Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4530:2011 Cửa hàng xăng dầu- Yêu cầu thiết kế "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 291 văn bản

1

Thông tư 47/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

d) Van thở của cửa hàng xăng dầu phải có hệ thống chống sét đánh thẳng riêng hoặc phải nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống chống sét đánh thẳng chung của cửa hàng. Điều 10. Hệ thống điện 1. Các yêu cầu về an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334 : 2007. 2.

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

2

Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành

TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. c) TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. d) TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn. Chương II QUY

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

3

Quyết định 1247/QĐ-CHHVN năm 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở Cảng du thuyền - Yêu cầu thiết kế do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

trình - Yêu cầu thiết kế. 2.4. TCVN 4530:2011, Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế. 2.5. TCVN 5574-2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 2.6. TCVN 9346-2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. 2.7. 22TCN 207-92, Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

4

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 và mã số QCVN: 01/2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 về Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế, xác định cần phải đầu tư nâng cấp như thế nào cho phù hợp theo quy định. Hướng dẫn doanh nghiệp thực

Ban hành: 31/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

5

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2012 về quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo quy định. Các xà lan xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là nhằm nhu cầu cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện đường thủy. Vì vậy, nghiêm cấm các xà lan kinh doanh xăng dầu kéo dây lên cặp bến trên bờ để bơm rót nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới đường bộ

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

6

Quyết định 1755/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 6 đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035” do Bộ Công Thương ban hành

4530-2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế) và các tiêu chuẩn khác liên quan. 4.2. Quy hoạch các cửa hàng a) Giai đoạn 2016 - 2020 - Công nhận 75 cửa hàng xăng dầu hiện có (Danh sách các cửa hàng xăng dầu được tồn tại trong quy hoạch tại Phụ lục số 1); - Giải tỏa 03 cửa hàng hiện có không đảm bảo các tiêu chí về quy mô, Khoảng

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

7

Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch đấu nối đường dẫn các cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. II. Nguyên tắc quản lý quy hoạch: 1. Đối với các vị trí cửa hàng xăng dầu có trong thỏa thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tổ chức giao thông theo hình thức đồng mức đảm bảo theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế. 2. Đối với các cửa hàng xăng

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

8

Quyết định 2331/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. - TCVN 2622 Thiết kế phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng xăng dầu. - TCVN 5307 : 2002 Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế. - TCVN 5684-2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung. - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

9

Kế hoạch 2584/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025

hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: - Nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và định hướng quy hoạch đã đề ra, thiết lập hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo tính hợp lý giữa phát triển số lượng và quy mô, chú trọng đến yêu cầu tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

10

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

số 11/2013/TT-BCT, ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01: 2013/BCT. 2. Sửa đổi quy định về yêu cầu thiết kế kỹ thuật cửa hàng hiện nay thực hiện thống nhất theo TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế và QCVN 07: 2010/BXD về các

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

11

Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030

chuẩn Việt Nam TCVN 4530:2011 cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1065/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2011 và các quy định hiện hành khác; - Thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư. Không bố trí cửa hàng xăng

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

12

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh

không quy định. Việc sửa chữa, nâng cấp xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn Phòng cháy Chữa cháy theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 (ngoại trừ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 2

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

13

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025

theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. - Tuân thủ những quy định thuộc các văn bản sau: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530-2011 - Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế; QCVN 07: 2010/BXD-Chương 6: Hệ thống các công trình cấp xăng dầu

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

14

Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2012 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020

trường. Việc xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại vị trí mới phải đảm bảo theo đúng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4530:2011 về cửa hàng xăng dầuyêu cầu thiết kế. Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm: Quản lý Quy hoạch, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện đúng theo Quy hoạch đã được phê

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

15

Quyết định 6505/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Quy hoạch phát triển bến bãi vận tải hàng hóa đường bộ liên tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. D. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về Cửa hàng xăng dầu. - Tiêu chuẩn TCVN-4530-2011: Cửa hàng xăng dầu-Yêu cầu thiết kế. - Tiêu chuẩn TCVN-5307-2009: Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ-Yêu cầu thiết

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

16

Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch: Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020

phòng cháy chữa cháy: Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn thiết kế quốc gia (TCVN 4530:2011 cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế) và phải thường xuyên bảo đảm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiên quyết xử lý mọi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

17

Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 1 Quyết định 2579/QĐ-UBND phê duyệt dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến 2025"

duyệt. + Đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy (TCVN 2622, TCVN 4530:2011), QCVN 07:2010/BXD về các công trình đô thị, QCVN 01:2013/BCT và QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. + Ưu tiên phát triển cửa hàng xăng dầu ở các vùng nông thôn, vùng sâu, xa và trên các tuyến đường giao thông

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

18

Quyết định 6183/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

bổ sung các công năng để đồng thời là trạm dừng nghỉ loại II. (Tiêu chí về phân loại cửa hàng xăng dầu loại I và loại II tại Phụ lục 1) 4.1.2. Tiêu chí về khoảng cách Yêu cầu thiết kế quy định về khoảng cách giữa các trạm dừng nghỉ và trạm cấp xăng dầu thực hiện theo TCVN 5729:2012 về đường ô tô cao tốc: - Khoảng cách giữa 2

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

19

Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng đến năm 2020

. - Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố phải đảm bảo an toàn, hiện đại, chống cháy nổ, chống tràn và rò rỉ xăng dầu, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. b. Mục tiêu phát triển: - Đến năm 2020, dự kiến tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố là 289 cửa hàng, trong đó có 87 cửa hàng được xây mới (giai

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

20

Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

về thiết kế quy định tại TCVN 4530: 2011 và các quy định về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường… các cửa hàng có quy mô lớn trên các tuyến giao thông quan trọng cần dự trữ quỹ đất để xây dựng trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí nén tự nhiên (CNG) cho các phương tiện giao thông khi có nhu cầu. - Kế thừa quy hoạch xăng dầu đã được

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status