2010

10

Công văn 479/BNN-KHCN xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: ........................................... Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bổ sung năm 2014 phê duyệt tại Quyết định 129/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/1/2014 (kèm theo), Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

11

Công văn 132/QLCL-CL1 hướng dẫn Thông tư 78/2009/TT-BNNPTNT về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản và Quyết định 3535/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

132/QLCL-CL1,Công văn 132 2010,Lấy mẫu kiểm nghiệm,Lô hàng thủy sản,Công bố danh mục,Chỉ tiêu chỉ định kiểm tra,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2010

12

Công văn 8447/QLD-CL năm 2016 về góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc Dược điển Việt Nam IV) do Cục Quản lý Dược ban hành

định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế phê duyệt, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã tổ chức rà soát, xây dựng dự thảo sửa đổi của 237 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc thuộc Bộ tiêu chuẩn TCVN 1:2009 (Dược điển Việt Nam IV). Thực hiện các quy định hiện hành về thủ tục xây dựng TCVN -

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

13

Công văn 113/QLCL-CL1 cảnh báo về thiết bị tiết kiệm điện do Cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành

09/5/2011 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Trung tâm Kỹ thuật 1); căn cứ TCVN 5699-1; TC 02-2005/CTY-ĐD và kết quả đánh giá của các chuyên gia của Viện Đo lường Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật 1; Xem xét công văn số 071/TKNL-PKT ngày 16/5/2011 của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải trình đánh giá

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2011

14

Công văn 1587/BTNMT-KHCN năm 2019 đôn đốc việc thực hiện Quyết định 1192/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 về ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 của Bộ như sau: 1. Đối với các đơn vị quản lý nhà nước (khối cơ quan Bộ, Thanh tra Bộ

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

15

Công văn 3227/BNN-KHCN công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

và Phát triển nông thôn) TT Tên tiêu chuẩn quốc gia Số hiệu TCVN Chuyển đổi từ 1. Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép TCVN 9137:2012 14TCN 56-88: Thiết kế đập bê tông và bê

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

16

Công văn 248/BXD-KHCN năm 2015 về việc hướng dẫn xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 do Bộ Xây dựng ban hành

TCVN 10304:2014 xuất bản lần 1 khi xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi. Sau khi nghiên cứu, Bộ xây dựng có ý kiến như sau: 1. Trong mục 7.1.11 quy định cho phép tăng giá trị tải trọng tính toán lên 20% khi kiểm tra điều kiện chịu tải của cọc theo đất nền cho tổ hợp tải trọng có kể đến tác động gió hoặc cầu trục (trừ móng trụ đường dây tải

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

17

Công văn 10211/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TCVN về thuốc Bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan được giao đã hoàn thiện việc biên soạn 07 Tiêu chuẩn quốc gia. TT TCVN Mã số hiệu 1 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất MPCA TCVN 12563:2018

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

18

Công văn 143/VP-TH năm 2014 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định 19) v/v áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

19

Công văn 404/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng TCVN 6477:2011 liên quan đến kích thước gạch bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

xem xét văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau: Tại Điều 3 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông” đã có quy định về kích thước cơ bản (chiều rộng, chiều dài và chiều cao) đối với sản phẩm gạch bê tông sử dụng làm vật liệu xây trong công trình xây dựng là (100x400x200) mm (tại điểm 3.3.1 khoản 3.3) và khuyến khích sản

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

20

Công văn 1037/LĐTBXH-VP năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

(tài liệu kèm theo), triển khai thực hiện Công văn số 419/BKHCN-TĐC nêu trên, Bộ yêu cầu: 1. Đối với các đơn vị chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cần nghiên cứu xây dựng, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Riêng 2 đơn vị là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Bảo trợ xã hội phải khẩn trương xây dựng, áp dụng theo

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61