Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6595:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 432 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 1.985 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 99 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6595:2000 về Máy X quang chẩn đoán thông thường - Khối tạo cao thế, bóng phát tia X, bộ giới hạn chùm tia - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6595:2000,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6595:2000,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6595 : 2000 MÁY X-QUANG CHẨN ĐOÁN THÔNG THƯỜNG - KHỐI TẠO CAO THẾ, BÓNG PHÁT TIA X, BỘ GIỚI HẠN CHÙM TIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT X-ray diagnostic radiography and fluoroscopy - Generator, X-ray tube,

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12282:2018 (ISO 1957:2000) về Thảm trải sàn dệt máy - Chọn và cắt mẫu thử cho phép thử vật lý

TCVN12282:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12282:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12282:2018 ISO 1957:2000 THẢM TRẢI SÀN DỆT MÁY - CHỌN VÀ CẮT MẪU THỬ ĐỐI VỚI PHÉP THỬ VẬT LÝ Machine-made textile floor coverings - Selection and cutting of specimens for physical tests Lời nói đầu TCVN 12282:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12332:2018 (ISO 2875:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử phun nước

TCVN12332:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12332:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12332:2018 ISO 2875:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ PHUN NƯỚC Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Water-spray test Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12327:2018 (ISO 2233:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy đủ hoàn chỉnh - Điều hòa để thử

TCVN12327:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12327:2018,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12327:2018 ISO 2233:2000 BAO B� - BAO B� V� ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN Đ� ĐIỀN ĐẦY, HO�N CHỈNH - ĐIỀU H�A ĐỂ THỬ Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Conditioning for testing Lời n�i đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12325:2018 (EN 143:2000) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phin lọc bụi - Yêu cầu, phương pháp thử, ghi nhãn

TCVN12325:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12325:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12325:2018 EN 143:2000 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP – PHIN LỌC BỤI – YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP THỬ, GHI NHÃN Respiratory protective devices – Particle filters – Requirements, testing, marking Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12331:2018 (ISO 2873:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử áp suất thấp

TCVN12331:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12331:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12331:2018 ISO 2873:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ ÁP SUẤT THẤP Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Low pressure test Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12329:2018 (ISO 2244:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử va đập theo phương ngang

TCVN12329:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12329:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12329:2018 ISO 2244:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ VA ĐẬP THEO PHƯƠNG NGANG Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Horizontal impact tests

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12328:2018 (ISO 2234:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử xếp chồng bằng tải trọng tĩnh

TCVN12328:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12328:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12328:2018 ISO 2234:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ XẾP CHỒNG BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Stacking tests using a

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12245:2018 (ISO 14965:2000) về Chất lượng không khí - Xác định tổng các hợp chất hữu cơ không chứa metan - Phương pháp làm giàu sơ bộ bằng đông lạnh và detector ion hóa ngọn lửa trực tiếp

TCVN12245:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12245:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12245:2018 ISO 14965:2000 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - XÁC ĐỊNH TỔNG CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA METAN - PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU SƠ BỘ BẰNG ĐÔNG LẠNH VÀ DETECTOR ION HÓA NGỌN LỬA TRỰC TIẾP Air quality - Determination

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11882:2017 (ISO 3214:2000) về Tinh dầu màng tang (Litsea cubeba Pers)

TCVN11882:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11882:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11882:2017 ISO 3214:2000 TINH DẦU MÀNG TANG (LITSEA CUBEBA PERS) Oil of Litsea cubeba (Litsea cubeba Pers.) Lời nói đầu TCVN 11882:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 3214:2000; TCVN 11882:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12130:2017 (ISO 13545:2000) về Tinh quặng chì sulfua - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp chuẩn độ EDTA sau khi phân hủy bằng axit

TCVN12130:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12130:2017,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12130:2017 ISO 13545:2000 TINH QUẶNG CHÌ SULFUA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ EDTA SAU KHI PHÂN HUỶ BẰNG AXIT Lead sulfide contentrates - Determination of lead content - EDTA titration

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11439:2016 (ISO 15793:2000) về Tấm lõi lúa mì cứng - Xác định phần lọt qua sàng

TCVN11439:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11439:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11439:2016 ISO 15793:2000 TẤM LÕI LÚA MÌ CỨNG - XÁC ĐỊNH PHẦN LỌT QUA SÀNG Durum wheat semolinas - Determination of the undersize fraction Lời nói đầu TCVN 11439:2016 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-8:2018 (ISO/IEC 15444-8:2004 with amendment 1:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa ảnh JPEG 2000 - Bản mật JPEG 2000

TCVN11777-8:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-8:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-8:2018 ISO/IEC 15444-8:2007 WITH AMENDMENT 1:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BẢO MẬT JPEG 2000 Information technology - JPEG 2000 image coding system - Security issues

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-13:2018 (ISO/IEC 15444-13:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vào

TCVN11777-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-13:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-13:2018 ISO/IEC 15444-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BỘ MÃ HÓA JPEG 2000 MỨC ĐẦU VÀO Information technology - JPEG 2000 image coding system - An entry level JPEG 2000

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11302:2016 về Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT - 2000 - Yêu cầu chất lượng

TCVN11302:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11302:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11302:2016 DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH STREAMING TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT IMT-2000 - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Streaming video service on the IMT-2000 puplic land mobile network - Quality of service requirements Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12313-1:2018 (ISO 15360-1:2000) về Bột giấy tái chế - Ước lượng chất dính và chất dẻo - Phần 1: Phương pháp quan sát bằng mắt thường

TCVN12313-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12313-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12313-1:2018 ISO 15360-1:2000 BỘT GIẤY TÁI CHẾ - ƯỚC LƯỢNG CHẤT DÍNH VÀ CHẤT DẺO PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG Recycled pulps - Estimation of stickies and plastics - Part 1: Visual method Lời nói

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-11:2018 (ISO/IEC 15444-11:2007 With Amendment 1:2013) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Mạng không dây

TCVN11777-11:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-11:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-11:2018 ISO/IEC 15444-11:2007 WITH AMENDMENT 1:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - MẠNG KHÔNG DÂY Information technology - JPEG 2000 image coding system - Wireless

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-6:2018 (ISO/IEC 15444-6:2013) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Định dạng tệp hình ảnh phức hợp

TCVN11777-6:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-6:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-6:2018 ISO/IEC 15444-6:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG2000 - ĐỊNH DẠNG TỆP HÌNH ẢNH PHỨC HỢP Information technology - JPEG 2000 image coding system - Compound image file format

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-2:2018 (ISO/IEC 15444-2:2004 with amendment 2:2006, 3:2015, 4:2015) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa ảnh JPEG 2000 - Phần mở rộng

TCVN11777-2:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-2:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-2:2018 ISO/IEC 15444-2:2004 WITH AMENDMENT 2:2006 WITH AMENDMENT 3:2015 WITH AMENDMENT 4:2015 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA ẢNH JPEG 2000 - PHẦN MỞ RỘNG Information technology - JPEG

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12247-1:2018 (ISO 16017-1:2000) về Không khí trong nhà, không khí xung quanh và không khí nơi làm việc - Lấy mẫu và phân tích các hợp chất hữu cơ bay hơi bằng ống hấp phụ/giải hấp nhiệt/sắc ký khí mao quản - Phần 1: Lấy mẫu bằng bơm

TCVN12247-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12247-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12247-1:2018 ISO 16017-1:2000 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ, KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ KHÔNG KHÍ NƠI LÀM VIỆC - LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI BẰNG ỐNG HẤP PHỤ/GIẢI HẤP NHIỆT/ SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN - PHẦN 1:

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83