Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7009-1:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1779 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 7.590 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 542 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-1:2002 (ISO 9703-1:1992) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 1: Tín hiệu báo động bằng hình ảnh

TCVN7009-1:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7009-1:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường TCVN 7009-1:2002 (ISO 9703-1:1992) TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG TRONG CHĂM SÓC GÂY MÊ VÀ HÔ HẤP - PHẦN 1: TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG BẰNG HÌNH ẢNH Anaesthesia and respiratory care alarm signals - Part 1: Visual alarm signals Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-2:2002 (ISO 9703-2:1994) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 2: Tín hiệu báo động bằng âm thanh

TCVN 7009-1:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-1:1992. TCVN 7009-2:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-2:1994. TCVN 7009-3:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-3:1998. TCVN 7009-1¸3:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 “Thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-3:2002 (ISO 9703-3:1998) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 3: Hướng dẫn ứng dụng các báo động

Lời nói đầu TCVN 7009-1:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-1:1992. TCVN 7009-2:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-2:1994. TCVN 7009-3:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-3:1998. TCVN 7009-1¸3:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 “Thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11870-1:2017 (BS-EN 274-1:2002) về Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN11870-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11870-1:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11870-1:2017 BS EN 274-1:2002 PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC CHO THIẾT BỊ VỆ SINH - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements Lời nói đầu TCVN 11870-1:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12557-1:2019 (ISO 13012-1:2009) về Ổ lăn - Phụ tùng của ổ trượt bi chuyển động thẳng - Phần 1: Kích thước bao và dung sai cho loạt 1 và 3

TCVN12557-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12557-1:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12557-1:2019 ISO 13012-1:2009 Ổ LĂN – PHỤ TÙNG CỦA Ổ TRƯỢT BI CHUYỂN ĐỘNG THẲNG – PHẦN 1: KÍCH THƯỚC BAO VÀ DUNG SAI CHO CÁC LOẠT 1 VÀ 3 Rolling bearings - Accessories for sleeve type linear ball bearings - Part

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12555-1:2019 (ISO 12090-1:2011) về Ổ lăn - Bộ phận dẫn hướng trên ray định hình của ổ lăn chuyển động thẳng - Phần 1: Kích thước bao và dung sai cho các loạt 1,2 và 3

TCVN12555-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12555-1:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12555-1:2019 ISO 12090-1:2011 Ổ LĂN - BỘ PHẬN DẪN HƯỚNG TRÊN RAY ĐỊNH HÌNH CỦA Ổ LĂN CHUYỂN ĐỘNG THẲNG – PHẦN 1: KÍCH THƯỚC BAO VÀ DUNG SAI CHO CÁC LOẠT 1, 2 VÀ 3 Rolling bearings - Profiled rail guide for linear

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12545-1:2019 (ISO 10101-1:1993) về Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN12545-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12545-1:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12545-1:2019 ISO 10101-1:1993 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 1: Introduction

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12046-1:2019 (ISO 6326-1:2007) về Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 1: Giới thiệu chung

TCVN12046-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12046-1:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12046-1:2019 ISO 6326-1:2007 KHÍ THIÊN NHIÊN- XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH - PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 1: General introduction Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12604-1:2019 về Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN12604-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12604-1:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12604-1:2019 KẾT CẤU BẢO VỆ BỜ BIỂN - CẤU KIỆN KÈ BÊ TÔNG CỐT SỢI POLYME ĐÚC SẴN - PHẦN 1: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Coastal protection structures - Precast polymer fiber- reinforced concrete embankment member - Part 1

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) về Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn Coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng áp dụng cho nước có số lượng vi khuẩn thấp

TCVN6187-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6187-1:2019,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6187-11:2019 ISO 9308-1:2014 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM ESCHERICHIA COLI VÀ VI KHUẨN COLIFORM - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP LỌC MÀNG ÁP DỤNG CHO NƯỚC CÓ SỐ LƯỢNG VI KHUẨN THẤP Water quality - Enumeration

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12482-1:2019 (ISO/IEC 18384-1:2016) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho kiến trúc hướng dịch vụ - Phần 1: Thuật ngữ và khái niệm cho kiến trúc hướng dịch vụ

TCVN12482-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12482-1:2019,***,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12482-1:2019 ISO/IEC 18384-1:2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THAM CHIẾU CHO KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ - PHẦN 1: THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM CHO KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ Information technology - Reference

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-1:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép chữ U

TCVN7571-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-1:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-1:2019 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 1: THÉP GÓC CẠNH ĐỀU Hot-rolled steel sections - Part 1: Equal - leg angles Lời nói đầu TCVN 7571-1:2019 thay thế TCVN 7571-1:2006 (ISO 657-1:1989) và TCVN 7571-5:2006 (ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12701-1:2019 (IEC 60494-1:2013) về Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao

TCVN12701-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12701-1:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12701 - 1 : 2019 IEC 60494 - 1 : 2013 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - THIẾT BỊ GOM ĐIỆN - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: THIẾT BỊ GOM ĐIỆN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO Railway applications -

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

15

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-1:2018 (EN 1186-1:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn điều kiện và phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm

TCVN12273-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12273-1:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12273-1:2018 EN 1186-1:2002 VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM CHẤT DẺO - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG THÔI NHIỄM Materials and articles in contact

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6781-1-1:2017 (IEC 61215-1-1:2016) về Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế phê duyệt kiểu - Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic

TCVN6781-1-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6781-1-1:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6781-1-1:2017 IEC 61215-1-1:2016 MÔĐUN QUANG ĐIỆN (PV) MẶT ĐẤT -CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ PHÊ DUYỆT KIỂU - PHẦN 1-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THỬ NGHIỆM MÔĐUN QUANG ĐIỆN (PV) TINH THỂ SILIC Terrestrial photovoltaic (PV)

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11990-1:2017 (IEC 5414-1:2002) về Ống kẹp dao (Ống kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát - Phần 1: Kích thước của hệ dẫn động chuôi dao

TCVN11990-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11990-1:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11990-1:2017 IEC 5414-1:2002 ỐNG KẸP DAO (ỐNG KẸP DAO PHAY CHUÔI TRỤ) VỚI VÍT KẸP CHẶT DÙNG CHO CÁC DAO CHUÔI TRỤ CÓ MẶT VÁT - PHẦN 1: KÍCH THƯỚC CỦA HỆ DẪN ĐỘNG CHUÔI DAO Tool chucks (end mill holders) with clamp screws

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12509-1:2018 về Rừng trồng - Rừng sau thời gian kiến thiết cơ bản - Phần 1: Nhóm loài cây sinh trưởng nhanh

TCVN12509-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12509-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12509-1:2018 RỪNG TRỒNG - RỪNG SAU THỜI GIAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN - PHẦN 1: NHÓM LOÀI CÂY SINH TRƯỞNG NHANH Plantation forest - Forest stand after forest formation period - Part 1: Group of fast growing

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4806-1:2018 (ISO 6495-1:2015) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng clorua hòa tan trong nước - Phần 1: Phương pháp chuẩn độ

TCVN4806-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4806-1:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4806-1:2018 ISO 6495-1:2015 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORUA HÒA TAN TRONG NƯỚC – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Animal feeding stuff - Determination of water-soluble chlorides content - Part 1

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83