Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6595:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 415 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 1.808 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 94 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6595:2000 về Máy X quang chẩn đoán thông thường - Khối tạo cao thế, bóng phát tia X, bộ giới hạn chùm tia - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6595 : 2000 MÁY X-QUANG CHẨN ĐOÁN THÔNG THƯỜNG - KHỐI TẠO CAO THẾ, BÓNG PHÁT TIA X, BỘ GIỚI HẠN CHÙM TIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT X-ray diagnostic radiography and fluoroscopy - Generator, X-ray tube, collimator - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 6595 : 2000 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11882:2017 (ISO 3214:2000) về Tinh dầu màng tang (Litsea cubeba Pers)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11882:2017 ISO 3214:2000 TINH DẦU MÀNG TANG (LITSEA CUBEBA PERS) Oil of Litsea cubeba (Litsea cubeba Pers.) Lời nói đầu TCVN 11882:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 3214:2000; TCVN 11882:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12130:2017 (ISO 13545:2000) về Tinh quặng chì sulfua - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp chuẩn độ EDTA sau khi phân hủy bằng axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12130:2017 ISO 13545:2000 TINH QUẶNG CHÌ SULFUA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ EDTA SAU KHI PHÂN HUỶ BẰNG AXIT Lead sulfide contentrates - Determination of lead content - EDTA titration method after acid digestion Lời nói đầu TCVN 12130:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11439:2016 (ISO 15793:2000) về Tấm lõi lúa mì cứng - Xác định phần lọt qua sàng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11439:2016 ISO 15793:2000 TẤM LÕI LÚA MÌ CỨNG - XÁC ĐỊNH PHẦN LỌT QUA SÀNG Durum wheat semolinas - Determination of the undersize fraction Lời nói đầu TCVN 11439:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 15793:2000; TCVN 11439:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11302:2016 về Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT - 2000 - Yêu cầu chất lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11302:2016 DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH STREAMING TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT IMT-2000 - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Streaming video service on the IMT-2000 puplic land mobile network - Quality of service requirements Lời nói đầu TCVN 11302:2016 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-5:2017 (ISO/IEC 15444-5:2015) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mềm tham chiếu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11777-5:2017 ISO/IEC 15444-5:2015 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - PHẦN MỀM THAM CHIẾU Information technology - JPEG 2000 image coding system - Reference software Lời nói đầu TCVN 11777-5:2017 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 15444-5:2015. TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11901-2:2017 (ISO 2426-2:2000) về Gỗ dán - Phân loại theo ngoại quan bề mặt - Phần 2: Gỗ cứng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11901-2:2017 ISO 2426-2:2000 GỖ DÁN - PHÂN LOẠI THEO NGOẠI QUAN BỀ MẠT - PHẦN 2: GỖ CỨNG Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood Lời nói đầu TCVN 11901-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 2426-2:2000. TCVN 11901-2:2017 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11901-3:2017 (ISO 2426-3:2000) về Gỗ dán - Phân loại theo ngoại quan bề mặt - Phần 3: Gỗ mềm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11901-3:2017 ISO 2426-3:2000 GỖ DÁN - PHÂN LOẠI THEO NGOẠI QUAN BỀ MẶT - PHẦN 3: GỖ MỀM Plywood - Classification by surface appearance - Part 3: Softwood Lời nói đầu TCVN 11901-3:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 2426-3:2000. TCVN 11901-3:2017 do Ban Kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11901-1:2017 (ISO 2426-1:2000) về Gỗ dán - Phân loại theo ngoại quan bề mặt - Phần 1: Nguyên tắc chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11901-1:2017 ISO 2426-1:2000 GỖ DÁN - PHÂN LOẠI THEO NGOẠI QUAN BỀ MẶT - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG Plywood - Classification by surface appearance - Part 1: General Lời nói đầu TCVN 11901-1:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 2426-1:2000. TCVN 11901-1:2017 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-2:2017 (ISO 11064-2:2000) về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 2: Nguyên tắc bố trí các tổ hợp điều khiển

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12108-2:2017 ISO 11064-2:2000 THIẾT KẾ ECGÔNÔMI CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN - PHẦN 2: NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ CÁC TỔ HỢP ĐIỀU KHIỂN Ergonomic design of control centres - Part 2: Principles for the arrangement of control suites Lời nói đầu TCVN 12108-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-1:2017 (ISO 11064-1:2000) về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế các trung tâm điều khiển

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12108-1:2017 ISO 11064-1:2000 THIẾT KẾ ECGÔNÔMI CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN Ergonomic design of control centres - Part 1: Principles for the design of control centres Lời nói đầu TCVN 12108-1:2017 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-9:2017 (with amendment 5:2014) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Các công cụ tương tác, giao thức và API

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11777-9:2017 WITH AMENDMENT 5:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC, GIAO THỨC VÀ API Information technology - JPEG 2000 image coding system - Interactivity tools, APIs and protocols Lời nói đầu TCVN 11777-9:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-10:2017 (ISO/IEC 15444-10:2011) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11777-10:2017 ISO/IEC 15444-10:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - PHẦN MỞ RỘNG ĐỐI VỚI DỮ LIỆU BA CHIỀU Information technology - JPEG 2000 image coding system: Extensions for three-dimensional data Lời nói đầu TCVN 11777-10:2017 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10899-2-1:2017 (IEC 60320-2-1:2000) về Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự - Phần 2-1: Bộ nối nguồn của máy khâu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10899-2-1:2017 IEC 60320-2-1:2000 BỘ NỐI NGUỒN DÙNG CHO THIẾT BỊ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CHUNG TƯƠNG TỰ - PHẦN 2-1: BỘ NỐI NGUỒN CỦA MÁY KHÂU Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers Lời nói đầu TCVN 10899-2-1:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10803:2015 (ISO 14146:2000) về Bảo vệ bức xạ - Các tiêu chí và giới hạn năng lực thực hiện cho việc đánh giá định kỳ nhà cung cấp liều kế cá nhân đo bức xạ gamma và tia X

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10803:2015 ISO 14146:2000 BẢO VỆ BỨC XẠ - CÁC TIÊU CHÍ VÀ GIỚI HẠN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ NHÀ CUNG CẤP LIỀU KẾ CÁ NHÂN ĐO BỨC XẠ GAMMA VÀ TIA X Radiation protection - Criteria and performance limits for the periodic evaluation of processors of personal dosemeters

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10722:2015 (ISO/TR 15768:2000) về Đo vận tốc chất lỏng trong kênh hở - Thiết kế, lựa chọn và sử dụng đồng hồ đo dòng kiểu điện từ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10722:2015 ISO/TR 15768:2000 ĐO VẬN TỐC CHẤT LỎNG TRONG KÊNH HỞ - THIẾT KẾ, LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO DÒNG KIỂU ĐIỆN TỪ Measurement of liquid velocity in open channels - Design, selection and use of electromagnetic current meters Lời nói đầu TCVN 10722:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-6:2017 (ISO 6974-6:2000) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 6: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon C1 đến C8 sử dụng ba cột mao quản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12047-6:2017 ISO 6974-6:2000 KHÍ THIÊN NHIÊN. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KÈM THEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ. PHẦN 6: XÁC ĐỊNH HYDRO, HELI, OXY, NITƠ, CACBON DIOXIT VÀ CÁC HYDROCACBON C1 ĐẾN C8 SỬ DỤNG BA CỘT MAO QUẢN Natural gas - Determination of composition and associated

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-3:2017 (ISO 6974-3:2000) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần với độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 3: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon lên đến C8 sử dụng hai cột nhồi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12047-3:2017 ISO 6974-3:2000 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VỚI ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KÈM THEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH HYDRO, HELI, OXY, NITƠ, CACBONDIOXIT VÀ CÁC HYDROCACBON LÊN ĐẾN C8 SỬ DỤNG HAI CỘT NHỒI Natural gas - Determination of composition and associated

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-4:2017 (ISO 6974-4:2000) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 4: Xác định nitơ, cacbon dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và C6+ đối với hệ thống đo phòng thử nghiệm và đo trực tuyến sử dụng hai cột

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12047-4:2017 ISO 6974-4:2000 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KÈM THEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH NITƠ, CACBON DIOXIT VÀ CÁC HYDROCACBON C1 ĐẾN C5 VÀ C6+ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐO PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ ĐO TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG HAI CỘT Natural gas -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10480:2014 (ISO 18609:2000) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chất không xà phòng hóa - Phương pháp chiết bằng hexan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10480 : 2014 ISO 18609:2000 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH CHẤT KHÔNG XÀ PHÒNG HÓA - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT BẰNG HEXAN Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsapointiable matter - Method using hexan extration Lời nói đầu TCVN 10480:2014 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16