Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 5508:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2300 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 2.273 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 165 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:2009 về Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air - Microclimate requirements and method for measurement Lời nói đầu TCVN 5508 : 2009 thay thế TCVN 5508 : 1991. TCVN 5508 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10475:2014 (ISO 5508:1990) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Phân tích metyl este của các axit béo bằng sắc kí khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10475:2014 ISO 5508:1990 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - PHÂN TÍCH METYL ESTE CỦA CÁC AXIT BÉO BẰNG SẮC KÝ KHÍ Animal and vegetable fats and oils - Analysis by gas chromatography of methyl esters of fatty acids Lời nói đầu TCVN 10475:2014 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:1991 về không khí vùng làm việc vi khí hậu - Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5508-1991 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC VI KHÍ HẬU GIÁ TRỊ CHO PHÉP, PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5508-1991 do Viện Y học Lao động, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/QĐ

Ban hành: 17/09/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN4653-2:2009 (ISO 2597-2:2008) về Quặng sắt- Xác định tổng hàm lượng sắt- Phần 2: Phương pháp chuẩn độ sau khi khử bằng titan (III) clorua

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4653-2:2009 ISO 2597-2:2008 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG SẮT - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ SAU KHI KHỬ BẰNG TITAN (III) CLORUA Iron ores - Determination of total iron content - Part 2: Titrimetric methods after titanium(III) chloride reduction Lời nói đầu TCVN 4653-2 :

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11529:2016 (ISO 10547:2009) về Dây xơ polyeste - Cấu tạo dây bện hai lớp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11529:2016 ISO 10547:2009 DÂY XƠ POLYESTE - CẤU TẠO DÂY BỆN HAI LỚP Polyester fibre ropes - Double braid construction Lời nói đầu TCVN 11529:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 10547:2009. ISO 10547:2009 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015 với bố cục và nội dung không

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11530:2016 (ISO 10554:2009) về Dây xơ polyamit - Cấu tạo dây bện hai lớp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11530:2016 ISO 10554:2009 DÂY XƠ POLYAMIT- CẤU TẠO DÂY BỆN HAI LỚP Polyamide fibre ropes - Double braid construction Lời nói đầu TCVN 11530:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 10554:2009. ISO 10554:2009 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015 với bố cục và nội dung không

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11532:2016 (ISO 10572:2009) về Dây xơ polyolefin hỗn hợp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11532:2016 ISO 10572:2009 DÂY XƠ POLYOLEFIN HỖN HỢP Mixed polyolefin fibre ropes Lời nói đầu TCVN 11532:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 10572:2009. ISO 10572:2009 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN 11532:2016 do Ban

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11531:2016 (ISO 10556:2009) về Dây xơ hai thành phần polyeste/polyolefin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11531:2016 ISO 10556:2009 DÂY XƠ HAI THÀNH PHẦN POLYESTE/POLYOLEFIN Fibre ropes of polyester/polyolefin dual fibres Lời nói đầu TCVN 11531:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 10556:2009. ISO 10556:2009 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015 với bố cục và nội dung không

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11581:2016 (ISO 4720:2009) về Tinh dầu - Tên gọi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11581:2016 ISO 4720:2009 TINH DẦU - TÊN GỌI Essential oils - Nomenclature Lời nói đầu TCVN 11581:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 4720:2009; TCVN 11581:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11385:2016 (ISO/IEC 19792:2009) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn sinh trắc học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11385:2016 ISO/IEC 19792:2009 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SINH TRẮC HỌC Information technology - Evaluation methodology for environmental influence in biometric system performance Lời nói đầu TCVN 11385:2016 hoàn toàn tương đương ISO/IEC

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11682:2016 (CAC/RCP 57-2004 with amendment 2009) về Quy phạm thực hành vệ sinh đối với sữa và sản phẩm sữa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11682:2015 CAC/RCP 57-2004 WITH AMENDMENT 2009 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA Code of hygienic practice for milk and milk products Lời nói đầu TCVN 11682:2016 tương đương với CAC/RCP 57-2004, sửa đổi 2009, có sửa đổi biên tập ở Điều 1, Điều 2 và các Phụ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11622:2016 (ISO 29681:2009) về Giấy các tông và bột giấy - Xác định pH dịch chiết bằng nước muối

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11622:2016 ISO 29681:2009 GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH PH DỊCH CHIẾT BẰNG NƯỚC MUỐI Paper, board and pulps - Determination of pH of salted water extracts Lời nói đầu TCVN 11622:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 29681:2009. TCVN 11622:2016 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11768:2017 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thảo quả

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11768:2017 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG THẢO QUẢ Forest tree cultivars - Amomum aromaticum roxb Lời nói đầu TCVN 11768:2017 do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11766:2017 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mắc ca

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11766:2017 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG MẮC CA Forest tree cultivars - Macadamia Lời nói đầu TCVN 11766:2017 do Tổng cục Lâm nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11392:2017 về Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa

sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung nếu có. - TCVN 5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa; - TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11165:2015 (ISO/IEC 7810:2003 with amendent 1:2009 and amendent 2:2012) về Thẻ định danh - Đặc tính vật lý

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11165:2015 ISO/IEC 7810:2003 WITH AMENDMENT 1:2009 AND AMENDMENT 2:2012 THẺ ĐỊNH DANH - ĐẶC TÍNH VẬT LÝ Identification cards - Physical characteristics Lời nói đầu TCVN 11165:2015 (ISO/IEC 7810:2003 with Amd 1:2009, and Amd 2:2012) hoàn toàn tương đương với ISO 7810:2003 và

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11272:2015 (ISO 10957:2009) về Thông tin và tư liệu – Chỉ số bản nhạc tiêu chuẩn quốc tế (ISMN)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11272:2015 ISO 10957:2009 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - CHỈ SỐ BẢN NHẠC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (ISMN) Information and documentation - International standard music number (ISMN) Lời nói đầu TCVN 11272:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 10957:2009; TCVN 11272:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10711:2015 (ISO 28198:2009) về Dầu, mỡ thực vật - Xác định hàm lượng chất không tan trong toluen

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10711:2015 ISO 28198:2009 DẦU, MỠ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔNG TAN TRONG TOLUEN Vegetable fats and oils – Determination of toluene insoluble matter Lời nói đầu TCVN 10711:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 28198:2009; TCVN 10711:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10714:2015 (ISO 11053:2009) về Dầu, mỡ thực vật - Xác định đương lượng bơ cacao trong sôcôla sữa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10714:2015 ISO 11053:2009 DẦU, MỠ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH ĐƯƠNG LƯỢNG BƠ CA CAO TRONG SÔCÔLA SỮA Vegetable fats and oils – Determination of cocoa butter equivalents in milk chocolate Lời nói đầu TCVN 10714 :2015 hoàn toàn tương đương với ISO 11053:2009; TCVN 10714:2015 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status