Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 264 văn bản

141

Quyết định 411-QĐ năm 1987 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về Tấm sóng amiăng xi măng của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học nhà nước

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng trong công văn số 222-BXD/KHKT ngày 30-9-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 4434-87. Tấm sóng amiăng xi măng. Yêu

Ban hành: 17/08/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

142

Quyết định 56/2000/QĐ-BNN-KHCN về tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chất lượng thực phẩm, tập 8 - Phân tích thực phẩm do FAO xuất bản Roma 1986 ** * Dung lượng nước của bao bì là thể tích nước cất ở 20oC mà bao bì đã ghép kín chứa đựng khi đã được nạp đầy. ** Manuals of food quality control, 8-Food analysis Roma 1986 3.3. Kiểm tra hàm lượng kim loại nặng theo các tiêu chuẩn: TCVN 1976-88, TCVN

Ban hành: 23/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

143

Quyết định 99-QĐ năm 1987 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về thép của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị quyết số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim trong công văn số 2-CL/KT ngày 31-10-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4398-87. Thép. Lấy mẫu, phôi

Ban hành: 13/03/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

144

Quyết định 71/2004/QĐ-UB Quy định chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung - Lò gạch liên tục kiểu đứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

sát, đánh giá chất lượng đất sét vì nó quyết định đến hiệu quả ứng dụng toàn bộ dây chuyền sản xuất gạch. - Các tiêu chuẩn Việt Nam đánh giá chất lượng đất sét để sản xuất gạch ngói nung như sau: + TCVN 4345:1986 Phương pháp thử cơ lý. + TCVN 4346:1986 Phương pháp phân tích hóa học. Quy định chung. + TCVN 4347:1986 Phương pháp

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

145

Hướng dẫn 399/HD-SXD áp dụng tiêu chuẩn vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Cát dùng cho bê tông nặng: - Cát dùng cho bê tông nặng được chia làm 4 nhóm: To, vừa, nhỏ và rất nhỏ. Theo mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, lượng hạt nhỏ hơn 0,14 mm và đường biểu diễn thành phần hạt. - Phân loại cát (theo TCVN 1770 : 1986): + Cát hạt to: Mô đun độ lớn: Hạt cát ≥ 2,5 ÷ 3,3 mm; khối lượng thể tích xốp ≥

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

146

Thông tư 02/1998/TT-BCN hướng dẫn về việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng trong ngành công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Nam: TCVN 4244-1986, TCVN 5180-1990, TCVN 5744-1993, TCVN 5862-1995, TCVN 5863-1995, TCVN 5864-1995, TCVN 5865-1995, TCVN 5866-1995, TCVN 5867-1995, các thiết bị được qui định trong Quyết định 121/QĐ-LĐTBXH và Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và các thiết bị nâng trục tải dùng trong các mỏ chưa được quy định trong các

Ban hành: 09/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

147

Quyết định 171-QĐ năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Lông vịt xuất khẩu do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 2183-85. Lông vịt xuất khẩu - thay thế TCVN 2183-77. Điều 2: Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan. Đoàn Phương (Đã ký)

Ban hành: 04/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

148

Quyết định 323-QĐ năm 1984 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về cà phê xuất khẩu do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

thương trong Công văn số 158-KN/TCDL ngày 16-11-1981. QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1279-84. Cà phê xuất khẩu. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển thay thế TCVN 1279-72. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành

Ban hành: 17/09/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

149

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

lao động a) Các đơn vị thực hiện công việc chế tạo và lắp dựng các cấu kiện phải chấp hành đầy đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của Tiêu chuẩn TCVN 8747:2012 và các quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Trên mỗi khu vực sản xuất và vị trí làm việc phải có bản chỉ dẫn về quy tắc an toàn bắt buộc mọi người chấp

Ban hành: 22/10/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

150

Thông tư 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

xác định theo mục 4.3 TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986) cần trục - phân loại theo chế độ làm việc - Phần 1: Yêu cầu chung). 2.4.2. Phanh của cơ cấu di chuyển và cơ cấu quay Phanh của cơ cấu di chuyển và cơ cấu quay phải có khả năng hãm chuyển động của cần trục trong điều kiện tải trọng bất lợi nhất. 2.5. Thiết bị cho trạng thái

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

151

Quyết định 706/QĐ-BXD năm 2017 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

0 1 2 Ghi chú: a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bảng 1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXDVN) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

152

Quyết định 30/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 349: 2005 "cát nghiền cho bê tông và vữa" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

thành phần hạt. TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét. TCXD 238: 1999, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic. TCXD 246 : 2000, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm - silic. TCXD 262 : 2001, Bê tông nặng - Phương

Ban hành: 25/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

153

Quyết định 1951/QĐ-BGTVT năm 2012 về Quy định tạm thời kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

% không lớn hơn 0,02 0,06 TCVN 4376 Hàm lượng bụi, bùn, sét, %,  không lớn hơn 2,0 3,0 TCVN 7572-8:2006 Hàm lượng bột đá (qua sàng 0,075mm) lẫn vào cát nghiền, %, không lớn hơn 5,0

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

155

Quyết định 35/2002/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 291 : 2002 "Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

thủy tinh - Phương pháp lấy mẫu. TCXD 158 - 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt. TCXD 157 - 1998: Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học - Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 6533 : 1999 - Vật liệu chịu lửa Alumôsilicát - Phương pháp phân tích hóa học. 3. Yêu cầu kỹ thuật:

Ban hành: 12/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

156

Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thụ cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

phạm vi cho phép của thiết kế. 6. Yêu cầu chung về an toàn lao động a) Các đơn vị thực hiện công việc chế tạo và lắp dựng các cấu kiện phải chấp hành đầy đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của Tiêu chuẩn TCVN 8747:2012 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. b) Trên mỗi khu vực sản xuất và vị trí làm việc

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

157

Quyết định 04/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 303: 2004 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I. Công tác lát và láng trong xây dựng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự để thi công, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công tác lát và láng trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn 2.1 TCVN 1450 : 1986 “Gạch rỗng đất sét nung” 2.2 TCVN 1451 :

Ban hành: 12/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

158

Quyết định 407-QĐ năm 1984 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về muối ăn do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Bộ Công nghiệp thực phẩm trong Công văn số 194-CNTP/KT ngày 24-10-1983. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3973-84. Muối ăn (natri clorua). Phương pháp thử. TCVN 3974-84. Muối ăn (natri clorua). Yêu cầu kỹ thuật. Điều 2 - Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày

Ban hành: 20/11/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

159

Quyết định 329-QĐ năm 1984 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về linh kiện bán dẫn do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Xét đề nghị của Viện Khoa học Việt Nam trong Công văn số 2722-VKH/NĐ ngày 3-12-1983, QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: - TCVN 3945-84. Linh kiện bán dẫn. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy trong điều kiện nóng ẩm. - TCVN 3946-84. Điện trở và tụ điện thông dụng có trị số không đổi. Phương pháp

Ban hành: 21/09/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

160

Thông tư 131/2012/TT-BTC về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

dung sau: - Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của vải polyeste may bọc ngoài, các vật liệu sản xuất phao áo và kiểm tra độ bền màu, hàm lượng formaldehyt. - Phương pháp cắt mẫu để kiểm tra theo TCVN 1749: 1986 Vải dệt thoi - Phương pháp lấy mẫu để thử. 3.2. Phương pháp thử 3.2.1. Tính nổi, độ bền, khả năng chịu lửa, khả năng chịu dầu.

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104